Kurz vedie osobne Saša Pueblo. Cieľom je dynamizácia kurzu Reiki I., teda dosiahnutie silnejších účinkov pre samoliečbu bioenergiou Reiki u seba a u druhej osoby.

V kurze Reiki I som vám otvoril štyri oblasti možného užívania bioenergie Reiki. Ide o oblasť ústnej dutiny, spánkových lalokov, mozočku a oblasť pupku. V kurze Reiki I. sme zmenili vaše ruky na zvieracie zuby. V kurze Reiki II. na zvieracie zuby zmeníme prsty vašich obidvoch chodidiel a zvýšime silu z prvého kurzu. Pokračujeme dynamizáciou spánkových lalokov a to predstavami leštenia a hladenia vlastného tela nielen rukami, ale aj chodidlami. Dosahuje sa vyššia dynamika bioenergetického potenciálu. Budeme pokračovať v zasväcovaní mozočku v zadnej časti hlavy. Tu sme rozvíjali techniku ryhovania povrchu tela pomocou prstov rúk. Všetko znásobíme pomocou techniky ryhovania povrchu tela pomocou prstov nôh. Zostala nám posledná oblasť možného uplatnenia Reiki a to oblasť pupku. Z prvého kurzu sme sa naučili vysunúť ruky z oblasti brucha a dotýkať sa vlastného tela. Tentokrát vás zasvätím do techniky presunu prstov vašich chodidiel do oblasti pupku a dotýkať sa prstami nôh povrchu vášho tela. Pokiaľ je záujem aj o túto vyššiu úroveň otvorenia vlastných bioenergetických potenciálov, tak sa treba osobne dohodnúť. Výhodou mnou robených kurzov je, že vám otvorím štyri oblasti uplatnenia Reiki a otvorím vám vlastný bioenergetický potenciál, ktorý je najvhodnejší na vlastnú liečbu. Zároveň vás naučím, ako otvoriť bioenergetický systém inej osoby a liečiť ju vlastnými bioenergiami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.