Siamská ezoterika. Geometria. Zvieracie znaky. Prírodné znaky. Šamanská geometria. Ľudské znaky. Anjelské znaky. Magické znaky. Neurónové oblasti. Špeciálne mozoček. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia nádorov mozgu. Zahustenie znakov do roviny priezračnej, mliečnej, zlatistej, diamantovej a pulzačnej. Zasvätenie do magických znakov v aure okolo tela. Zasvätenie do siamských znakov. Vlastné znaky a kódovanie na písmena abecedy.
Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v základnom nácviku kabalistických techník. V prvom rade sa usilujeme skoncentrovať sa na šedú kôru veľkého mozgu a tu pracovať so spomienkami. Potlačíme všetko, čo nemá nič spoločné s geometrickými tvarmi a naopak, dynamizujeme všetko, čo výhradne súvisí s geometrickými tvarmi. Teda ide o geometrické spomienky. Spomíname, kedy sme niečo nakreslili, napísali, mysleli, hovorili alebo videli v geometrickej podobe. Tento stav sme intenzívne napúšťali do celého fyzického tela. Ďalej sme si spomínali na znaky šamanských anjelov, na znaky magických rituálov, na znaky siamských dvojičiek, ktoré spolu cez určité znakové schémy komunikujú. Všetko sme silne dynamizovali.

Dokonca sme sa usilovali koncentrovať do neurónových oblastí na základe vytvoreného znaku a nie priamo silou vôle na danú neurónovú oblasť, ale iba na vytvorený znak, ktorý je u každého individuálny a jedinečný. Takto postupoval každý z nás. Namiesto koncentrácie do stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií sme sa skoncentrovali na vytvorené znaky ku každej oblasti. Táto koncentrácia dovoľovala, aby sme sa nemuseli koncentrovať na oblasť výskytu neurónov, ale na znak. A potom došlo rýchlo a skoro automaticky k silnej koncentrácii do danej neurónovej oblasti.

Ďalej sme si vsugerovali, že máme mozgové nádory, že máme zhrubnuté a zdvojené kosti. Takáto sugerácia posilňuje vnímanie sveta na základe vlastných znakov, ktoré sa tvoria v ľudskej mysli. Prešli sme všetky neurónové oblasti a všade sme použili vytvorenie vlastných znakov a koncentráciu na tieto znaky.

Nakoniec sme zakotvili v mozočku a iba tu sa budeme venovať kabalistickým výkonom s písmenkami. Snažili sme sa mozoček tak prispôsobiť, aby doň mohli vliezť všetky druhy geometrických tvarov. V prvom rade siamské znaky, ktoré si nájdete ako všetky ďalšie v Galérii zasvätení. Potom sme sa usilovali o to, aby sme v mozočku mali nainštalované znaky anjelských sfér. Potom sme sa usilovali, aby sme do oblasti dostali všetky znaky svetových písomníctiev. Potom sme sa do mozočku snažili dostať šamanské znaky.

Snažili sme sa tu rozmnožovať a zároveň všetko zahusťovať do rôznych stupňov hustoty: mliečnej, zlatistej, diamantovej a pulzujúcej. Zároveň sme sa cez vlastné znaky snažili všetko zväčšovať a dostávať do aury okolo mozočku, ktorá má tvar lúčov idúcich na povrch tela. Všetko sa intenzívne dynamizovalo.

Tak isto okolo mozočka môžu byť energetické znaky či už anjelské, reiki alebo magmatické. Tieto sa budú používať na liečiteľské účely. Treba sa rozhodnúť, čo chcete v oblasti mozočka robiť, či to je veštecká činnosťs vešteckými znakmi, liečiteľstvo s liečiteľskými znakmi, alebo to bude intelektuálna činnosť s kabalistickými znakmi.

Ďalej sme si osvojili techniku skoncentrovať sa do oblasti pupka, kde je uložený energetický obal, ktorý nazývame dieťa. Tento obal sa treba naučiť vysielať do informačných polí okolo nás. Ide vlastne o znakové spomienky, ktoré vytvorili vo svojej mysli znakoví ezoterici a ich smrťou sa uvoľnili okolo nás. Cez obal okolo pupku je možné doslova fotografovať tieto spomienky plné znakov a posilňovať procesy v mozočku. Treba si dať pozor, aby ste spomienky nestrhávali, ale iba fotili do mozočku.

Ďalej sa budeme usilovať pochopiť a odcvičiť vlastné znaky, ktoré naviažeme na znaky písmen našej klasickej abecedy. Teda napíšeme si pred seba písmená abecedy a ku každému pridáme svoj vlastný jedinečný znak. To isté spravíme aj s číslicami. Ku každej číslici pridáme svoj vlastný znak, ktorý sme vytvorili za pomoci mozočka. Postúpime ďalej a zoberieme znaky všetkých písomníctiev sveta a ku každému priradíme svoj vlastný znak. Potom zoberieme siamské znaky a spravíme niečo podobné a ku každému siamskému znaku priradíme vlastný jedinečný znak. Potom zoberieme anjelské znaky a ku každému priradíme svoje jedinečné znaky. Tak isto zoberieme šamanské alebo hociktoré znaky a pridáme svoje jedinečné znaky. Ako keby sme si vytvorili svoje vlastné tajné písmo a to každý sám za seba. Vo vnútri budeme pracovať každý s vlastnými znakmi, ktoré potom dokážeme prekódovať do pôvodných znakov, tak isto do znakov abecedy. Takto si uchováte svoju jedinečnosť a vnútornú samostatnosť.

Znovu sme preverovali informačné polia tých, ktorí v histórii boli psychicky usadení v mozočku a tu operovali so znakmi. Ubezpečili sme sa, že skutočne dokázali všetko okolo seba pretvoriť na znaky.

Možno konštatovať, že sme sa úspešne prepracovali k realizácii svojich ambícií v oblasti znakovej ezoteriky.

Pridaj komentár