Saša Pueblo: Túlavé nervstvo
V oblasti 12 nervov nachádzame dve nervové spojenia, ktoré idú zvnútra mozgu do širokej oblasti čela, očí a riadia túto oblasť tela. Ďalšie dva nervy idú zo stredu mozgu do oblasti nosa a tvárovej časti. Ďalšie dva nervy idú zo spoločného riečišťa 12 nervov do oblasti ústnej dutiny. Ďalšie dva nervy idú do oblasti uší a spánkových lalokov. Jeden túlavý nerv zachádza do oblasti srdca, pľúc a rúk. Ďalší zachádza do oblasti brucha. Jedná sa o pečeň, slezinu, žalúdok, hrubé a tenké črevá a nohy. Tomuto nervovému systému dávame spoločný názov túlavé nervstvo.

Saša Pueblo: 12 riečište
Cvičenia sú zamerané na koncentrovaný prienik zmyslových centier v šedej kôre mozgovej do spoločného miesta stretávania sa všetkých 12 túlavých nervov. Tu sa koncentráciou usadíte a odtiaľto existujete a pôsobíte. Z tohto bodu, ovládnutého vašou koncentráciou, potom prenikáte jednotlivými dráhami až do nervových zakončení. Nervové zakončenia sú na povrchu tela a vo vnútri všetkých systémov tela.

Saša Pueblo: Miecha
Ďalší dôležitý prienik z riečišťa 12 túlavých nervov podnikáte do predlženej miechy (napája sa zozadu na 12 túlavých nervov a pokračuje v chrbtici a miechy v chrbtici. Z chrbtice konáte prienik do 34 nervov vychádzajúcich z miechy a smerujúcich všade tam, kde sa nachádza svalová hmota.

Saša Pueblo: Nervstvo mozgu
Ďalší prienik riečišťa túlavých nervov a predĺženej miechy (časť miechy od posledného krčného stavca pod lebkou k centru 12 túlavých nervov). Odtiaľto prenikáte za pomoci koncentrácie zmyslových centier v šedej kôre mozgovej do nervového riečišťa idúceho cez oblasť malého mozgu, zadného mozgu, spánkového mozgu, temenného mozgu, stredného mozgu a predného mozgu. Nervové zakončenia končia v mozgových bunkách.

Saša Pueblo: Nový domov
V centre 12 túlavých nervov nájdete postupným cvičením nový domov. V tejto oblasti pestujete pocit, že tu sídli vaša existencia a odtiaľto riadite všetky pochody tela a duše.

Saša Pueblo: Stres
Pri prieniku vášho vedomého Ja do 12 riečišťa túlavých nervov, narazíte často na húževnatý odpor stresových situácií, ktoré ste v živote prežili. U väčšiny ľudí stresové situácie postupne blokujú činnosť vo vnútri nervových kanálikov. Preto je potrebné a rozumné previesť terapeutické čistenie nervového systému. Postup je nasledovný: predstavujete si všetky situácie z vášho života, keď ste mali problémy s hlavou, hrdlom, srdcom, pľúcami, s dýchaním, s vyslovovaním slov, so žalúdkom, s obličkami, s trávením, s perilstatickým pohybom čriev, tlakmi v tenkých črevách, s močením, so stolicou a u žien menštruačné a sexuálne traumy. Mimoriadne blokujú nervstvo tieto situácie v stresovom zaťažení verejného vystúpenia, posmechu a nenávisti. Postupne si spomínajte na vzniknuté situácie a snažte sa ich aspoň 10 až 15 minút udržať vo svojej predstave pokiaľ nenadobudnete pocit, že sa z vašej mysle odblokovali a uvoľnili vaše nervstvo. Keď ovládate Reiki školu, môžete do predstáv o stresových situáciách vložiť predstavu niektorých znakov Reiki školy.

Saša Pueblo: Čakry
Po takomto terapeutickom prečistení nervového systému, ktoré je rozumné niekoľkokrát zopakovať, môžete zahájiť cvičenia v ezoterickej literatúre nazývané ako čakrové a jogínske. Dostatok inšpirácie nájdete v knihách o čakrách.

Pridaj komentár