Príspevok č.6 Saša Pueblo
Vnútorným hlasom prechádzate bunky šedej kôry mozgovej s cieľom kontroly plnenia vami prijatých opatrení. Pokiaľ máte pocit, že nerobia, čo ste im prikázali, napadnete bunky šedej kôry a silou vôle ich donútite, aby robili to, čo ste rozhodli. Takto postupujete bunkami bielej hmoty, malého mozgu, miechy a túlavého nervstva. Je nutné naštudovať si anatomický atlas ľudského tela.

Príspevok č.7 Saša Pueblo
Pokiaľ nadobúdate pocit, že určitú situáciu nezvládate, tak si sadnite, vojdite svojím vnútorným hlasom do buniek mozgu a nervstva a meditačným spôsobom ovládnite stav buniek. Nastolíte znovu poriadok.

Príspevok č.8 Saša Pueblo
Pestovanie sily vnútorného hlasu, sily vôle hladovaním, vytváraním si nepohodlného prostredia, spanie v chlade, horúci kúpeľ. Možno pestovať silu robením toho, čo vám nechutí. Možno pestovať morálnu silu konaním dobrých skutkov. Pestujte silu cieľa, ktorý chcete dosiahnuť. Možnosť špeciálnych stravovacích návykov. Možnosť špeciálnych dychových pomerov. Možnosť pestovania sily ovládania vnútorného hlasu. Možnosť pestovania sily prieniku vášho vnútorného hlasu a vášho ja do všetkých štruktúr vášho tela.

Príspevok č.9 Saša Pueblo
Pestovanie schopnosti odolávania a prekonávania spánku. Cvičenie vytvára schopnosť navodzovať aj počas dňa. Rozbitie navyknutých stereotypov.

Príspevok č.10 Saša Pueblo
Ďalšie cvičenie je zamerané na aktivizáciu vnútorného mysliaceho hlasu v ľavej a pravej hemisfére predného mozgu. Začnete si predstavovať, že ste ľavák aj pravák, teda dokážete písať ľavou aj pravou rukou. Zároveň sa koncentrujete rovnako silne do ľavej aj pravej hemisféry predného mozgu s tým, že zosynchronizujete myšlienkové centrum v ľavej a pravej časti mozgu. Vľavo idú rovnaké myšlienky ako vpravo a naopak. Zo začiatku vpravo aj vľavo precvičujte písmená abecedy. Neskoršie precvičujte slová a potom celé vety. Pri cvičení sa neponáhľajte. Stabilné vytvorenie dvoch hlasov vyžaduje vytvorenie stereotypu. To trvá aj niekoľko rokov.

Príspevok č.11 Saša Pueblo
Neskoršie v pocite, že viete písať ľavou aj pravou rukou vytvoríte postupne mysliace centrum v temennom mozgu a to v ľavej aj pravej časti. Ďalšie centrum vytvoríte v pravej a ľavej časti zadného mozgu a potom v ľavej a pravej časti spánkového mozgu. Neskoršie vytvoríte centrum na jednom konci miechy a ďalšie centrum na druhom konci miechy. Treba si v anatomických atlasoch naštudovať a odcvičiť prienik do miechy. Spolu takto vytvoríte 10 centier mysliacich vnútorných hlasov. Dôležité je, aby pracovali navzájom rovnako. Predstavuje si cvičenie akvabel v bazéne.

Príspevok č.12 Saša Pueblo
V ďalšej fáze vytvoríte po povrchu šedej kôry a miechy jedno mysliace centrum vedľa ďalšieho centra. Na vytvorenie jedného centra potrebujete vždy určitú plochu neurónov.

Pridaj komentár