Priznám sa, že už dlhšiu dobu som sa nevedel pohnúť dopredu. Akosi mi chýbala logická niť čo ďalej so Snovou školou. Ako ešte ináč využiť technické pomôcky v rámci Techno školy. Položil som si základnú otázku, ako pomocou technických vstúpiť do snového procesu počas noci. Prvá lastovička sa ukázala, keď meditujúca so zdravotnými a psychickými problémami začala na liečbu používať zvukové zariadenie, teda konkrétne kazetový magnetofón. Spomínala, že mala pocit, ako keby dané problémy začala riešiť v sne.

To ma inšpirovalo k ďalšiemu postupu. Začal som si v noci do sna nablikávať ezoterické obrázky, kde bola moja fotografia celého tela. Ezoterické obrázky boli spolu s fotografiou prefotené na fólii. Uvedomoval som si, že tieto obrázky vchádzali do sna a určitým spôsobom ho ovplyvňovali. Tak isto som si do sna nablikal obrázky predmetov z praveku. Tiež došlo k ovplyvneniu sna. Následne sa mi podarilo lepšie preniknúť do snového stavu. Na určitý čas som prestal ovplyvňovať spánok. Potrebovalo to čas, aby som pochopil, čo sa vlastne deje. Musím priznať, že sen a nočný spánok sa určitým spôsobom bránia a nechcú, aby som do tejto oblasti prenikal.

Uvedomujem si, že to je všetko iba starý stereotyp, ktorý sa nechce vzdať a vytvoriť nový stereotyp. Toto som si uvedomil a rozhodol som sa začať novú etapu, kde sa postupne naučím lepšie operovať svojím vedomím v nočnom sne. Pochopil som, že sa musím programovať, aby som sa dokázal v sne pohybovať, aby som sa vedel v sne rozhodovať, aby som sa mohol vecí dotýkať, aby som v sne počul hlasy, aby bol sen farebný, aby bol trojrozmerný. Toto všetko si budem postupne programovať pred spaním. Keď sa v noci zobudím, tak isto sa budem programovať. Na magnetofón si nahrám potrebné formulky tohto druhu. Normálne mám radosť, že som pochopil, ako sa dá zvládnuť snový proces. Pekne logicky krok za krokom. Znovu však pripomínam, že na prvom mieste aj v Snovej škole je fyzické a psychické zdravie, šťastný osud a až potom mimoriadne schopnosti.

Pridaj komentár