Chcela by som vás požiadať o vypracovanie geriatrického profilu. Chcela by som si udržať počet látok v organizme a v ideálnom prípadne ich zvýšiť s cieľom dosiahnuť dlhovekosť a udržiavať organizmus. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na váš zdravotný stav. Bohužiaľ, neprinášam dobré správy, čo mi je ľúto. Mali by ste sa razantne zaujímať o svoj zdravotný stav.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo 5 oblastí, oblasť ganglií v celom tele neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je už bežiaca chorobnosť. Príčinou sú nežiaduce mikroorganizmy v tejto oblasti. Stav neurónov ako u 60 ročnej osoby, váš skutočný vek je 31 rokov. Nedostatok vitamínu U.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervové dráhy. Stupeň chorobnosti 62, čo je už bežiaca chorobnosť. Príčinou je nedostatok vitamínu E v organizme.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo neobkreslilo pankreas. Stupeň chorobnosti 62, čo je už bežiaca chorobnosť. Príčinou sú mikroorganizmy. Stav ako u 100 ročnej osoby. Totálny nedostatok vitamínu C cez kožu.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 24, čo je disharmonický stav. Znovu mikroorganizmy. Stav ako u 70 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo neobkreslilo, stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou sú mikroorganizmy. Stav ako u 70 ročnej osoby. Kmeňové bunky – časť je čiastočne vyčerpaná a časť v poriadku.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Stav základných buniek ako u 40 ročnej osoby. Kmeňové bunky – časť je čiastočne vyčerpaná a časť je v poriadku.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou sú mikroorganizmy. Stav základných buniek ako u 70 ročnej osoby. Kmeňové bunky uzatvorené a ochrana pred mikroorganizmami.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela: kyvadlo obkreslilo. Stav základných buniek ako u 100 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika koža, svaly, tuk: kyvadlo obkreslilo. Kmeňové bunky sú čiastočne vyčerpané, ale časť je aktívna. Stav ako u 60 ročnej osoby. Tukový orgán prestal produkovať užitočné látky do tela a dostáva sa k nule. Tukový orgán môže podporovať telo až 25 000 množstvom látok.

Geriatrická diagnostika pudu sebazáchovy: odmietate sa mu podriadiť a prílišné zahľadenie sa do teoretična a abstrakcie. Neochota venovať sa fyzickému telu.

Geriatrická diagnostika dlhovekosti základných buniek: sú zdevastované mikroorganizmami a značne prestarnuté. Až príliš nezdravo spomalená obnova.

Geriatrická diagnostika biochemická: mozog vyrába až 80 l chemických látok a vyšťavuje organizmus. Biochémia tela má tvoriť 100 l denne, no tvorí minimum. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika možnosti tvorby nových kmeňových buniek: k dispozícii je vysoký potenciál. Dokonca v membránových útvaroch sú nové kmeňové bunky. Chýba ich transport na vhodné miesta.

Geriatrická diagnostika imunitná: proti zhubným bunkám je v poriadku. Proti mikroorganizmom je porušená a nutnosť okamžitej a trvalej liečby.

Pridaj komentár