Venujeme sa nácviku kozmického vedomia, ktoré získajú kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Venujeme sa osobám, ktoré sa narodili s kozmickým vedomím hyperaktívnym matkám. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade ide o koncentráciu dovnútra organizmu pomocou zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu. Nie je dobré koncentrovať sa z očí, z uší, jazyka a končekov prstov. Koncentrácia buď klasicky ľudská, alebo magická z prírodného vedomia šamanov smeruje k orgánom tela. Po koncentrácii je presun všetkých spomienok, ktoré ste zažili, okolo orgánov a častí tela. Potom je koncentrácia do hormonálnych žliaz tela ako je hypofýza, epifýza a ďalšie. Tu umiestňujete sexuálne spomienky.

Potom je vhodné mať pocit, že žijete v labyrinte, nechcete sa z neho dostať a chcete tam žiť trvalo. Dobrá je aj sugerácia uverenia, že ste boli v kozme a narodili ste sa s kozmickým vedomím. Potom je tu možnosť na diaľku sa veštecky napojiť na tých, ktorí majú kozmické vedomie alebo boli v kozme fyzicky.

Potom ste pripravení realizovať prienik psychiky do kozmického priestoru okolo Zeme. Treba si uvedomiť, že nejde o fyzické prenikanie v zmysle pôjdem tam rukou alebo nohou. Pôjdete tam iba psychickými spomienkami uloženými v neurónoch veľkého mozgu. Treba sa naučiť uvoľniť nejakú spomienku o sebe a prejsť 100 000 km od povrchu Zeme. Musíte cítiť, že ste tam a z hlavy vám sem bežia voľné predstavy. Treba si dávať pozor, aby ste neprenikali do svojej fantázie alebo predstáv v aurickom obale alebo do obrázkov okolo seba. Musí sa to prísne kontrolovať a vytrvalým cvičením dosahovať.

Potom je tu nácvik prieniku do priestoru planét slnečnej sústavy a do samotných planét. Všetko som detailne popísal v predchádzajúcich cvičeniach. Treba trpezlivo a vytrvale cvičiť a reálne prenikať do slnečnej sústavy.

Keď zvládnete tieto prieniky, je čas začať sa zaujímať o súhvezdia okolo nás, ktoré tvoria Mliečnu dráhu a nakoniec tvoria celú našu galaxiu, ktorá má tvar rotujúceho taniera s ramenami. Teda budeme sa pohybovať vo vzdialenostiach od 10 po 300 svetelných rokov.

Začneme s prienikom do súhvezdia Antia a to je Kompas. Nastavíte si klasické kozmické vedomie a začnete sa uvoľňovať do kozmického priestoru svojou psychikou. V určitom momente nastane pocit povinného pohybu vo vodnom prostredí. A nachádzate sa v súhvezdí Kompas. Môžete si vycítiť zvláštne pocity a hľadať v tomto súhvezdí život ako sú kyseliny, voda a mikroorganizmy. Pokiaľ sú tu, tak to pocítite. Potom svoju pozornosť nasmerujete do súhvezdia Andromeda s pocitom, že do priestoru tohto súhvezdia prenikajú vaše orgány a časti tela a predstavy o veciach okolo vás. Potom si to môžete nasmerovať do súhvezdia Apus, čo je po slovensky Rajka. Sem prenikáte v pocite, že ste sa zatočili a zmenili ste sa na ruku, prst alebo na niečo podobné. Nasleduje prienik do súhvezdia Aguarius, čo je Vodnár. Pri správnom prieniku pociťujete, ako sa zväčšujete a ako sa zväčšujú vaše orgány. Potom je tu možný prienik do súhvezdia Aguila, čo je súhvezdie Orol. Máte pocit, že všetko vo vás rotuje a sami rotujete. Celkovo tu cítiť rotujúce sily ako na kolotoči.

A vlastne sme začali ďalšiu etapu prieniku do súhvezdí našej galaxie. Cieľom je rozšíriť systematicky vlastné kozmické vedomie a usilovať sa nájsť niečo ako život, alebo niečo, čo má intelekt.

Pridaj komentár