V Plazmatickej škole sa záujemca naučí dostávať sa do stavov ľudí, ktorí ovládajú špiritizmus. Títo ľudia dokážu za určitých podmienok vyvolať informačné polia mŕtvych ľudí. Niektorí výnimoční špiritisti dokážu zo svojho tela produkovať zvláštnu hustú bioenergetickú hmotu, ktorá sa formuje do určitých tvarov ako sú svetelné lúče, svetelné ruky a časti tváre. Treba podotknúť, že tie javy sú ojedinelé a pre psychiku štandardného jedinca nebezpečné. Tieto extrémne stavy kvôli ich vysokým rizikám pre zdravie človeka Plazmatická škola necvičí.

Čím by sa mal začať výcvik špiritistu?
Na začiatku výcviku je treba zvládnuť základné cvičenia, ktoré vás uvedú do stavu dobre naladeného špiritistu. Musíte bezvýhradne veriť, že svet mŕtvych skutočne existuje a mŕtvi ľudia žijú vlastným spôsobom. V skutočnosti nezomreli a iba prešli na druhý breh života. Takýto stav dosahovala staroveká kultúra Egypta. Tam nezomierali ani zvieratá a rastliny. V mysliach Egypťanov všetko žilo ďalej na druhej strane tohto života. Tomuto hovoríme správne naladenie na špiritistické výkony. Viera v posmrtný život a v reinkarnáciu musí byť bez pochybností. Vo svojej psychike ju musíte stupňovať. Takýmto stavom sa zmenia chemické aj bioenergetické pochody vo vašom tele a vy ste pripravení k špiritistickému výkonu. Je úplnou samozrejmosťou, že po skončení špiritistických výkonov takúto sugeráciu zastavíte a nastúpi opačná sugerácia, že žiadny svet mŕtvych neexistuje, že po fyzickej smrti už žiadny život nie je možný. Všetko definitívne skončilo. Takto vrátite bioenergetické a chemické procesy vo vašom tele do normálneho stavu. Kto toto základné pravidlo nemieni rešpektovať, vystavuje sa zdravotným aj psychickým problémom. Toto upozornenie berte prosím vážne!

Čo cvičiť po psychickom uvedení sa do špiritistického stavu?
Keď sa uvediete do špiritistického stavu, môžete začať meditačnými cvičeniami tento stav prehlbovať. Na cintoríne si opíšete mená a priezviská mŕtvych osôb a z písmenok si zostavíte abecedu od A po Z. Táto abeceda vznikla zo sveta mŕtvych a tiež ich reprezentuje. V stave uvedomenia, že písmená A až Z sú vybrané z mien a priezvísk mŕtvych ľudí, tieto vo svojich myšlienkach po jednom vyslovujete. Môžete ich vyslovovať aj nahlas. Môžete ich aj písať. Zaujímavé je špiritistické cvičenie, kde sú písmená napísané v kruhu a vy imaginárnym pocitom chodíte od jedného písmenka k druhému. Pod imaginárnym pocitom myslím predstavu, že virguľu držíte v ruke nad písmenkami. Upozorňujem, že všetky cvičenia sa robia iba v predstave, pokiaľ možno bez fyzických pomôcok. Ďalšie cvičenie, ktoré prehlbuje špiritistický stav, je vytvorenie imaginárneho zrkadla, cez ktoré do miestnosti vstupujú mŕtvi ľudia tak, ako keby boli živí. Prípadne vy máte pocit, že idete do sveta mŕtvych. V tomto cvičení špiritista prechádza do stavu autistu. Autizmus je druh psychickej poruchy, kde človek zabúda na svoje fyzické telo a ponára sa do bioenergetických predstáv, ktoré sa vytvárajú okolo neho. Takýto stav získate aj diaľkovým napájaním sa na osoby s autistickým ochorením. Využívate schopnosť zabudnúť na seba a vcítiť sa do iných žijúcich osôb.

Spomínali ste schopnosť nácviku fantómových bolestí.
V ďalšom výcviku môžete pokračovať tým, že si predstavujete a vsugerujete si čo najpresvedčivejšie, že vám na chirurgii odrezali obidve ruky, ktoré uložili do chladničky. Vy pociťujete namiesto fyzických rúk iba bioenergetické ruky, ktoré sú tak reálne, ako ruky fyzické. Pokiaľ sa vám zdajú pokrútené a neforemné, tak ste si odrezanie rúk vsugerovali nedostatočne. Musíte si to všetko predstavovať realistickejšie. Fantómové ruky sa správajú ako ruky fyzické. Máte pocit, že vás bolia, svrbia. Čo najdetailnejšie cvičte pocity, že vás niekto do imaginárnej ruky pichol, buchol, priložil ľad alebo žeravú žehličku. Môžete pociťovať aj obtekanie vzduchu okolo imaginárnych rúk. Ďalej s fantómovými rukami cvičíte všetky pohyby, ako keby ste mali fyzické ruky. Pri takomto cvičení skúste vydržať aj hodinu. Po určitom čase začnete hmatať bioenergetické objekty zo sveta mŕtvych. Cítite, že sa vaše ruky dotkli rúk mŕtvej osoby, jej tváre a podobne. Keď toto cvičenie ukončíte, tak sa imaginárne v predstavách vrátite na chirurgiu, kde vám ruky prišijú naspäť a tým vaše fantómové ruky zmiznú. Svet mŕtvych prestal pre vás existovať a vaše ruky sú vo svete živých.

Čo všetko vám môžu imaginárne odrezať na chirurgii?
Keď sa uvediete do špiritistického stavu počiatočnými cvičeniami, tak vám na chirurgii môžu postupne odoperovať oči, uši, nos, jazyk, nohy, orgány v tele, žľazy v tele, krvné riečište, lymfatické riečište, nervové riečište, kosti, svalstvo, časti mozgu. Po každej operácii si vsugerujete vytvorenie fantómových orgánov. Imaginárne si predstavujete ich pohyb alebo ich vitálne funkcie. Cvičíte každú odoperovanú časť premenenú na fantómovú aspoň 1 hodinu. Keď všetky fantómové orgány a časti odcvičíte, úplne zabudnete na fyzické telo, ste v stave autistu a vstúpili ste do sveta mŕtvych. Takto všetky časti svojho tela transformujete do vnímania sveta mŕtvych. Po ukončení špiritistických cvičení sa musíte vrátiť na chirurgiu a tu vám všetky časti tela postupne vrátia na pôvodné miesto a budú plne funkčné. Z toho dôvodu, aby sa chirurgia nezmenila na reálnu psychiatriu, treba dodržiavať psychohygienu návratu do reálneho fungovania a po ukončení odmietnuť svet mŕtvych.

Niekto vraj dokáže komunikovať so svojím dvojníkom. Dá sa nacvičiť aj táto schopnosť?
Samozrejme, že sa dá nacvičiť aj tento stav, ktorý sa v psychiatrii nazýva pocitom dvojníka. Meditujúci si vsugeruje čo najdôveryhodnejšie, že mu odoperovali všetko, čo mohli a má pocit, že všetko je len a len fantómová bolesť. Znovu tento stav úplných fantómových bolestí cvičí a tak sa do nich hlbšie dostáva. V určitej fáze cvičenia zájde na chirurgiu a do fantómového tela vloží jednotlivé časti fyzického tela. Teraz však fantómové telo nezruší, ale ho s fyzickým telom spojí. Keď dostatočne odcvičil spojenie fantómového tela a fyzického tela, vytlačí fantómové telo z fyzického tela. Má pocit, že fantómové telo sa osamostatnilo a je s fyzickým telom spojené imaginárnou bioenergetickou šnúrou, ktorá mu neustále dodáva životnú energiu. V tomto stave zabudne na svoje fyzické telo a presúva sa do svojho dvojníka. Po ukončení tohto cvičenia zas vráti všetko naspäť.

Čo všetko by vám v imaginárnej chirurgii mohli omylom prišiť namiesto vašich orgánov?
Znovu sa uvediete do stavu špiritisticky naladeného človeka. Imaginárne v predstavách zájdete na chirurgiu a necháte si napríklad odrezať hlavu a prišiť nejakú zvieraciu hlavu. Keď zistíte, že vám napríklad prišili hlavu krokodíla, tak si ju dáte odrezať a keďže vašu hlavu nenašli, máte fantómové bolesti zvieracej hlavy. S touto fantómovou krokodílou hlavou pohybujete určitý čas a zrazu sa autistickým spôsobom dostávate do sveta krokodílov a zisťujete, ako ho vnímajú tieto zvieratá. Potom sa vaša hlava na chirurgii nájde. Prišijú ju a fantómová hlava krokodíla sa stratila a už máte svoju fyzickú hlavu. Na imaginárnej chirurgii vám môžu prišiť hlavy rôznych zvierat a ľudí. Všetko je možné, dokonca prišiť hlavu mŕtvej osoby.

Čo by sa mohlo stať, keby na imaginárnu chirurgiu prenikol duševne vyšinutý chirurg?
Znovu si zájdete na imaginárnu chirurgiu a tu vám dostatočne šialený chirurg namiesto vašej hlavy prišije kus kremíka prípadne dubové drevo. Zároveň vy aj nenormálny chirurg si myslíte a ste presvedčení, že kremík aj dubové drevo sú ľudské bytosti. V tomto prípade zájdete na imaginárnu chirurgiu a necháte si „živú bytosť“ – kremík – odoperovať. Kým nájdu vašu skutočnú hlavu, máte fantómové bolesti živej bytosti – kremíka. Určitý čas cvičíte a potom sa ocitnete vo svete kremíka. Po čase vašu hlavu nájdu a prišijú. Fantómové bolesti odchádzajú. Prestávate veriť, že neživé objekty sú živé a všetko sa vracia do reálneho stavu.

Možno tieto stavy dosahovať aj imaginárnou chemickou sugeráciou tak, ako to opisujete v Alchymistickej škole? Možno si tieto procesy vsugerovať aj imaginárnym užívaním alebo vdychovaním rôznych vôní. Zvyčajne ľudia na cintorínoch vysádzajú také rastliny alebo stromy, ktoré umožňujú dosahovať tieto stavy úpravou chemických procesov v ľudskom tele. No domnievam sa, že je bezpečnejšie dosahovať ich cez nervový systém silou vôle. Keď zvládnete Alchymistickú školu, môžete sa pokúsiť dosahovať tieto stavy aj chemickou sugeráciou.

Pridaj komentár