Chcela by som sa dozvedieť viac o svojej karme, kým som bola v minulých životoch, keď som si do tohto života priniesla takúto karmu, aký je karmický súvzťah medzi mnou a mojou matkou?

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vaše podvedomie. Vplyvom prežitia klinickej smrti sa pozmenila vaša psychika. Stali ste sa špiritisticky ladenou osobou, ktorá je schopná komunikovať s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Vo vás je reinkarnant Lama tulku. No nedokáže s vami spoločne ťahať za jeden povraz k jednému cieľu.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo oblasť pečene. Odporúčam pečeňovú diétu podľa Trebenovej a zvýšený prísun B12, ostatné v poriadku.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Psychika je stabilizovaná. No je zameraná do sveta mrtvych informačných polí. Dokážete sa až príliš stišovať a komunikovať s informáciami, ktoré sa nachádzajú v hrobných pozostatkoch.

Povaha
Je usadená v šedej kôre veľkého mozgu. Nie bežná psychika. Psychické reakcie vychádzajú práve z tejto oblasti. Určitým spôsobom ste prekonali stavy klinickej smrti a to vašu psychiku posunulo na šedú kôru veľkého mozgu. Tu je aktivita dosahovaná v zadnom zrakovom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je silne zviazaná so stavmi klinickej smrti. Psychika sa vtedy zmení a vo vás cítiť informačné pole mŕtvej osoby. Hovoríme tomu reinkarnant Lama tulku. Pri klinickej smrti sa psychika človeka zmení a môže doň vstúpiť informačné pole osoby, ktorá verila v reinkarnáciu a venovala sa v minulých životoch výskumu liečiv a liečeniu ľudí. Tento informačný záznam sa reinkarnoval už asi 5 krát do osôb, ktoré sa venovali duchnovnu a liečiteľstvu.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Lama tulku a to informačné pole mŕtvej osoby pohltilo vašu psychiku a vzájomne sa prepojilo.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Dobre vyvinuté astrologické obrázky. Všetko smeruje do oblasti liečiteľstva a medicíny.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tu je všetko prekryté informačným poľom Lama tulku. Všetko je nasmerované do liečiteľstva a duchovna. No vplyv sa nevie presadiť do aktívnej reality. Mali by ste tomu pomôcť.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy v chrbtici. Nedostatočne rozvinutá. Všade sú drobné postavičky anjelov a nie veľká postava. Vplyv Lama tulku sem nezasahuje.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Dobre rozvinutá oblasť, veľké zdravé zvieratá a čiastočný vplyv informačného poľa Lama tulku.

Astrológia ganglií
Dobre rozvinutá oblasť. Drobné postavičky plné hmyzu a vplyv Lama tulku je dostatočný.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Lama tulku tu slabo pôsobí a tu ste si udržali silnú nezávislosť. Strach z toho, že niečo spravíte zle.

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. Cítiť, že sa toho vplyvu chcete zbaviť a usilujete sa to v podvedomí blokovať. To vyvoláva množstvo negativít vo vašom živote.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na mužov. Povrchová vzrušivosť: na mužov. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na svet mŕtvych. Nedostatočný vplyv Lama tulku.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď budete pokračovať v tom, čo robilo informačné pole Lama tulku počas jeho života. Liečiteľstvo, duchovno.

Pridaj komentár