Tento príspevok sa zaoberá problematikou prieniku do vývojovo mladších ľudských neurónov. Ide o techniku koncentrácie do tejto oblasti s predstavou mladších ľudských neurónov, usadenie sa tu a vnímanie svojho vnútra a vonkajšieho sveta cez všetky vývojovo mladšie neuróny v tele na všetkých miestach. Vývojovo staré zvieracie neuróny sú odstavené a úplne odstavené po celom tele. Toto je nutný stav, bez ktorého nemožno robiť tento druh ezoteriky. Keby sme ho chceli k niečomu prirovnať, tak iba k vyšším náboženským formám stojacim na príbehoch o Ježišovi, Mojžišovi, Budhovi, Brahmovi, Matke Božej a Mohamedovi. Otestovali sme asi dvadsať ľudí na diaľku, ktorí sú z nejakých príčin usadení v bielych neurónov a zvieracie neuróny majú blokované. Všetci sa zaujímajú o ľudské telo, lekári, vedci, umelci a podobne. Teda zjavuje sa tu silueta ľudského tela a všetky tu realizované meditácie musia mať základ, pri ktorom figuruje ľudské telo a jednotlivé časti. Napríklad meditujete a predstavujete si postavy mužov a žien, predstavujete si rôzne ľudské rasy. Predstavujte si vývoj človeka od malého novorodeniatka až po smrť a tiež telo po smrti. Predstavujete si a meditujete na ľudské telo, ktoré je pomaľované rôznymi obrazcami. Meditujete na alchymistické obrázky, kde je zobrazené telo človeka. Pozri Hermetické múzeum na mojich internetových stránkach. Meditácia sa môže robiť na jednotlivé časti tela ako je ruka, prsty, hlava, hruď, brucho, nohy, chodidlá, prsty na nohách. K týmto meditáciám si treba jednoducho pozbierať všetky ezoterické obrázky, kde je zobrazené ľudské telo alebo jeho niektorá časť. Zaujímavý je materiál v Tibetskej knižke mŕtvych, kde je realizované rozjímanie nad štyrmi formami mužského a ženského božstva. V Biblii to nie je až tak ezotericky rozvinuté a meditácia ide len na jednu formu – Ježiša. V Starom zákone je prístup iba jednej forme ľudského tela v podobe Mojžiša. V Bhagavite je Brahma prezentovaný ako sexuálne božstvo. Najslabší materiál je v Koráne prezentovanom postavou Mohameda. Napríklad Tibetská kniha mŕtvych má nevýhodu v tom, že neprezentuje postavu dieťaťa a postavy zvierat. Zdá sa, že bude treba pripraviť hodnotnejší materiál na túto formu meditácie založenú na koncentrácii do vývojovo mladších neurónov. Záverom by som dodal, že tento druh meditácie nie je totožný s technikou uplatňovanou v Astrál sekcii, ktorá sa zaberá vnímaním biofyzikálno- chemických pochodov v neurónoch. V iných príspevkoch sme spomínali vnímanie sveta z pozície starých zvieracích neurónov a otvorenie sveta mandál, čakier, lotosov, tantry a prírodných božstiev.

Pridaj komentár