Priznám sa, že mám často radšej zvieratá ako ľudí i keď si uvedomujem, že to nie je správne. Začínam sa zaoberať duchovnými záležitosťami, no ani poriadne neviem, ktorým smerom sa uberať. Je možné dozvedieť sa niečo o mojej osobnej alebo rodovej karme? Rada by som vedela, čo ma ovplyvňuje a spôsobuje stagnáciu v osobnom živote.

Veštecky som sa pozrel na váš terajší osud. Treba sa vysporiadať s minulosťou vášho rodu.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky orgány a systémy v tele. Žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od fyzického tela. Už teraz je vhodná pomoc terapeuta alebo lekára odborníka. Máte tendencie na dlhodobé zhoršovanie psychického stavu.

Povaha
Podvedomím ste usadená v mieche, ktorá je v chrbtici. Ide o vedomie prírodných ľudí. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá by chcela žiť starým spôsobom života. Rituály, obrady, kult prírody, túlanie sa prírodou a kočovný spôsob života. Nie moc dobre stvorená a vybavená na dnešný civilizovaný svet.

Sexus povahy
Je umiestnený v ústnej dutine a vytvára energetický kotúč podobný čakre. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je nahnevaná na seba, že nedokáže nadviazať komunikáciu s druhým pohlavím. Potrebujete k tomu ritualistiku, ktorú dnešní mladí ľudia neovládajú. Určité bloky.

Pred narodením
Výrazný vplyv matky a spôsobu jej života na vás. Boli ste v jej psychike považovaná za malú šamanku a nie bežné dieťa.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Vnímam tu problémy medzi vaším prírodným naturelom a neprijateľnosťou civilizácie.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Charakterizuje to obrázok prírodného božstva, ktoré odmieta všetko civilizované a prijíma iba všetko prírodné.

Astrológia mozočku
Charakterizuje to obrázok prírodných ľudí a na konci je postava so zviazanými rukami. Máte v osude vybojovať si psychickú pohodu a silnú vôľu. Tak začnite na tom pracovať. Rád vám pomôžem.

Astrológia miechy
Je tu obrázok bytosti, ktorá je špinavá a v neporiadku, je znechutená. Charakterizuje to nezáujem o šťastný osud. Uzatvorenie sa do svojho osudu a neochota so sebou bojovať a zmeniť osud, ktorý vám určila vaša matka.

Astrológia ganglií
Táto oblasť psychiky je pripravená vám pomáhať, ale z vašej strany nie je záujem veci riešiť a vybojovať si svoj osud.

Astrológia snová
Skúmam veštecky snové pochody. Uzavreli ste sa do seba a odmietate akúkoľvek pomoc. Aj tento veštecký profil vás uspokojí, že netreba nič robiť. Vlastne každá pomoc vás viacej vnútorne uzavrie a zhorší váš psychický stav. Pokiaľ sa budete hnevať na všetko a hádzať osud na Boha, tak si iba škodíte. Skúste nájsť vlastný podiel na vašom osude.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode rómske etnické prvky. Osoba, ktorá utiekla z rómskeho prostredia, ale kliatby vlastného rodu si zobrala so sebou. Vplyv osudu je výrazný. Treba to vedieť rozumne riešiť a nie uzatvárať sa do seba.

Pôrod
Pri pôrode na astrálnej rovine vplyv rómskych predkov a poznamenanie osudu niečím ako kliatba.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vaše najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: ako zničiť seba samú. Povrchová vzrušivosť: chaos a zmätok. Tma. Pohlavná vzrušivosť: na nekontrolovateľné stavy a objavujú sa tu rómske motívy. Citová vzrušivosť: odmietať seba a svet.

Trauma
Okolo vašej osoby sú čierne body. Pre vás je traumatické všetko, čo súvisí s rómskym spôsobom života.

Duchovná úroveň
Okolo vás je veľa kvietkov. Morálka a etika je príliš prehnaná k dobrote. Prehnané požiadavky na iných a hnev na nich, keď nie sú ako vy.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď sa vysporiadate s minulosťou svojich predkov a duchovne podrastiete.

Pridaj komentár