– Spoločná meditácia zo dňa 2.8.2002

Dnešné stretnutie poznačili dovolenky a rôzne letné hudobné akcie. Bolo nás o čosi menej. Vymenili sme si na začiatku stretnutia nové poznatky a pocity. Bavili sme sa o ďalšej matematizácii jednej strany z knižky o Silvovej metóde. Zatiaľ sme robili načítavacie operácie. Spočítali sme počet odstavcov, riadkov, viet, slov, písmen. Výpočet sa týkal odstavcov a riadkov. V ďalšom kroku budeme robiť odčítanie, teda budeme hľadať rozdiely. Túto matematizáciu robíme z dôvodu stabilizácie psychického stavu. Ďalej sme si vymenili informácie o nočnom magnetickom zasväcovaní v rámci Snovej školy. Už viacerí sme magnetizovali nervové zakončenia jasnovidne stočeným drôtom, do ktorého počas noci nateká prerušovane 24V. Všetci sme s nočnou magnetizáciou spokojní a teraz individuálne magnetizujeme v noci jednotlivé orgány. Ďalej sme sa bavili o využití minerálov v nočných meditáciách. Rozmyslíme si postup, ako ich zohnať. Počas noci by mali nahriate minerály otvárať zvieraciu psychiku. Teda minerály sa musia dostať z pasívneho stavu do aktívneho a potom zase do pasívneho stavu. Meditáciu sme začali odpojením sa od vnímania vonkajšieho sveta. Utlmením zmyslov sme aktivizovali vnútorné vnímanie všetkého, čo súvisí s bunkou. Postupne sme sa koncentrovali na všetky časti tela a uvedomovali si, že všade sú bunky a každá bunka má svoje jadro. Pri koncentrácii na bunky tela sme si uvedomovali, že bunky majú vlastný chemizmus a sú obklopené medzibunkovými priestormi, v ktorom bunky nachádzajú živiny a zo svojho tela vypúšťajú toxicitu. V meditácii sme sa koncentrovali na prepojenie medzibunkových priestorov s tepnami a potom žilovým systémom. Po vzájomnom vedomom prepojení sme sa koncentrovali na prepojenie lymfatického systému a medzibunkových priestorov. Lymfatický systém sme aktivizovali nervovým napätím a uvoľnením nervstva. Ďalej sme meditovali na historický vývoj bunky. Vnímali sme vznik bunky, vytvorenie života a jeho celkový vývin na zemi. Uvedomovali sme si, že zmeny na zemi v kozme vytvorili súčasného človeka. K meditácii sme mali výhradne rozumový prístup. Potom sme sa snažili vytvoriť si voči bunke hlboký citovo-náboženský vzťah a uctiť si ju ako nášho otca stvoriteľa. Meditáciu sme ukončili výmenou pocitov a osobných skúseností. Saša Pueblo

Pridaj komentár