V tomto príspevku sa zaoberám pohybom a pohybovými vzorcami na základe vlastného štúdia a vlastnej pohybovej praxe.
V iných príspevkoch, a to hlavne vo Fitnes poradni a Dieto poradni sa dozviete, že sa aktívne venujem posilňovaniu a aj chudnutiu. Chodenie do fitnes mi dalo podnet na to, aby som sa umeniu osteopatie venoval podrobnejšie. Zo začiatku mi osteopatia veľa nehovorila. Bol som príliš zameraný na meditačné techniky udržania zdravia. Dnes už osteopatiu chápem ako efektívny prostriedok, ktorým sa dá vplývať na fyzické a psychické zdravie. V prvom rade ide o samotný pohyb a pohybové aktivity, ktoré vplývajú na zdravie. Jednoducho bez aktívneho pohybu nie je zdravie. V ďalšom rade je to zámerná manipulácia s telom a to za pomoci maséra a chiropraktika. Masér má na starosti tuk, svaly a šľachy. Chiropraktik sa stará o oblasť chrupaviek v kĺboch a šľachové úpony. Úloha osteopata je dokázať zdiagnostikovať pohybové návyky dotyčnej osoby, tak isto pohybové vzorce správania. Pred aktivitou maséra a chiropraktika by mala byť aktivita osteopata, ktorý vyšetrí a posúdi všetko, čo súvisí s pohybom dotyčnej osoby. Cieľom osteopatického vyšetrenia je určiť vhodné pohybové terapie a to tak, aby pôsobili na fyzické a psychické zdravie dotyčnej osoby. V tomto smere nie je čo osteopatovi závidieť. Musí spraviť s dotyčnou osobou veľa vyšetrení a testov. Začne napríklad tým, že u danej osoby zisťuje úroveň poznatkov o svaloch, šľachách a ich fungovaní. Zisťuje, či dotyčná osoba športovala, aké má vzdelanie z hľadiska medicínskych poznatkov. Takéto zistenie umožňuje zvoliť správnu úroveň komunikácie tak, aby vyšetrovaná osoba pochopila aj rozumovo, o čo sa osteopat usiluje. Poskytnutie informácií o pohybe a jeho vplyve na zdravie je dôležitá súčasť terapie uvedomovaním si. Osteopat pokračuje ďalej a môže začať s klasickým testovaním napríklad ohybnosti a pružnosti kĺbov. S testovanou osobou prejde napríklad knižku o strečingu. Potom porobí fyzické testy ohybnosti jednotlivých kĺbov a zaeviduje ich úroveň. Stačí trojbodová stupnica: málo ohybné, stredne ohybné a vytrénovaná ohybnosť. Výsledkom testovania je navrhnutie vhodných strečingových cvičení, aby dotyčná osoba dosiahla slušnú úroveň ohybnosti. Pri testovaní ohybnosti kĺbov je dôležitá aj rovnaká úroveň vľavo aj vpravo. Teda akú má ohybnosť napríklad kĺb pravého ramena a akú kĺb ľavého ramena. Osteopat otestuje ramenné kĺby, kĺby zápästia, kĺby lakťov, kĺby stehien, kĺby kolien, kĺby chodidiel. Podrobne otestuje kĺby prstov. Osteopat pokračuje v testovaní sánkového kĺbu a kĺbových spojov v chrbtici. Čo sa týka vyhodnotenia testovania kĺbových spojov, tak je vhodné pri každom kĺbe vyhodnocovať, či je kĺb dostatočne pohyblivý, či je málo pohyblivý alebo je až príliš pohyblivý. U kulturistov a vzpieračov sa často kĺby stávajú nepohyblivé. U hadích tanečníc sú až moc pohyblivé. Obidve krajnosti považuje osteopat za chorobné prejavy. Osteopat zisťuje, do akej miery vydávajú kĺbové spoje pri určitom druhu pohybu škripot alebo praskot. Hovorí sa tomu, že mu praská v kĺboch. Vyšetrovaná osoba robí rôzne pohyby a osteopat zaznamenáva úroveň pukania v kĺbových spojoch. Žiadne pukanie – nie je dobré, príliš hlasité pukanie v kĺbových spojoch tiež nie je dobré. Takýmto spôsobom osteopat vyšetrí oblasť kĺbov a navrhne určité terapie na odstránenie neštandardnosti.

Pridaj komentár