Živá Božia prítomnosť. Neživá Božia prítomnosť. Dogmatici a služobníci. Charizmatickí veriaci. Klinická smrť cez amigdalu. Božia žiara z amigdaly. Tento zápis má svoju zvukovú podobu priamo z cvičenia v podobe MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Náboženský odkaz. Všetko náboženské, ktoré vzniklo počas histórie ľudstva v ktoromkoľvek období, v ktoromkoľvek čase a mieste. Do historického odkazu zaraďujeme aj spomienky v hlavách veriacich všetkých náboženských systémov. Ďalej sem zaraďujeme všetky živé Božie prejavy tých charizmatikov, ktorí prešli klinickou smrťou a zažili prítomnosť svietiacich bytostí a objektov a zažili nekonečné dobro a Božiu láskavosť. Ďalej do náboženského odkazu zaraďujeme všetky druhy spomienok v kostných pozostatkoch veriacich. Ďalej sem zaraďujeme spomienky náboženského charakteru, ktoré sú uložené v magmatických poliach zeme. Do tohto všetkého patria aj fyzické objekty ako sú stavby, obrazy, sochy, písomnosti a podobne. Toto všetko tvorí náboženský odkaz, ktorý je záujmom nášho skúmania. Staviame sa do pozície vedcov Boha a nezastávame pozíciu služobníkov Božích ani tých, ktorí prežili klinickú smrť cez amigdalu a zažili Božiu žiaru a Božiu prítomnosť.

Teda sme jedineční a chceme zažiť živú prítomnosť tých, ktorí prežili klinickú smrť cez amigdalu a vrátili sa zo začínajúcich štádií smrti. No chceme vytvoriť systém psychických cvičení, ako sa do tohto stavu dostať a môcť sa z neho vrátiť. Stavy charizmatických veriacich, ale bez patologických prejavov a stavov. Neustále základom zostáva, že živá Božia prítomnosť v nás prináša fyzické, psychické zdravie a šťastný osud.

Z klasického prístupu k náboženskej problematike realizujeme prístup ezoterického náboženstva. Ide o prístup, pri ktorom chceme zažívať živú Božiu prítomnosť v sebe ako charizmatickí veriaci počas klinickej smrti cez amigdalu, ktorá sa nachádza medzi hypofýzou a epifýzou v strednom mozgu. Ide vlastne o vrcholové náboženské stavy Božej prítomnosti, Božej energie a Božej lásky. Ide o technológiu prieniku do amigdaly klasickou formou koncentrácie a sugeratívneho uverenia, že zomierate. Uveriť bez prístupu rozumu a súdnosti. Stav sugeratívneho uverenia, že zomierate bez logického uvažovania.

Koncentrácia do amigdaly vytvára energetické napojenie tejto oblasti na nervové dráhy celého tela. Postupne pretláčate do celého nervového systému tela. Potom prichádza sugerácia a uverenie klinickej smrti. Tento stav dovoľuje do amigdaly vkladať žiariace objekty. Do vnútra priestoru amigdaly vstupujete a vkladáte sem zlatisto žiariace objekty. Toto vkladanie nerobíte násilne, ale tak, aby sem prirodzene pasovali. Zároveň použijete druhú radu sugerácií o epileptickom záchvate, stigmách, týfuse, týraní a strate blízkej osoby, a tak isto skleróze multiplex. Znovu uveriť a nepochybovať. Takto sa dá silne prenikať do vnútorného priestoru amigdaly.

Pokračujeme v ďalších technikách a túto budeme pracovne nazývať očistec cez klinickú smrť veriacich ľudí, ktorí realizujú svoju poslednú cestu cez amigdalu k Bohu samotnému. Požiadate ich na diaľku, aby vám očistili a pozmenili všetky náboženské spomienky čo najbližšie k živej Božej prítomnosti. Privoláte ich energiu s prosbou realizovať očistec spomienok. Spomienky vyžarujú žlté svetlo a sú pozmenené k väčšej účinnosti.

Potom nasleduje samotná liečba a prepojovanie neurónových schém v samotných neurónoch v šedej kôry. Ide o 6 neurónových oblastí v tele. Nájdete koncentráciou najhoršie miesto a zo spomienok vložíte náboženský obraz. Držíte ho tu a dotyčné miesto preliečujete do príjemných pocitov. Nikdy nedávajte náboženské obrazy do zdravých oblastí neurónov.

Postúpite ďalej a znovu si vyhľadáte ďalšie disharmonické miesto v neurónoch. Teraz sem vložíte náboženský obraz nielen kvôli liečbe, ale aj kvôli kontemplácii. Pod kontempláciou tu budeme rozumieť stav pýtania sa ako malé deti, čo môžete spraviť pre náboženský obraz. Dostanete žiadosť a v sugeratívnom stave uveríte, že ste ho vykonali fyzicky, ale v skutočnosti ho zrealizujete v predstave. Správu pošlete do obrazu na neurónoch. Takto postupujete, kým nezískate na jednom mieste množstvo obrazov. Potom do nich napustíte stavy z vlastnej amigdaly a Božiu žiaru z amigdaly.

Potom nasleduje ďalšia operácia a to je zredukovať množstvo náboženských obrazov na najjednoduchšie body a čiary. Do týchto potom napustíte svetlo z amigdaly. Hovoríme, že sme dostali Božie znaky v živej forme.

Pokračujete v ďalšej technike a to úplnom utíšení niektorej časti mozgu. V tomto stave sa otvára aurický priestor okolo fyzického tela a pociťujete presun náboženských pocitov do aurického obalu okolo fyzického tela.

Pridaj komentár