Tento príspevok sa zaoberá problematikou zvládnutia klimakterických návalov bioenergie alebo ľudovo povedané horúčav v tele spojených s ukončením ženskej hormonálnej činnosti.Žena sa v určitom veku dostáva do obdobia ukončenia prirodzenej aktivity hormonálnej činnosti spojenej s pocitmi horúčav a nevoľnosti. V tomto období začína hormonálna činnosť pozvoľna utíchať a s týmto utíchaním sa objavujú nežiadúce efekty v podobe silných bioenergií, ktoré môžu nabrať takú intenzitu, že poškodzujú orgány a systémy tela, prípadne môžu spôsobiť aj viac či menej zvládnuteľné psychické stavy. Prax je taká, že ženy siahajú po hormonálnych liekoch a prírodných preparátoch, ktoré zdanlivo utíšia klimakterické prejavy. Bohužiaľ, hormonálnymi prípravkami riskujú poškodenie imunitného systému a zablokovanie priechodu bioenergií telom. Jednoducho v takýchto prípadoch sa najčastejšie bioenergia kumuluje v samotných vaječníkoch a tieto následne decimuje, prípadne sa bioenergia zasekne v štítnej žľaze alebo v inej oblasti ženského tela. Je skutočne pravda, že po užití hormonálnych liekov horúčava utícha a ženám je lepšie. Netušia však, akému riziku zlyhania imunitného systému sa vystavujú. Hovorím tu o možnosti rakovinových stavov. Preto som začal hľadať alternatívnu formu zvládnutia horúčav v priebehu klimaktéria. Som rád, že som takúto formu liečby našiel a úspešne aplikoval v niektorých prípadoch. Celá stratégia je založená na otvorení bioenergetických kanálov miechy, kde by bioenergia z vaječníkov mala odtekať a rozptýliť sa bez akýchkoľvek problémov. Otvorenie kanálov sa robí veľmi príjemným spôsobom a to autoerotikou. Ja viem, že to môže byť pre niektoré ženy zarážajúce, no je to skutočnosť. Dotyčná osoba si predstavuje, že je samica, ktorá je pripravená na párenie. Nič iné ju nesmie zaujímať iba to, ako rozžeraviť miechu sebe, ale aj samcovi. Fyzicky si erotizuje jazykom pery a koncentruje sa postupne na všetky časti miechy. Začína predĺženou miechou v hlave, pokračuje miechou v krku, v hrudi, v bruchu, v podbruší a miechou v kostrči. Iba dopĺňam, že miecha sa nachádza v chrbtici a je hrubá ako ceruzka. Dotyčná osoba má pocit rozohriatia miechy, cez ktorú voľne preteká hore dole energia a zároveň vyteká do okolitého nervstva po celej dĺžke miechy. U necvičenej ženy bioenergia preteká prednou líniou a zasekáva sa v jednotlivých orgánoch, čo spôsobuje nepríjemné fyzické, aj psychické stavy. Dotyčná osoba si postupne erotizuje dotykom rúk ďalšie erotogénne zóny (prsia, boky, stehná..). Pri každej erotogénnej zóne sa koncentruje postupne do jednotlivých častí miechy v chrbtici. Dotyčná žena môže po postupnom zvládnutí fyzickej stránky techniky prejsť na psychickú formu terapie. Jednoducho si všetko iba predstavuje trojrozmerne v hlave. Predstavuje si jednotlivé erotizujúce techniky v erotogénnych zónach tela a zároveň sa koncentruje do jednotlivých častí chrbtice. Nie je na závadu, keď po týchto technikách žena dosiahne aj prirodzené vyvrcholenie. Možne je aj použitie erotických výrazov. Takže je tu jedna možná forma usmernenia návalov v klimaktériu bez hormonálnych liekov a bylinkových preparátov. Takáto terapia môže priniesť oživenie zabehaného sexuálneho stereotypu.

Pridaj komentár