Po vypracovaní zdravotného profilu A 807 som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia kvôli nezáujmu o sexuálne aktivity. Bohužiaľ, v podvedomej zložke ste zostali detská s prvkom nenávisti voči svetu dospelých. Skúste to zmeniť.

Psychický stav
Aurický obal je trvale usadený okolo tela. Podvedomé obaly sú v tele. Teda štandardný psychický stav.

Povaha
Energeticky ste usadená v strednom mozgu, odtiaľto ide spojka do oblasti nervstva temenného mozgu. Hovoríme o epileptickej povahe. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa usiluje zmeniť a stíhať veci pracovné aj osobné. Zlepšenie oproti minulosti.

Sexus
Sexus povahy je usadený v strednom mozgu. Hovoríme o detskej sexualite. Charakterizuje to obrázok hanblivého dievčatka, ktoré má ešte stále v sebe strach z mužov a chcelo by o sexuálnych veciach viac snívať ako ich realizovať. Sexus centrum je usadené v podbruší. Typicky ženská povaha. Viac kľud, pohodlie, ale iba čiastočne. Život je plný zhonu a nestíha sa.
Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: zmätok a chaos. Povrchová vzrušivosť: nie je na to čas. Pohlavná vzrušivosť: skôr snová erotika. Citová vzrušivosť: svet rozprávok a fantázie. Máte problémové sexuálne podvedomie, ktoré vytvára problémy v sexuálnom spolužití. Všetko veľmi na úrovni sexuálnej fantázie a s problematickým prechodom do sexuality pohlavných orgánov. Príliš veľa fantázie, ktorá neprejde nervstvom do oblasti pohlavia. Pre vlastnú sexuálnu aktivitu by ste potrebovali viac kľudu a pohodlia. Životné tempo blokuje sexuálne prejavy. V princípe by mali pomôcť prípravky na zvýšenie sexuálneho apetítu a sex ako prostriedok uvoľnenia vnútorného napätia.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku ste dostali do podvedomia anjelské sféry šamanov vytvorené na úrovni priezračnosti. Máte s nimi kontakt a využívate ich v bežnom živote. V 12. roku ste dostali nasledujúce obaly. Obal túžby obsahuje zápis o dievčatku, ktoré sa chce iba hrať, pozerať filmy a nič viac. Mozoček poslanie obsahuje zápis o osobe, ktorá sa má venovať veciam okolo divadla a podobne. Rodostrom obal obsahuje zápis o mužovi z vášho rodu, ktorý mal určité psychické problémy a žil vo svojich fantáziách. Odmietal a nerozumel svetu dospelých. Zvierací obal obsahuje svet rozprávok o zvieratkách. Eros obal obsahuje zápis o dievčatku, ktoré si cmúľa prst. Teda detská sexualita, ktorá neprešla do ženskej sexuality. Šaman obal obsahuje rozprávky o čarodejniciach. 7 obalov spolu obsahuje všetko o tvorbe rozprávok.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade je veľký spor a dôsledná snaha neprijať svet dospelých a naopak, zmeniť to na svet detí. Čo nie je dobrý trend vášho podvedomého snaženia. Treba rešpektovať svet dospelých a aj svet detí.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Silná tendencia utiecť do sveta fantázie a nemať nič spoločné so svetom dospelých.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Tu žijete aktívny a neviazaný sexuálny život. Treba zmeniť a programovať sny, aby sa venovali vášmu zdraviu a šťastiu. Sexuálne potreby nežiť v snoch, ale v reálnom svete.

Astrológia šaman, pravek, zviera
Prírodné vedomie šamanov nie je rozvinuté a nepoužívate ho pre bežný život. Úroveň pravekého vedomia u vás je tranzovo zameraná na zbieranie hračiek a odmietania sveta dospelých. Robíte tak rytmicky a pravidelne. Zviera a inštinkty: obveseliť sa hračkami. Ostatné pudy ako obživný, rozmnožovací, teritoriálny sú pasívne. Združovací pud je samota. Vaše pudy sú nerozvinuté.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď budete ochotná vo vnútri v podvedomí dospieť a rešpektovať svet dospelých, oddeliť to od sveta detí.

Pridaj komentár