Príspevok č.1 Saša Pueblo : Základy
Pri vešteckých úkonoch treba dodržať určité náležitosti, ktoré vám úspešne umožnia takýto úkon uskutočniť. Medzi základné úlohy budeme počítať navodenie stavu ukľudnenia a uvoľnenia na základe spomienok uložených vo vnútri vašej psychiky. Tento stav musíte vsugerovať a halucinovať tak vierohodne, ako je len možné. Musí naplniť vaše fyzické a psychické telo. Po dosiahnutí tohto stavu pridáte ďalší stav a to spomienku, že ste sa práve zobudili uprostred hlbokého spánku. Sugescia a sila vašej viery musí byť absolútne dokonalá. Neustálym cvičením začnete takýto stav dosahovať v stále kratších intervaloch až k momentu lusknutia prstov, keď vám bude stačiť na navodenie tohto stavu pár sekúnd. K týmto stavom musíte pridať stav rozdvojenej osobnosti, kde máte pocit, že za pár hodín zomriete. Nesmiete úplne prepadnúť stavu, že ste zomreli. V tomto stave si predstavujete, ako sa na základe mena, priezviska prípadne obrázku stávate dotyčnou osobou, ktorú budete veštecky ošetrovať. Až v takomto stave začnete uplatňovať techniky vešteckej školy. Na to, aby ste dosiahli výborné výsledky, treba mať viacročnú prax. Nenechajte sa znechutiť počiatočnými omylmi, ktorých je na začiatok dosť veľa. Postupne ich budete odstraňovať. Po ukončení vešteckého ošetrenia dotyčnej osoby alebo objektu sa opačným postupom musíte vrátiť do normálneho stavu. Keby ste v tomto stave zostávali dlhodobo, poškodilo by to vaše zdravie a psychiku. Zo začiatku sa budete do normálneho stavu dostávať zdĺhavejšie. Postupným cvičením sa dokážete vrátiť v zlomku sekundy.

Príspevok č.2 Saša Pueblo: 4 povahy
Pri vešteckých úkonoch sme zistili, že sú presnejšie, keď sa robia v tej istej povahe, akú má veštecky ošetrená osoba. Uplatnenie tohto systému vyžaduje nácvik Psyché školy a štyroch základných pováh. Až po takomto nácviku je možné uplatniť ich vo veštectve. Teda pokiaľ je veštecky ošetrovaná osoba v hysterickej povahe, tak aj veštec sa presunie do hysterickej povahy (koncentrácia zmyslov do ústnej dutiny).

Príspevok č.3 Saša Pueblo: Skákavé veštectvo
Pri uplatnení vešteckých techník niektorých prekvapilo množstvo rozmanitých spôsobov a opakovanie techník so spoločným cieľom zistenia tej istej skutočnosti vo veštecky ošetrovanej osobe. Takúto skákavú techniku si vyžiadala prax, pri ktorej bolo zistené, že niektoré osoby sa dokážu vešteckému ošetreniu brániť a psychoenergeticky zabraňovať (napriek tomu, že o tento výkon požiadali), prípadne vám podsúvať iné informácie. Dokonca bol prípad, kde dotyčná osoba veštca prepojila na inú osobu. Pri uplatnení rozmanitých techník veštecky ošetrovaná osoba nestačí dostatočne rýchlo reagovať. Pýtaním sa na tú istú vec si overujete, či vám veštecky ošetrovaná osoba nepodsúva nepravdivé informácie. Platí zásada, že osobu, ktorá sa dokáže vešteckému výkonu brániť, viackrát veštecky ošetríme v inom čase počas dňa. Prípadne ošetríme rodinných príslušníkov, ktorí poskytnú dostatok vierohodných informácií.

Príspevok č.4 Saša Pueblo: Veštecká symbolika
Pre veštecké výkony je potrebné uplatňovať určité symbolické obrazy, ktoré vám dovoľujú z ľudskej mysle získať požadované informácie. Platí zásada, že každý veštec si vytvára vlastné symboly, obrazy alebo znaky pre veštecké úkony. Postupujete tak, že si vytvoríte znak ruky a týmto znakom sa ponoríte najprv do jednej osoby a zistíte, akú informáciu ste získali. Potom sa ponoríte do ďalšej osoby a tiež zistíte, akú informáciu ste získali. Takto postupujete aspoň s 10 osobami. Na základe takého postupu viete, že obraz ruky vám objektívne poskytuje takýto druh informácie. Takto musíte prejsť všetky symboly a individuálne na svoj veštecký systém získať vhodné symboly na celkový prienik do veštecky ošetrovaného človeka. Veštecké techniky iných veštcov považujete iba za inšpiráciu a vytvárate si vlastný veštecký systém. Správnosť takéhoto postupu odobruje aj zistená skutočnosť, že každý kvalitný veštec si v začiatkoch na základe tarotových kariet vytvorí vlastné tarotové karty a takto sa stáva presnejší a celkovo lepší.

Príspevok č.5 Saša Pueblo: Veštectvo chorobného stavu
Na uplatnenie tohto typu vešteckých schopností je vhodné cvičiť základy Gnostickej školy a cieleným výcvikom transformovať zmyslové centrá v šedej kôre na veštecké prieniky do fyzického tela. Zmyslové centrá v šedej kôre sú zrakové (zadný mozog), čuchové (predný mozog), hmatové (zadný mozog), chuťové (temenný mozog) a sluchové (spánkový mozog). Uvediete sa do vešteckého základného stavu a poviete si, že do veštecky ošetrovanej osoby prenikáte čuchom. Pri tomto výkone si určíte stupnicu, kde pocit príjemnej vône je zdravý orgán a pri pocite zápachu sa jedná o chorý orgán. Následne sa ponoríte do určitého orgánu a vyciťujete, ktorá vôňa sa k danému orgánu hodí a ktorá nie. Ďalší výcvik môže viesť k tomu, že k rakovine pridáte určitý typ vône, k zápalu určitý typ vône. Dokonca na základe zoznamu chorôb pridáte ku každému druhu choroby určitú vôňu. Takto môžete veštecké schopnosti uplatniť pri sluchu. Určitá choroba – určitý tón alebo zvuk. Pri zraku si vytvoríte určitý typ obrázka. Pri chuťovom veštectve má každá choroba špecifickú chuť. Pri hmatovom veštectve máte určitý pocit na končekoch prstov. Napríklad zápal je pocit horúčavy, rakovina pocit chladného polystyrénu a pod. Nezabúdajte, že prax a znovu prax robí veštca výborným veštcom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.