Robím v ezoterike všetky smery a všetky druhy ezoteriky. Robím len to, čo mi v ezoterike chutí. Robím len to, čo mi nechutí. Som v danej oblasti špecialista. Jednostrannosť a všestrannosť. Správnosť stratégie na duchovnej ceste.

Keď ste v ezoterike špecialista na niektorú oblasť, ktorá vás aj baví, tak ezoteriku budujete na patológii vlastnej osobnosti.
Keď ste v ezoterike všestrannejší, tak robíte ezoteriku na základe všeobecnej patológie a v sebe na základe patológie vlastnej osobnosti.
Keď v ezoterike robíte to, čo vás nebaví, tak obchádzate patológiu vlastnej osobnosti.
Keď vás v ezoterike niečo príliš láka a je vám mimoriadne blízke tak vedzte, že rozviniete svoju chorobnosť.
Veštici sa páči veštenie z tarotových kariet. Vieme, že schopnosť veštiť sprevádzajú fyzické a psychické poruchy. Neaktivizujú sa vtedy, keď dotyčná veštica bude robiť vešteckú techniku, ktorá ju neláka. No to si ju musí nacvičiť a stať sa trénovanou vešticou, vešticou bez patológie.
No aby veštica bola skutočne špičková, tak je potrebné, aby bola všestranná a ovládala čo najviac vešteckých techník. Iba všestrannosť jej dáva punc výnimočnosti.
Aby bola veštica fyzicky a psychicky zdravá, musí byť všestranná a vtedy je aj mimoriadne veštecky úspešná.
Aby bola možná čo najhlbšia duchovná cesta do vlastnej duše, je potrebná všestrannosť. Nikdy nemôžete úplne odhadnúť, ako sa bude vnútro človeka správať na duchovnej ceste.

Kto chce byť v ezoterike jednička, ten by mal spoznať základy všetkých ezoterických smerov. Takýto postup dáva ezoterickú rozhľadenosť a možnosť vzájomného kombinovania techník a postupov. Všestrannosť v ezoterike má svoju opodstatnenosť aj z hľadiska vnútornej duchovnej cesty. Nedajú sa tušiť tie správne kroky do hĺbky vlastnej duše. Ľudská psychika sa správa ako veľká záhada, kde treba nájsť tu správnu techniku a ten správny kľúč na ďalší pohyb vpred. Cvičím, hľadám, som všestranný a preto postupujem do hĺbok vlastnej duše.
Aj špecialista na jednu oblasť, keď chce dosiahnuť vývoj vo svojej špecializácii, musí navzájom kombinovať rôzne prístupy.
Ste reikista, ktorý ovláda prácu s bioenergiami. Aby ste mali rozvoj, tak bioenergie Reiki kombinujete s masérstvom, reflexnými tlakmi, sexuálnymi energiami. Pridávate anatomické poznatky. Používate hypnotické techniky, magické rituály a iné prístupy. Špecialista zostáva špecialistom a k svojej špecializácii pridáva možnosti iných špecializácií. Všestranný ezoterik pestuje všetky špecializácie a nakoniec ich môže vzájomne spájať účinnejšie ako ten, kto je iba špecialista.
Kto vie, že v ezoterike je lepšie byť všestranný, ten vie, že bude lepší, alebo zájde na duchovnej ceste ďalej.
Keď všestrannosť, tak potom bude ezoterik končiť v mimoriadne účinnej špecializácii.
Žiadny špecialista nedokáže dostatočne využiť potenciál dvoch oblastí, na ktoré sa špecializuje. Vhodnejšie je, aby sa ezoterik vo svojej praxi špecializoval aspoň na dve oblasti ezoteriky. Tak dokáže využiť ezoterický potenciál lepšie ako pri špecializácii na jednu oblasť ezoteriky.
Každý alebo skoro každý ezoterik je špecialista a stane sa ešte lepším pokiaľ vie, že nesmie byť všestranný a robiť ezoteriku všestranne vo všetkých špecializáciách.
Máloktorý ezoterik je všestranný. Dobre vie, že všestrannosť nedovoľuje byť dostatočne efektívny pre vonkajší svet. No všestrannosť je efektívnejšia pre duchovný rast a duchovnú cestu do hĺbky vlastnej duše.
Len a len vtedy sa dá ísť po duchovnej ceste, pokiaľ sa nestávate špecialistom pre tých vo vonkajšom svete, ale pre seba vo vnútornom svete. Špecialista je obeťou vonkajšieho sveta a zaplatil za to svojou duchovnou cestou, ktorú vo svojej špecializácii stratil.
Len a len vtedy idete na duchovnej ceste, pokiaľ beriete ezoteriku všestranne a všetky jej oblasti. Pokiaľ ezoteriku robíte v jej jednostrannej špecializácii, tak ste lepší, ale nemáte duchovnú cestu.
Znovu a znovu robím len a len všetky oblasti ezoteriky, a preto nie som špecialista, a preto nemám úspech vo vonkajšom svete, ale mám duchovnú cestu.
Nikdy a za žiadnych okolností úspech v špecializácii nevymeniť za duchovnú cestu a vnútorný rast.
Kto vie, že duchovný rast potrebuje všestrannosť, ten sa v ezoterike nešpecializuje. Kto vie, že špecializácia v ezoterike robí úspech vo vonkajšom svete, ten nikdy nerobí ezoteriku v jej všestrannosti.
Špecialista, špecialista a znovu špecialista a to bez duchovnej cesty a znovu bez duchovnej cesty.
Špecializácia alebo všestrannosť . Bez duchovnej cesty alebo na duchovnej ceste.
Špecialista prechádza iba do efektívnejších foriem vlastnej špecializácie.
Špecialista plodí vo svojej zdokonalenej špecializácii stále menej a menej z duchovnej cesty.
Keď bude špecialista, tak nemôže byť všestranný.
Až keď je všestranný, tak potom je duchovná cesta.
Keby bola ezoterická špecializácia aj duchovná cesta , tak by nemuseli byť všestranní s duchovnou cestou.
Špecialista je špecialista a všestranný je všestranný.
Určite chcete byť špecialistom bez duchovnej cesty alebo všestranným s duchovnou cestou.
Možný špecialista a nemožný všestranný.
Teda ste špecialista na niektorú ezoterickú oblasť alebo všestranný na celú ezoterickú oblasť?
Žiadny špecialista, iba ezoterická všestrannosť na duchovnej ceste.

Pridaj komentár