Môj problém sa týka manžela a jednej z dcér. Pripomína mi to správanie mojej matky. Hysteričnosť, neadekvátne reakcie a podvedomá radosť z ubližovania. Potrebujem pochopiť súvislosť v správaní manžel Ján a ja – obviňovanie a neadekvátne reakcie. Ich výbušnosť – ja som veľmi vhodný objekt, mi narušuje celý aurický obal a hrubo narušuje moju psychickú rovnováhu. Akoby som strácala životnú energie. Prosím aj o nájdenie vhodného riešenia, či v mojom správaní urobiť zmenu, a ako postupovať, aby sa tento problém, odstránil. Manžel bol takýto až po svadbe.

Vešteckými technikami som sa pozrel na váš partnerský vzťah. Je mi moc ľúto, že nemôžem napísať, že je plný symbiózy a hlbších citov. Nič také som nezistil. Našiel som dvoch ľudí, ktorých drží pokope nekonečné vojenské ťaženie a ničenie sa navzájom. Váš vzťah je založený na častých súbojoch striedajúcich sa s obdobiami kľudu. Hovorí sa tomu ako pes a mačka a to vás drží pokope.

Zdravotný stav ona
Kyvadlo obkreslilo všetky časti tela. Kĺbové spoje sú disharmonické.

Zdravotný stav on
Kyvadlo obkreslilo všetky orgány v poriadku. Ako najhoršie miesto boli označené hormonálne žľazy, ale iba disharmonický stav. Mierne zhoršené.

Psychický stav ona
Aurický obal je mierne vyosený od fyzického tela, čo si vyžaduje konzultácie s terapeutom.

Psychický stav on
Aurický obal psychického zdravia je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Obaly podvedomia sú stabilne v tele.

Povaha ona
Ste klasicky usadená v strednom mozgu. Odtiaľ ide spojka do ústnej dutiny a mozočku. Typicky ženská povaha. Slabšia schopnosť koncentrovať sa na dlhodobejšie životné ciele. Určitý chaos a zmätok.

Povaha on
Je netradične psychicky usadený v mozočku. Okolo nás je málo ľudí, ktorí sú usadení v tejto oblasti. Zvyčajne majú takéto osoby židovských predkov. Prípadne sa venovali čítaniu židovskej náboženskej literatúry. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá svet vníma ako množstvo geometrických schém a tvarov. Jednoducho vníma svet inak ako bežní ľudia.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: Egypt. Povrchová vzrušivosť: na Egypt. Pohlavná vzrušivosť: na sexuálne obrady v Egypte. Citová vzrušivosť: na všetko egyptské, hlavne hrobky.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na pyramidálne tvary a plány okolo pyramíd. Povrchová vzrušivosť: na osoby z Egypta. Pohlavná vzrušivosť: na egyptský obelisk. Citová vzrušivosť: na všetko egyptské.

Skutočne máte v sebe rovnaké prvky podvedomej vzrušivosti a všetko na Egypt. Nemožno hovoriť o nejakom súzvuku a harmónii. Skôr o dvoch osobách, ktoré nedokázali vzájomne spojiť sexuálne podvedomie a doladiť sa. Máte spoločnú vzrušivosť na Egypt, ale nie na seba, spoločné sexuálne väzby vlastne ani nie sú.

Akí sú to ľudia ona a on
Okolo vašich postáv je okrúhla aura, teda pozitívne zmýšľajúce osoby.

Láska ona a on
V žiadnom prípade nemožno bohužiaľ hovoriť o hlbších citoch, láske a súzvuku. Obidvaja ste dlhodobo ladení na deštrukciu vlastného vzťahu. Príliš ste si podobní ako dvaja rivali, ktorí sa nechcú vnútorne dohodnúť na spoločnom súzvuku. Jeden sa nevie podriadiť druhému.

Prostredie, ktoré vás ovplyvnilo v týchto postojoch
Obidvaja ste vyrastali v rodinnom prostredí, kde rodičia boli v stave deštrukcie. Keby ste chceli mať vzťah lásky, tak by ste sa museli poriadne zmeniť. Teda žijete iba to, čo ste si prevzali od najbližších a ich vzťahov.

Hlbšie vzťahy
Neuznávate rovnoprávnosť a partnerovi ju odopierate. On sa s tým zmieril, že ste silnejšia. No nie je ochotný sa tomu podriadiť a teda neutralita. Romantika vo vzťahu nie je prítomná. Racionalita uvažovania je na strane partnera, u vás nie. Kamaráti nie ste, je to mimo vás. Partner má silnú túžbu zostať nezávislý a vy zase nie. Žiarlivosť je mimo oboch. Symbiotická ste vy, partner nemá záujem. Objektívny pohľad jeden na druhého nie je, ani vy ani partner. Sebecký je partner, vy nie.

Z tohto všetkého plynie neschopnosť sa spoločne na seba vhodne naladiť a vytvoriť si hlbšie citové a partnerské väzby. Ste neustále v určitom napätí a vediete medzi sebou hlboké zákopové ťaženie, ktoré vám dáva silu zostať spolu.

Pridaj komentár