Veštecká škola sa zaoberá rozumovou analýzou netradičných techník zisťovania informácií, ktoré sú za bežných okolností nedostupné.

Zaoberá sa veštecká škola aj odhadom budúcnosti ?

Veštecká škola sa na základe dostupných informácií získaných štandardnými, ale aj zvláštnymi postupmi snaží predvídať budúce udalosti.

Ako sa môže stať z človeka úspešný veštec ?

Veštecká škola ponúka aj pestovanie týchto schopností pre tých, ktorí tieto schopnosti nemajú. Neobstojí tvrdenie, že človek sa musí veštcom narodiť. Každý človek má určitý stupeň vešteckých schopností. Niektorí ich majú od narodenia, no v drvivej väčšine je to výsledok vrodených fyzických a psychických deformácií, ktoré často končia vnútornou deštrukciou človeka, ktorý prevádza jasnovidecké výkony. Ďalej máme veštcov, ktorí tieto schopnosti získali po úrazoch alebo traumatických zážitkoch. Úplne iný prístup pestuje veštecká škola, ktorá najprv u adepta na veštectvo terapiami a liečbou odstraňuje zdravotné a psychické problémy. Veštecké schopnosti stavia na štandartnom stave psychiky.

Nie sú tieto techniky veštectva pre človeka nebezpečné ?

Väčšina veštecky nadaných ľudí využíva na veštecké výkony očné buľvy. U týchto ľudí dochádza často k ochoreniam zrakového systému a celkovej deštrukcii zdravia. Iná situácia nastáva, keď sa adept veštectva pripravuje špeciálnym výcvikom. V rámci Silvovej metódy sa človek naučí veštecké výkony robiť cez mozgové centrá všetkých zmyslov v šedej kôre mozgovej. Teda zmysly sa v tomto prípade vynechávajú. Aktivizácia a neaktivizácia mozgových centier zmyslov v šedej kôre sa robí navodením umelého stavu spánku podľa Silvovej techniky.

Ako sa môže človek uviesť do vešteckého stavu ?

Vo vešteckej škole sa človek uvádza do vešteckého stavu pomocou Silvovej metódy. Každému, kto chce túto metódu lepšie spoznať, odporúčam Marketingovú školu a Marketingovú poradňu, prípadne Silvovu školu. Tento stav sa podobá umelému spánku navodenému počas dňa. Nastáva utlmenie šedej a bielej mozgovej hmoty. Človek si silou vôle predstavuje rôzne imaginácie, ktorým aj absolútnym spôsobom verí. Teda si predstavuje, že užil narkotizujúce bylinné látky ako ópium, hašiš a iné byliny. V žiadnom prípade ich neužíva. Môže si navodzovať predstavu, že dýcha výpary zo sopky. Ďalej je možnosť predstavy, že tancuje, bubnuje a spieva. Do stavu jasnovideckého sa dostáva aj predstavami duševne chorých. Bežná je aj predstava vyhasnutia ohňa, stratenia sa vody, zmiznutie vzduchu a straty zeme. Navodzuje si apokalyptické predstavy. Adept školy sa musí naučiť realizovať veštecké úkony prostredníctvom šedej kôry mozgovej. Naučí sa pozerať sa do seba cez šedú kôru mozgovú v prednom mozgovom laloku. Má pocit, že jeho očné buľvy sú zničené a môže tento svet vnímať iba cez svoje vnútro. Adept si predstaví, že ohluchol a môže vonkajší svet počúvať cez šedú kôru spánkových lalokov. Ďalej si predstaví, že stratil chuťové poháriky na jazyku. Teraz môže chutnať iba šedou kôrou zospodu mozgu. Adept Vešteckej školy si predstaví, že prišiel o ruky a teraz môže všetko hmatať iba šedou kôrou zadného mozgu.

Môžeme chápať navodenie vešteckého stavu ako autohypnotický stav ?

Veštecká škola považuje uvedenie sa do vešteckého stavu za autohypnotický stav. Tento stav sa postupne prehlbuje zo stavu pocitu zaspávania do stavu tranzu . Máte pocit, že viete, čo sa bude v ďalšom momente diať. Ďalej sa stav stupňuje stavom zabudnutia na všetko fyzické, to voláme extáza. Niektorí to nazývajú aj astrálne projekcie. Koho to podrobnejšie zaujíma, nech zájde na stránky Terapeutickej školy a preštuduje si brožúrku Autohypnózy. Ďalšie informácie získate v ďalších školách a poradniach Sašu Puebla.

Čo ešte všetko musí adept vešteckého umenia vedieť, aby veštectvo malo profesionálny charakter ?

Veštecká škola vyžaduje, aby veštec nebol iba človek, ktorý sa uviedol do vešteckých stavov. K profesionálnemu veštectvu treba pridať aj rozumové schopnosti z psychológie, psychiatrie, mágie, astrálneho sveta, symbolizmu, etymológie, akupunktúry, astrológie, anorganickej a organickej chémie, mineralógie, dendrológie, medicíny a liečiteľstva.

::::VEŠTECKÉ TECHNIKY

AEROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. K danej osobe si predstavíte určitý typ vetra. Z tejto predstavy môžete čítať, za akým životným cieľom daná osoba ide. Pri predstave osoby a určitého druhu búrky sa dozviete, kde dotyčná osoba v noci spáva. Pri predstave osoby a určitého druhu oblakov sa dozviete, aký vzťah má osoba k prírode. Pri predstave danej osoby a dúhy sa dozviete, aké bolo detstvo danej osoby. Pri predstave danej osoby a blesku sa dozviete, z čoho má daná osoba najväčší strach.

ALECTRIOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. K danej osobe si predstavíte určitý druh hydiny, ktorá zobaním zrna vytvorila náhodný obrazec. Z tohto obrazca zistíte informácie, aké technické prostriedky daná osoba využíva.

ARACHNOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. K danej osobe si predstavíte pavúka, ktorý upletie určitý vzor pavučiny. Podľa vzoru pavučiny zistíte, kto všetko sú jej priatelia , koľko ich je a aký vzťah k nim má.

ALPHITOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. K danej osobe si predstavíte, ako si vybrala určitý druh okrúhleho koláča. Na základe tejto predstavy získate obrazy, kde sa najčastejšie pohybuje a kde je jej domov. Keď si dotyčnú osobu predstavíte, ako si vyberá určitý druh chleba, tak zistíte predstavu o deťoch, rodičoch a príbuzných danej osoby.

ARITHOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. K danej osobe si predstavíte určite zoskupenie číslic od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 v náhodnom poradí. Tieto obrazy vám dovolia vidieť, čo daná osoba študuje, číta a aký hlboký vzťah k tomu má.

ASTRAGOLOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavíte si danú osobu, ako hádže kocky z ovčích kostí. Tieto obrazy vám povedia, kde dotyčná osoba pracuje a čo robí.

ASTROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si danú osobu, ako si vyberá určité súhvezdie na oblohe. Na základe tohto výberu získate predstavu niektorého znamenia zverokruhu. Toto znamenie interpretujete ako charakteristické správanie človeka. V tomto prípade je dobre byť vzdelaný v oblasti psychológie. Predstavíte si osobu, ktorá si vyberie určitú planétu našej slnečnej sústavy. Na základe takejto predstavy získate informácie o sexuálnej orientácii človeka. Dobre je, keď máte základy sexuológie. To dá vášmu výkladu serióznosť. Predstavte si človeka, ktorý si vyberie z čínskeho zvieracieho horoskopu určité zviera. Tento obraz vám dá predstavu o tom, akým spôsobom dotyčná osoba nadobudla svoj majetok.

AUGURMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si danú osobu ako zabíja určité zviera, vyberá črevá a ukladá ich do určitého tvaru. Táto predstava vám povie, či daná osoba má okultné schopnosti a užíva ich.

BELOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavíte si, ako daná osoba hodí voľne na zem šípy. Z rozloženia šípov dostanete predstavu, akého stupňa agresivity je daná osoba schopná.

BIBLIOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavujete si, ako dotyčná osoba otvára niektorú časť Nového zákona. Na základe týchto obrazov zistíte, kde na dotyčnú osobu čaká šťastný osud.

BOTANOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavíte si, ako dotyčná osoba hádže do ohňa určitý druh bylín alebo drevín. Z uvideného obrazu zistíte, aký vzťah má dotyčná osoba k deťom. Je výborné, pokiaľ ovládate názvy bylín a drevín.

CAPROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si človeka, ako vyberá žolíkové karty vedľa seba. Z vytvoreného obrazu zistíte, čo dotyčná osoba do budúcnosti plánuje.

CATOPTROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymierate myšlienky. Predstavte si daného človeka. Tento si vyberie určitý typ zrkadla ako napríklad klasické zrkadlo, krištáľové zrkadlo, leštený plech a podobne. Z vytvorených obrazov sa dozviete o chorobách, nehodách a traumatických udalostiach danej osoby.

CAUSIOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si daného človeka, ako hádže určitý predmet podľa svojho výberu do ohňa. Z obrazov vidíte, čo momentálne daný človek robí.

CEPHALOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si, ako daná osoba berie do rúk určitý druh lebky. Z daného obrazu zistíte, čo si myslí dotyčná osoba o iných osobách.

CEROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavujete si danú osobu, ako leje vosk zo sviečky do nádoby s vodou. Keď si ujasníte, na čo sa voskový odliatok podobá, tak na vysvetlenie, aký vzťah majú dve osoby použijete Taseografiu. Tú nájdete na konci textu Vešteckých techník.

CLEIDOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Vidíte, ako daná osoba drží na špagáte kľúč . Z daného obrazu vidíte písaný text, v ktorom je napísané, čo si daná osoba o sebe myslí.

CROMNIOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Vidíte danú osobu, ako drží v ruke cibuľu. Z obrazu čítate, či daná osoba potrebuje liečiť sa. Vidíte danú osobu, ako drží v ruke jablko. Z obrazu vidíte, aký vzťah má osoba k poriadku. Vidíte danú osobu, ako drží v ruke orechy. Z obrazu vidíte, ako sa daná osoba dokáže starať o svoje veci. Vidíte danú osobu, ako drží v ruke vajce. Z obrazu vidíte, ako sa dokáže daná osoba starať o svoju čistotu.

CRYSTALOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Vidíte v sklenenej guli sexuálne túžby daného človeka.

DACTYLOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na daný predmet. Máte pocit, že sa dokážete s predmetom porozprávať. Predstavíte si, ako krúžkom na špagáte prechádzate nad imaginárnym predmetom. Z obrazu čítate, čo všetko sa s daným predmetom dialo a kde sa nachádza.

DAPHNOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Vidíte, ako daná osoba hádže do ohňa olivovú ratolesť. Z obrazu zistíte, ku ktorej osobe má daná osoba najvrúcnejší vzťah, dôveru a hlbšie city.

DOMINOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Vidíte, ako daná osoba ukladá náhodne vybraté domino. Z daného obrazu čítate, aké kroky musí daná osoba v určitej veci spraviť, aby dosiahla úspech.

ENTOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Daná osoba si vyberá určité zviera, ktoré charakterizuje jeho správanie. Z daného obrazu vyčítate, ako najčastejšie sa daná osoba správa. Je rozumné mať poznatky z etymológie zvierat.

FRENOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si hlavu dotyčnej osoby. Nasaďte si túto hlavu ako motoristickú prilbu. Nasadenej hlave položíte otázku a hlava vám na otázku odpovie.

FYLLORDOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si, ako testovaná osoba okolo seba náhodne rozhádže lupienky ruže. Z obrazu zistíte najhlbšie skryté túžby danej osoby, ktoré skrýva pred svetom.

GEOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Daná osoba vytvorí na papieri niekoľko bodov. Z bodov vyčítate, aké akupunktúrne body má zablokované. Jedná sa tu o nervové dráhy. Treba ovládať poznatky z akupunktúry.

GRAFOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavujte si, ako sa daná osoba podpisuje na papier. Z daného obrazu zistíte následnosť všetkých udalostí od narodenia až po dnešok.

HALOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Osoba hádže do ohňa za hrsť soli. Z danej soli sa v ohni vytvárajú náhodné zhluky a z týchto zhlukov vidíte terajšie a budúce nepríjemnosti s konkrétnymi osobami.

HIPPOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si, ako sa daný človek škrabe na určitej časti tela. Z tohto obrazu zisťujete, ktorý orgán má človek chorý.

HYDROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Daná osoba sa napije z prameňa. Daný obraz vám umožňuje zistiť, ktorá časť tela nemá dostatok životných energií. Je dobré ovládať magnetické liečiteľstvo.

CHIROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavíte si ruku danej osoby, na ktorej vidíte čiary a symboly planét. Z daných obrazov zistite vnútorný svet danej osoby. Na psychiatrický výklad potrebujete psychiatrické poznatky a prax. Predstavíte si znovu danú osobu a imaginárne si predstavíte drobné značky z rôznych drobných čiarok. Tento obraz vám umožní zistiť, aké zlé skutky daná osoba previedla vo svojom živote.

ICHINGMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. K danej osobe si priradíte určitý ichingový znak. Z obrazu zistíte, ktorú časť mozgu má človek energeticky zablokovanú a bráni danej osobe vyliečiť sa. Treba ovládať čínsku symboliku.

LYCHNOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Okolo danej osoby si predstavíte voľne rozostavené sviečky. Táto predstava vám umožní zistiť, koho dotyčná osoba nenávidí a dokáže mu ublížiť.

MOLEOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavíte si na danej osobe imaginárne materské znamienko. Táto predstava vás upozorní na zdravotné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je nutné poznať vývoj chorobných stavov z hľadiska medicíny.

NECKROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Máte pocit, že sa zhovárate s mŕtvymi predkami žijúcej osoby. Predstavujete si, ako mŕtvi predkovia píšu určité nezrozumiteľné kresby. Z kresby zistíte, aké nebezpečné situácie hrozia danej osobe. Predstavte si, ako mŕtvi predkovia píšu nezrozumiteľné odpovede na vaše otázky. Z diskusie s mŕtvymi zistíte, kedy a za akých okolností bude živá osoba úspešná. Predstavte si, ako vám mŕtvi predkovia niečo voľne píšu v tvare kruhu. Z nezrozumiteľných textov zistíte mimoriadne schopnosti danej osoby.

NUMEROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Pri danej osobe si predstavíte prvú tabuľku Sfingy .Tento obraz vám odhalí patologické vlastnosti danej osoby v oblasti hystérie. Pri danej osobe vidíte tabuľku Venuše. Tento obraz vám odhalí patologické vlastnosti danej osoby v oblasti schizofrénie. Pri danej osobe vidíte tabuľku Jupitera. Tento obraz vám odhalí patologické vlastnosti danej osoby v oblasti epileptickej povahy. Pri danej osobe vidíte tabuľku Marsu. Tento obraz vám odhalí patologické vlastnosti psychopatickej povahy. Je zrejmé, že sú tu nutné psychiatrické poznatky.

ONEIROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Predstavte si danú osobu a niektorý jej sen. Z týchto predstáv zistíte náboženskú a duchovnú úroveň.

OPHIOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Daná osoba si vyberie určitý druh hada. Na základe pohybov hada zistíte, aké telepatické schopnosti človek má. Telepatia je prenos myšlienok a ovládanie iných ľudí.

PRUTKOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na daný predmet. Vidíte sa, ako držíte v ruke prútkarskú vetvičku. Z obrazu vidíte, kde sa daný predmet nachádza.

PYROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Máte pocit, že si navzájom vymieňate myšlienky. Sústredíte sa na danú osobu a obrazy, ktoré sa vytvárajú v ohni. Symboly, ktoré vidíte, musíte dekódovať prostredníctvom Taseografie. Túto techniku treba špeciálne ovládať.

RUNOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Okolo vidíte runové znaky. Z uvedeného obrazu vidíte, ako daný človek ovláda vnútorné astrálne predstavy. Treba ovládať astrálne projekcie.

TAROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Z obrazov, v ktorých sú poukladané tarotové karty, vyčítate milostné vzťahy dvoch ľudí.

TEFROMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Predstavujete si, ako daná osoba páli obetný predmet. Z obrazu zistíte, ako sú danej osobe naklonené neznáme okolnosti.

TASEOMANTIA

Uvediete sa do vešteckého stavu a sústredíte sa na danú osobu. Predstavíte si, ako daná osoba pije kávu. Usadenina v šálke vám navodí predstavu určitého zvieraťa, prípadne predmetu alebo časti ľudského tela. Takúto predstavu dekódujte do určitého vysvetlenia. Musíte ovládať taseografické symboly.

TASEOGRAFIA

::::::: A

Aligátor -zrada, nehoda
Anděl -dobré zprávy
Auto -příznivý osud

::::::: B

Bajonet -menší nehoda, zlovolná poznámka
Balíček -překvapení
Balon -krátkodobé problémy
Berle -pomoc od přítele
Biskup -přicházející štěstí
Bižuterie -dárek
Boje -nepřestávejte doufat
Bota (normální) -změna k lepšímu
Bota (vysoká) -úspěch, ochrana před bolestí. Ukazující směrem od ouška -propuštění; rozbitá -neúspěch.
Brána -příležitost, štěstí v budoucnosti
Brouk -skandál, komplikovaná záležitost (podnik)
Břečťan (listy) -spolehlivý přítel
Buben -skandál, pomluvy, nové zaměstnání, hádka
Budova -pohyb, stěhování
Bumerang -zrada, nenávist
Býk -hádky, nepřátelství

::::::: C

Cesmína -důležité zjevení v zimě
Cimbál- neupřímná láska

::::::: Č

Čajník -schůze výboru
Čára rozvětvená -rozhodnutí, které bude třeba učinit
Čáry -jasné a přimé -progres, cesty; vlnité -nejistota, zklamání; svažující se -neúspěch v podnikání
Čepice -před vámi stojí problémy, buďte opatrní
Čerpadlo -šlechetnost, štědrost
Červi -skandál
Čísla -udávají časovou stupnici, počet dní předtím, než dojde k události
Člun -návštěva přítele, bezpečné útočiště
Čtverec -symbol ochrany, pohodlí a míru; může znamenat i omezení a neúspěchy

::::::: D

Dalekohled -dobrodružství
Ďábel- negativní (ďábelské) vlivy
Dělo -novinky týkající se vojáka nebo státního zaměstnance
Deštník -úzkosti, potřeba ochrany; byl-li otevřený ochrana nalezena, je-li zavřený -ochrana odmítnuta
Dítě -řada malých starostí
Dobytek -prosperita
Dopis -novinky; blízko teček -novinky ohledně peněz
Doutník -noví přátelé
Drak (pohádkový) -nepředvídané změny, problémy
Dráp -skrytý nepřítel
Dravec (i papírový drak) -splnění přání, neriskujte, skandál
Dub -příznivý osud
Dudy -zklamání
Duha -štěstí, prosperita
Dům -bezpečí

::::::: E

Eso kárové – dárek
Eso křížové -dopis
Eso pikové -velká budova
Eso srdcové -štěstí

::::::: F

Fazole -chudoba
Fontána -úspěch a štěstí v budoucnu

::::::: G

Girlanda -úspěch, velká čest (pocta)
Gondola -romance, cestování
Gramofon – radost

::::::: H

Had -nenávist, nepřítel
Harfa -harmonie v lásce
Havran -špatné zprávy
Hlava -nové pří1ežitosti
Hmyz -menší, brzy překonané problémy
Hnízdo (ptačí) -domácí harmonie, láska
Hodiny -vyvarujte se zpoždění, myslete na budoucnost, uzdravení se z nemoci
Holub -sedící -zlepšení obchodů; letící -důležité zprávy
Holubice -příznivý osud .
Hora -překážka, vysoké ambice
Houba -růst, nezdary. Blízko ouška -domov na venkově
Housle -egoismus
Hrábě -musíte mít systém
Hrad -finanční zisk prostřednictvím manželství; silná povaha, která se stává silnou (výraznou) osobností
Hrnec -služba společnosti
Hrozny -štěstí
Hruška -pohodlí, finanční zajištění
Hřeben -klam, falešný přítel
Hřebík -zlomyslnost, nespravedlnost, ostrá bolest
Hudba -příznivý osud
Hůl vycházková -návštěvník
Husy -inovace, neočekávaní návštěvníci
Hvězda -zdraví, štěstí. Pěticípá -šťastný osud; osmicípá -nehody, převraty; pět hvězd pohromadě
úspěch, ale bez štěstí; sedm hvězd pohromadě -zámutek, žal

::::::: CH

Chléb -neplýtvejte
Chobotnice -nebezpečí
Chodidlo -šťastný osud
Chrt -šťastný osud

::::::: I

Iniciály -obvykle lidí, které znáte. Jsou-li vedle trojúhelníku -iniciály cizince.

::::::: J

Jablko -úspěchy v podnikání
Jachta -radost
Jedle -úspěch v oblasti umění; čím vyšší strom, tím větší úspěch
Jednorožec -tajný sňatek
Jehla -obdiv
Jelen -hádka, rozpor
Jeptiška -karanténa
Jestřáb -náhlé nebezpečí, žárlivost
Jetel- prosperita
Jezdec -spěšné zprávy
Jho -být ovládán

::::::: K

Kabát- rozchod, konec přátelství
Kachna -peníze přicházejí
Kalamář -dopis
Kalíšek na vejce -nebezpečí mizí
Kapradina -neloajálnost, nedůvěryhodný milenec
Kapusta -žárlivost způsobuje problémy v zaměstnání
Kára -úspěch v podníkání
Keř -noví přátelé, nové příležitosti
Kladivo -překonání překážek, neklid, nepříjemná práce
Klášter -zbavení se obav
Klec -návrh
Klec ptačí- překážky , hádky
Klenba -cesta do ciziny, svatba
Klíč -nové příležitosti, otevřené dveře; zkřížené klíče u dna šálku -loupež
Klíčová dírka -pozor na nemístnou zvědavost
Klobouk -nové zaměstnání a změna. Rozbitý , pokroucený -pravděpodobný neúspěch; na dně šálku rival; na straně šálku -diplomacie
Klokan -harmonie domova
Kniha -otevřená -očekávejte právní kroky, úspěch v budoucnosti; zavřená -zpoždění, problémy se studiem
Kobylka luční -zprávy od zcestovalého přítele
Kočár -svatba
Kočka -hádka, zrada, falešný přítel
Kolečka (trakař) -setkání se starým přítelem
Kolo -celé -štěstí, zasloužený úspěch; rozbité zklamání; blízko okraje šálku -nečekané peníze
Kometa -nečekaný návštěvník
Komín -skrytá rizika
Kompas -cestování, změna zaměstnání
Konvice na kávu -lehčí nemoc
Kopec -překážky, neúspěchy
Korouhev, větrná -potíže, nerozhodnost
Koruna -čest, úspěch, splněné přání, dědictví
Kosa -nebezpečí
Kost vidlicová, ptačí -splnění přání
Kostel- slavnost, nečekané peníze
Kostra -ztráta peněz, nemoc
Koš -prázdný -problémy s penězi; plný -dárek; blízko ouška -dítě; téměř nahoře na šálku -majetek; plný květin -společenský úspěch; obklopený tečkami -na cestě k vám jsou nečekané peníze
Koště -malé problémy zmizí, falšený přítel
Kotlík -lehčí nemoc. U ouška -domácí ráj ; u dna nebo na něm -domácí rozepře
Kotva -nahoře na šálku -úspěch v podnikání a lásce; uprostřed -výnosný výlet ( cesta, plavba); na dně šálku společenský úspěch; nejasná -přípravte se na těžkosti
Kovadlina -vědomé úsilí (snaha)
Koza -nepřátelé hrozí, zpráva od námořníka
Krab -nepřítel
Krabice -otevřená -problémy s láskou vyřešeny; zavřená -ztracené opět nalezeno
Král- mocný spojenec
Králík -nesmělost, ostýchavost, buďte odvážní
Kruh -úspěch, svatba. S tečkou -dítě; s krátkými čárami poblíž -v úsilí stojí překážky
Krysa -zrada
Křídla -zprávy
Kříž -oběť, problém, nemoc. Uvnitř čtverce -problém odvrácen; dva kříže -dlouhověkost; tři kříže -velký úspěch
Křtitelnice -narození
Kufr -dlouhá cesta, osudové rozhodnutí
Kukátko divadelní -hádka, ztráta přítele
Kůň -pádící -dobré zprávy od milence; jen hlava láska (romance )
Květina -splněné přání
Kytara -štěstí v lásce
Kytice -láska a štěstí

::::::: L

Labuť -hladký postup, spokojený život
Láhev -jedna -radost; několik -nemoc
Lampa -u ouška -peníze; u okraje šá1ku -oslava; na boku -osobní ztráta; na dně -odložená společenská
událost, dvě lampy -dvě manželství
Lázeň -zklamání
Ledovec -nebezpečí
Leopard -zprávy o cestě
Letadlo -náhlá cesta ne bez nebezpečí. Může znamenat zklamání. Rozbité -nehoda.
Lev -vlivní přátelé
Límec -závislost na jiných, pokud jde o úspěch a štěstí
List -prosperita, příznivý osud
Liška -zrádný přítel
Loď -úspěšná cesta (výlet)
Lopatka na smetí -divné zprávy o kamarádovi
Louskáček -těžkosti mizí
Luk, luk a šíp -pomluvy, skandál
Lžíce -štědrost

::::::: M

Maják -hrozící nebezpečí odvráceno, úspěch prostřednictvím přítele
Maska -klam, podvod
Meč -zklamání, hádky
Medaile -odměna
Medvěd -čelem k oušku -iracionální rozhodnutí zapříčiní problémy, čelem od ouška – cesta
Měchy -plány se setkají s neúspěchy
Měsíc -v úplňku -milostné dobrodružství; v první čtvrti -nové projekty; v poslední čtvrti -štěsti upadá; nejasný-deprese; obklopený tečkami -sňatek pro peníze
Míč -osoba, mající co do činění se sportem nebo vrtkavé štěstí ve vašem životě
Mince -splacení dluhu
Mísa ( jídlo ) -domácí hádka
Mlýn větrný -úspěch v podnikání spíš díky tvrdé práci, než pronikavosti ducha
přicházejí
Mořská panna -pokušení, nabídka, která není tím, čím se jeví být
Most -příležitost k úspěchu
Motor -zprávy o cestě
Motyka (motyčka) -tvrdá práce vedoucí k úspěchu
Motýl- frivolnost, těkavost; obklopený tečkami -úbytek peněz,
Moucha -domácí neshody (podrážděnost); čím více much, tím více malicherných problémů
Mraky -před vámi problémy; tečky kolem -problémy s penězi
Mravenec -úspěch díky píli
Muž -u ouška -návštěvník, jasný a zřetelný -tmavovlasý návštěvník; nejasný -blonďák; s nataženýma
rukama -přinášející dary

::::::: N

Náhrdelník -celý -obdivovatelé; rozbitý -konec vztahu
Náprstek -domácí změny
Náramek -hrozící sňatek
Nárazník -pozor na osoby, které nemáte rádi
Narcis -velké štěstí
Náušnice -nedorozumění
Netopýr -falešní přátelé, cesta končící zklamáním
Nůž -rozbité vztahy. U ouška -rozvod; na dně -soudní pře; zkřížené nože -hádky
Nůžky -domácí hádky, rozchod

::::::: O

Obálka -dobré zprávy
Obličej -jeden -změna, neúspěch; několik -večírek
Oblouk -špatné zdraví, nehody
Oheň -úspěch, vyhněte se ukvapeným reakcím
Ohniště -záležitosti spojené s vaším domovem
Okno -otevřené -štěstí prostřednictvím přítele; zavřeté-zklamání prostřednictvím přítele
Oko -překonání těžkosti, dávejte pozor
Ovoce-prosperita
Opice -lichotník přínášející spoušť
Orel- změna k lepšímu
Osel -buďte trpěliví a optimističní
Otazník -váhání, opatrnost
Ovce -štěstí

::::::: P

Padák -únik z nebezpečí
Palma -úspěch, čest, štěstí v lásce
Památník -trvalé štěstí
Pánvička -úzkosti, muka
Papoušek -skandál, výlet
Papoušek kakadu -problém mezi přáteli
Páv -s roztaženým ocasem -bohatství, půda; obklopen tečkami -život v luxusu; vedle prstýnku -bohatý sňatek
Pavouk -rozhodnutý a vytrvalý , tajnústkářský , peníze přicházejí
Peněženka -zisk; na dně šálku -ztráta
Pepřenka -tajemství přinášející problémy
Pero (peří)- nestabilita, nesoustředěnost
Pes -dobří přátelé; běží-li -dobré zprávy, šťastná setkání; na dně šálku -přítel v nesnázích
Pěst -hádka
Pětiúhelník -intelektuální rovnováha
Pila -rušící element z venku
Pilíř -přítel, který pomůže
Pistole -nebezpečí
Plazi -zrádný nepřítel
Plot -omezení aktivit, drobnější neúspěchy, v budoucnu
Podkova -štěstí
Pohár -odměna za úsilí
Pochodeň -obrat k lepšímu
Policista -tajný nepřítel
Polnice -tvrdá práce je nevyhnutelná
Postel- netečnost, lhostejnost
Pouta -před vámi problémy
Prapor -před vámi nebezpečí
Prase -hmotný úspěch přináší problém citový
Profil- nový přítel
Prst -zdůrazňuje symbol, na který ukazuje
Prsten -dokonání. U vrcholu šálku -sňatek; uprostřed žádost o ruku; u dna -dlouhé zasnoubení; celý prsten šťastné manželství; rozbitý prsten nebo prsten, vedle kterého leží kříž -zrušení zasnoubení; dva prsteny – plány fungují
Přesýpací hodiny -rozhodnutí, které bude muset být učiněno
Příšera -hrůza
Pštros -cestování
Pták -dobré zprávy
Půlměsíc -problémy, hádky
Pyramida -pevný úspěch
Pytel -před vámi je nastražena past; je-li otevřený můžete uniknout; zavřený -v pasti uvíznete

::::::: R

Rakev -špatné zprávy
Roh -hojnost
Ropucha -pozor na lichotky
Ruka -přátelství
Rukavice -výzva
Růže -popularita
Ryba -tvrdá práce vede k úspěchu, vyhněte se zaujímání postojů
Řetěz -zasnoubení nebo sňatek

::::::: S

Sedmikráska -štěstí v lásce
Sekyra -těžkosti a problémy, které budou překonány
Sestra zdravotní -nemoc
Schody -zlepšení života
Síť -past pro neopatrné
Skály -těžkosti
Sklo -integrita
Slepice -domácí štěstí
Slon -moudrost, síla, stálý úspěch a důvěryhodný přítel
Sloup -postup, úspěch, ale také arogance
Slunce -štěstí, úspěch, moc
Slunečník -nový milenec
Smyčka -impulzivní jednání přinese problémy
Sopka -city se vymkly kontrole
Sova -pomluva, skandál, neúspěch. Na dně šálku finanční problém; u ouška -domácí problém.
Spona (přezka) -před vámi zklamání
Srdce -láska a manželství, důvěryhodný člověk
Srp -zklamání v lásce
Stan -cestování
Stojan -umělecký úspěch
Strom -změny k lepšímu, naplnění ambice. Obklopený tečkami -vaše štěstí je na venkově.
Stůl (pracovní) -dopis s dobrými zprávami .
Stůl (velký) -společenská údálost; obklopený tečkami -finanční konference
Sud -večírek
Sup -ztráta, krádež, autorita nepřítele
Svíčka -pomoc od ostatních, snaha a nabytí vědomostí

::::::: Š

Šachista -před vámi jsou těžkosti
Šašek -večírek nebo společenská událost. Vyhněte se frivolnosti, buďte vážní.
Šibenice -společenský neúspěch, nepřátelé zničeni (poraženi)
Šíp -špatné zprávy

::::::: T

Tanečník -zklamání
Taxi -zklamání
Tečka (bod) -zdůrazňuje dů1ežitost nejbližšího symbolu. Několik teček -peníze.
Telefon- zapomětlivost zpúsobuje problémy
Trojlístek – štěstí, přání se stává skutkem
Trojuhelník- něco nečekaného. Vrcholem nahoru- úspěch, směrem dolú- neúspěch
Trojzubec- úspěch na moři
Trubka- myšlenky, vyřešení problému, mějte otevřené oči a přístupnou mysl

::::::: U

Ucho -neočekávané zprávy
Ukazatel směru -soustředí pozornost na symbol, na který ukazuje
Úl- prosperita
Ulita -dobré zprávy
Umyvadlo -problémy doma, je-li rozbité -velké problémy
Urna -bohatství štěstí
Ústřice -námluvy (dvoření), získané bohatství

::::::: V

Váhy -soudní žaloba. V rovnováze -spravedlnost; v nerovnováze -nespravedlnost
Válec (zahradní) -před vámi problémy
Váza -přítel, který potřebuje pomoc
Včela -společenský úspěch, dobré zprávy .Blízko ouška -setkání přátel; roj včel- úspěch u diváků (posluchačů)
Vejce -prosperita. úspěch -čím více vajec, tím lépe
Vějíř -flirt, indiskrétnost
Velbloud -užitečné zprávy
Velryba -úspěch v podnikání
Věnec -před vámi je štěstí
Veslo -menší starost, pomoc v nesnázích
Větev -s listy -narození; bez listů -zk!amání
Veverka -prosperita po zlých (těžkých) časech
Věž kostelní -lehké zpoždění, smůla
Vidle -hádky
Vidlička -falešný přítel, lichotky
Víla -radost a okouzlení
Vlaštovka -rozhodnost, nečekané cesty
Vlk -žárlivost, sobectví
Vodopády -prosperita
Vosa -problém v lásce
Vřes -šťastný osud
Vývrtka -zvědavost působící problémy

::::::: Z

Záclona -tajemství
Zajíc -bojácnost, zprávy o příteli
Zámek (dveří) -překážky, které vám stojí v cestě
Zámek visací -neuzamčený -překvapení; zamčený -varování
Zástěra -nový přítel
Zebra -zámořská dobrodružství, neklidný (neusazený) život
Zelenina -spokojenost následuje po stavu, kdy jste byli nešťastní
Zvon -neočekávané zprávy. Nahoře v šálku -povýšení; u dna -smutné zprávy; dva zvony -radost; několik zvonú- svatba

::::::: Ź

Žába -úspěch díky změně bydliště nebo zaměstnání; vyhněte se hraní si na příliš důležitého
Žalud -úspěch. Nahoře v šálku -finanční úspěch; uprostřed -dobré zdraví; u dna -z1epšení zdraví nebo finanční
Žebřík -povýšení
Železnice -dlouhá cesta (výlet)
Želva -kritičnost, kritika
Žena -radost
Židle -nečekaný host; obklopená tečkami -vylepšení finanční situace
Žiletka -hádky , rozchody
Žirafa -dříve než něco řeknete, tak to zvažte
Žokej -spekulace

 

Pridaj komentár