Na začiatku nácviku v Čakrovej škole je potrebné naštudovať si všetko o nervovej sústave v ľudskom tele. K tomu si treba zohnať anatomický atlas ľudského tela. Tak isto treba získať z medicínskej literatúry poznatky o fungovaní nervových dráh.

Cvičenia začínate tým, že sa ukľudníte, uvoľníte, nevidíte, nečucháte, nehmatáte a nepočúvate. Zároveň si aktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej a malom mozgu a otvárate si pamäťový záznam ezoterika. Spomeňte si, čo všetko viete o ezoterike, čo všetko ste cvičili.Pamäťový záznam ezoterika si otvorte pri každom cvičení Čakrovej školy.

Postupne si uvedomujete, čo všetko ste si naštudovali o nervovej sústave. Prvý druh nervstva sa spája s očnými buľvami a šedou kôrou mozgovou. V očiach sú nervové čapíky, potom idú križujúce sa nervy. Platí tu krížové pravidlo. Očné nervy končia v bunkách šedej kôry zadného mozgu. Uvedomujete si, ako vlastne obraz z očných buliev preniká do buniek šedej kôry zadného mozgu.

Ďalší nervový systém je vedený od uší, kde si vizualizujete rozstrapkanú šnúrku. Jednotlivé nervové zakončenia idú z uší krížom do oblasti spánkového mozgu. Z ľavého ucha idú do pravého spánkového mozgu a z pravého ucha do ľavého spánkového mozgu. Uvedomujete si, ako tadiaľ prechádzajú jednotlivé zvuky, rezonančné pásma týchto zvukov, ako sa ukladajú do pamäti. Ďalšie nervové zakončenia idú z jazyka, chuťových pohárikov priamo cez nervové dráhy do šedej kôry temenného mozgu. Tu sa ukladajú podnety chuťového charakteru. Uvedomujete si, že chuťové poháriky na jazyku slúžia aj na chemickú analýzu potravy. Sladké, kyslé, horké, slané sú základné chemické analýzy.

Ďalšie nervové dráhy sú v sliznici nosa, odkiaľ tiež krížovým pravidlom prechádzajú do šedej kôry predného mozgu. Podnety z nervových senzorov v koži prechádzajú cez nervové dráhy do malého mozgu. Ďalšie nervové dráhy idú zo zubov do všetkých oblastí šedej kôry. Ďalej nasleduje nervová sústava túlavého nervstva. Toto sa nachádza kdesi v strede mozgu a odtiaľ sa rozvetvuje k jednotlivým orgánom a častiam tela.

To znamená, sústredíte sa do stredu svojej hlavy a odtiaľ cez nervové dráhy prenikáte do predného mozgu, do temenného mozgu, do zadného mozgu, malého mozgu, spánkových lalokov. Odtiaľ postupne do jednotlivých orgánov, do srdca, pľúc, pečene, sleziny, k hrubým a tenkým črevám, obličkám, maternici a prostate. Túlavé nervstvo býva postihnuté stresom zo situácií, ktoré ste prežili. Človek, ktorý sa nerád vracia k nepríjemným životným situáciám, nedokáže ich znovu v myšlienkach prežívať a zbaviť sa ich, má nervstvo zablokované, pretože nie je schopný dodržiavať pravidlá psychohygieny. Je treba sa vrátiť ku všetkým stresovým situáciám, zasústrediť sa na túlavé nervstvo a znovu ich prežiť a uvoľniť.

Takýmto spôsobom si túlavé nervstvo aj hociktoré iné nervstvo odblokujete. Ďalší druh nervstva sa nachádza v mieche. Musíte si uvedomiť, že v mieche sa takisto nachádzajú bunky bielej miechy, šedej miechy. Medzi stavcami a platničkami vychádza 32 párov nervov, ktoré končia vo svalových bunkách a zabezpečujú koordináciu pohybu. Teda slúžia na vykonávanie pohybových stereotypov, ktoré máme navyknuté robiť. Z miechy vychádzajú nervy, ktoré končia vo svaloch a zabezpečujú pohybové aktivity celého organizmu.

Toto nervstvo tiež môže byť blokované pohybovým stresom spôsobeným úrazmi. Tak isto je nutné ho odblokovať. Ďalší druh nervstva vychádza z malého mozgu a ide na povrch kože do senzorov, ktoré sú schopné vnímať bolesť, tlak, teplotu, prúdenie vzduchu. Tak isto môže byť zablokovaný stresovými situáciami napríklad pichnutie injekcie. Zažili ste extrémne horúčavy, chlad, niečo vás bolestivo udrelo. Vraciate sa k týmto situáciám a snažíte sa nepríjemné spomienky odblokovať. Pre Čakrovú školu sú mimoriadne dôležité akupunktúrne body a dráhy. Je veľa literatúry, kde si presne nájdete anatomické obrázky akupunktúrnych bodov a dráh. Zablokované body, ktoré nie sú priechodné bioenergiami a vedomím, spôsobujú nepriame zdravotné problémy v organizme človeka.

Výcvikom v Čakrovej škole sa naučíte robiť imaginárnu čakrovú jogu. Pracuje sa takým spôsobom, že si uvedomíte a vytvoríte bioenergetické pole okolo svojho tela. Nazýva sa to aura. Z aury si predstavujete, ako sa imaginárne akupunktúrne body napichujú podľa určitého kľúča tak, aby odblokovali prietoky bioenergií. Iný spôsob je presunúť sa do detskej sexuality, ktorej sídlo je v perách a odtiaľ prenikať do nervových dráh a zakončení na povrchu kože. Naučíte sa ich aktivizovať a deaktivizovať. Keď toto odcvičíte, ste schopní prenikať svojím vnútorným hlasom cez nervové dráhy a zakončenia. Tu skutočne začína Čakrová škola, ktorá sa hlavne zaoberá nervovými zakončeniami v bunkách celého tela. Sem sa dokážete naraz koncentrovať a to vo všetkých nervových zakončeniach v tele. Vedomím preskakujete z jedného nervového zakončenia na druhé a vytvárate sieť bodov, ktoré sú aktívne alebo pasívne. Na končekoch nervov vytvárate akože obrazy z bodiek. Sem smeruje Čakrová škola, najskôr sú to ploché obrázky, neskôr môžete vytvárať priestorové obrázky.

Pridaj komentár