Chcel by som Vas poprosiť o zdiagnostikovanie môjho podvedomia. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Našiel som tu hlboké prírodné podvedomie. Ste človek prírody a pohanstva.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený o fyzické telo. Silný aurický obal znamená záujem o fyzický svet, menej záujem o vlastné duchovné vnútro. Všetko v norme.

Povaha
Podvedome ste uložený v brušnom mozgu. Ide o drobné neuróny v stenách tenkých a hrubých čriev. Ide o vývojové štádium cicavcov v našom tele. Reakcie sú prírodné, postavené na inštinktoch a pudoch. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je zameraná dlhodobo na seba a svoje potreby.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Problémom je túžba optimalizovať svoje prostredie, aby bolo čo najprirodzenejšie a liečivé.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Šamanská astrologická schéma z kože zvierat a plodov. Schopnosť vybrať pre seba to, čo potrebujete pre spokojný život. Pohoda a kľud.

Astrológia mozočku
Charakterizujú ju obrázky postáv ľudí, ktorí držia v ruke bežné predmety. Na konci postava zmenšenej osoby, ktorá sa vyzná v tom, čo robí. Myslím si, že vedomá zložka toho, čo chcete a čo chce podvedomie sú v súzvuku.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy v chrbtici. Klasická postava prírodného ducha šťastia. Charakterizuje to obrázok schopnosti mať tušenia a varovania, čo sa bude diať.

Astrológia brušný mozog
Vnímam tu prílišný vplyv zasahovať a riadiť svoj osud až príliš k určitému cieľu. Chýba tu voľnosť a spokojnosť samého so sebou. Snaha ovládnuť svoju zvieraciu podstatu a zbytočné drezúrovanie. Skôr by prospela voľnosť a radosť z toho, čo žijete. Málo sa viete tešiť z toho, čo dosiahnete.

Astrológia ganglií
Skúmam neuróny pri orgánoch a častiach tela. Klasicky devastačný vplyv civilizácie a náboženstva voči pohanským tradíciám. Táto oblasť vašej psychiky je potlačená a nedovoľuje naplno využiť vaše schopnosti. Skúste si niečo prečítať o pohanských tradíciách a uctievať prírodu a prírodné božstvá. Iný postoj k pohanskej tradícii.

Astrológia snová
Skúmam snové podvedomie a veštecky dekódujem, čo sa v snoch odohráva. Všade náboženské pochody s krížom a devastovanie pohanských tradícií. Vplýva to do dňa smútkom a blokovaná je chuť vytešiť sa zo života, ktorý žijete.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode predok, ktorý bol vášnivým poľovníkom. Miloval prírodu a túžil sa zrodiť ako zviera. Má to na vás výrazný vplyv.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na ženy. Povrchová vzrušivosť: na zbrane. Pohlavná vzrušivosť: na ženské orgány. Citová vzrušivosť: oheň a príroda.

Traumatické udalosti
Okolo vašej postavy je množstvo drobných čiernych objektov. Naznačujú, že traumu vám robí náboženské dianie.

Duchovná úroveň
Okolo vás je sivastá hmota a drobné čierne pásiky. Morálka a etika je bežná a štandardná.

Hviezdy, šťastný osud
Keď sa vrátite k pohanským tradíciám a kultom. Zdravie a radosť zo života.

Pridaj komentár