– Individuálna meditácia  zo dňa 3.8.2002

Na začiatku meditácie som odpojil zmysly od vonkajšieho vnímania a svoju pozornosť som koncentroval do pamäťových záznamov o bunke. Vnútorne som sa naladil do stavu úcty a pochopenia bunky ako svojho stvoriteľa a stvoriteľa života na zemi. Uvedomoval som si historické aspekty vývoja života na zemi a jeho jednotlivé vývojové etapy podľa Darwina. Ďalej som sa naladil do pocitu celého univerza, ktoré určovalo zmeny prapôvodnej bunky. Neustále nastáva nutnosť, aby sa bunky prispôsobovali zmenám v kozme. Dnešná podoba človeka je výsledkom týchto zmien. Toto je psychický postoj pre túto meditáciu. Je to prístup rozumový a pragmatický. U praváka sú pamäťové záznamy v ľavej hemisfére. Iné by bolo naladenie citovo-umelecko-náboženské, kde by som voči bunkám postupoval ináč a to racionálne. Napríklad by som kreslil nádherné obrazy o bunkách. Zložil by som pesničku o bunkách. Pri náboženskom prístupe by som mal zbožnú úctu a pokoru voči bunkám vlastného tela. U praváka je to pravá hemisféra. Teda naladil som sa jednak rozumovo a jednak citovo. V stave rozumovosti som postupne presúval silu koncentrácie do jednotlivých častí tela a uvedomoval som si bunky v príslušnej oblasti. Spomínal som si na poznatky z medicíny, aké sú v danej oblasti bunky a ako fungujú. Zároveň som si uvedomoval aj medzibunkový priestor a bunkový mok, ktorý ich vypĺňa. Po tomto cvičení som sa skoncentroval do pravej hemisféry a koncentráciu som zameral znovu na jednotlivé partie buniek. Pri tomto cvičení mám pocit, že bunky cez šedú kôru pravej hemisféry vidím, počujem, hmatám a čuchám. V tomto stave som bol mierne naladený na sex a zamilovanosť do buniek vlastného tela. V daných oblastiach koncentrácie som aktivizoval nervový vzruch (nervové zakončenia a vytlačenie draslíka a zvyšovanie sodíka). Takýmto spôsobom som prešiel všetky oblasti svojho tela. Na záver som si v pamäti vizualizoval schému bunky v elektrónkovom mikroskope. Potom som si predstavil seba samého vo vlastnej predstave pri zavretých očiach. Zároveň som si uvedomoval nutnosť starostlivosti o fyzické zdravie a prial som si mať zdravé všetky bunky tela.

Pridaj komentár