Saša Pueblo: Všetko naraz
Pri cvičeniach jednotlivých pováh hysterickej, epileptickej, schizofrenickej a psychopatickej ste doteraz cvičili jednotlivé obrazy postupne za sebou. Teraz sa ich naučíte navodiť v každej povahe okamžite v zlomku sekundy a to všetky naraz. Takto cvičte so všetkými obrazmi naraz v každej povahe. Teda v zlomku sekundy dokážete povahu aktivizovať koncentráciou zmyslových centier v šedej kôre mozgovej a zároveň v zlomku sekundy dokážete vymazať všetky obrazy a to naraz.

Saša Pueblo: 4 povahy opustíte
Keď ste dlhoročnou aktívnou činnosťou zvládli profesionálne všetky štyri povahy a ich prejavy, tak sa so svojím vedomím posuniete do oblasti stredného mozgu. Presnejšie koordináty hovoria o rozhraní predĺženej miechy a riečišťa spájajúceho 12 túlavých nervov. Toto fyzické centrum vám bude slúžiť ako nový domov, z ktorého sa naučíte v zlomku sekundy presunúť a aktivizovať ktorúkoľvek povahu alebo niektoré kombinácie pováh. Cvičenie je zvládnuté, keď ľudia z vás majú pocit, že neexistujete. Takýmto presunom do tejto oblasti prestanú na vás pôsobiť pozitívne a negatívne vlastnosti jednotlivých pováh. Resp. vy rozhodnete, čo z pováh na vás bude pôsobiť. Takýto presun môžete uskutočniť, keď ste zvládli cvičenia Čakrovej školy – aktuálne nové poznatky. Treba ovládať aj Silvovu školu. Bez tohto bude vaše snaženie o presun neúspešné a môže mať negatívne následky na zdravie a psychiku. Neustále cvičte aj Psyché školu.

Pridaj komentár