Príspevok č. 3 Saša Pueblo: Vnútorný hlas
Uvedomenie si vlastného vnútorného hlasu a jeho centra v mozgu (v prednej časti šedej kôry). U pravákov sa nachádza v ľavej hemisfére a u ľavákov v pravej hemisfére. Cieľom týchto cvičení je uvedomenie si vnútorného hlasu, jeho cieľavedomý výcvik a lepšie využitie jeho potencií. Ezoterik je schopný vytrénovať a používať naraz obidve centrá vnútorného hlasu. Musí mať súčasne pocit mysliaceho ľaváka ako aj mysliaceho praváka.

Príspevok č. 4 Saša Pueblo: Konkrétna činnosť
Výcvik vnútorného hlasu začína uvedomením si miesta pôsobenia vnútorného hlasu a spôsobu jeho vzniku. Mám na mysli tú skutočnosť, že zvieratá tento vnútorný mysliaci mechanizmus nemajú a ani ľudia sa s vnútorným mysliacim mechanizmom nerodia a pokiaľ nie sú vychovaní a učení ľudskými zástupcami, tak sa nevytvára. Teda je tu nutnosť výchovy a vplyvu civilizácie na jeho vznik. Cvičenia vnútorného hlasu smerujú k prieniku koncentrácie zmyslových centier šedej kôry do buniek, ktoré tento fenomén produkujú. Ďalšie cvičenie smeruje k zastaveniu toku vnútorných myšlienok (vnútorného hlasu) za určitú časovú dĺžku. Cvičenia pokračujú zrýchlením toku myšlienok za danú časovú jednotku. Cvičiť možno aj tvorbu jedného neustále sa opakujúceho abstraktného slova. Fyzické koordináty smerujú k šedej kôre mozgovej a to konkrétne zospodu v pravej alebo ľavej hemisfére. Cieľom týchto cvičení je výnimočné ovládnutie vnútorného hlasu.

Príspevok č. 5 Saša Pueblo: Presun vnútorného hlasu
Ďalšie cvičenia smerujú k dokonalému ovládaniu mechanizmu zúženého a rozšíreného stavu vnútorného hlasu. Vnútorný hlas je v stave zúženia, keď je v pasívnom stave v oblasti predného mozgu. Rozšírenie stavu nastáva jeho aktivizáciou a rozšírením jeho pôsobenia napríklad do štyroch psychických pováh. Treba mať odcvičenú Psyché školu. Ďalší presun môže smerovať do ktorejkoľvek časti fyzického tela. Presun je možný do všetkých pamäťových záznamov či už krátkodobej, dlhodobej alebo archetypálnej pamäte. Pod archetypálnou pamäťou tu rozumieme všetky druhy poznatkov, informácií alebo skúseností, ktoré človek získal sám prostredníctvom zmyslových senzorov vonkajšieho vnímania (očné bulvy, sluchovod, jazyk, pery, povrch tela, sliznica nosa).

Pridaj komentár