Šamanská ezoterika. Nie folklór, ani rozprávočky či etnografia. Príroda bez človeka. Nedotknutá príroda chráneného pralesa. Spomienky iba na prírodu. Spomienky na prírodného človeka. Nastavenie v neurónových oblastiach. Zníženie aktivity neurónov. Zasvätenie do magickej reči. Ovládanie magickej reči. Koncentrácia a magická reč. Otvorenie stavu klinickej smrti. Prepnutie neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Otvorenie obalu vo fyzickom tele. Foto informačných polí Evenkov. Vytvorenie božstva Evenkov v informačných poliach Zeme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku a realizácii šamanských stavov prírodných ľudí. Pod šamanom tu rozumieme prírodného človeka, ktorý nevie písať, čítať a dnešným spôsobom premýšľať. Šaman sa od bežného prírodného človeka odlišuje v tom, že ovláda magickú reč a magické rituály. Treba si uvedomiť, že prírodný človek sa ešte nedokáže koncentrovať na veci dnešným spôsobom a koncentráciu na seba, na inú osobu alebo na prírodu prevádza pomocou kombinácie rôznych prírodných objektov ako je lístie, kamienky, drevo, kosti, zvieratá a podobne. Ovládnutie magickej reči šamanov je zvyčajne kameňom úrazu pri realizácii a skutočnom praktikovaní šamanstva.

Nenechajte sa klamať šamanským folklórom dnešných akože prírodných ľudí alebo ich napodobňovateľov. To už nie je to pravé šamanské a môžeme to zaradiť do folklóru a nie šamanstva. Tak isto si niektorí šamanstvo mýlia s hračkárstvom. Šamanstvo to je tá najkrutejšia príroda a každodenný boj o prežitie. A všetko je tu tvrdé a nemilosrdné.

Neznalosť magickej reči sme prekonali zasvätením do magických objektov v aure, ktoré na bežné požiadanie vnútorným hlasom realizujú magické rituály za meditujúceho. No vždy je dobré, aby ste mali prax a schopnosť robiť magické rituály sami bez objektov na základe vlastného výcviku a vlastnej praxe. Mágiou iných osôb sa môžete inšpirovať, ale v zásade si musíte vytvoriť vlastné rituály šité na vás.

Začínate v spomienkach, kde si nahadzujete všetky druhy spomienok na prírodu a kto to zvláda, napája sa na diaľku cez magmatické energie do miest s nedotknutou prírodou, so špeciálnym režimom pralesa, kde sa ľudia iba tak jednoducho nedostanú. Všetko si nahodíte do celého tela, a hlavne do neurónových oblastí.

Kto ovláda prácu s informačnými poliami, ktoré vznikli zo spomienok mŕtvych prírodných ľudí, ten sa skoncentruje do oblasti pupka, kde sa u každého človeka nachádza energetický obal veľký ako pingpongová loptička. Pokúsite sa tento obal dostať z tela von a môžete ako turista fotiť informačné polia okolo nás a tiež aj v kozme. Týmto podvedomým obalom môžete ako fotograf
odfotiť informačné polia, preniesť foto do seba a takto posilniť šamanský stav mysle. Tak isto treba na začiatok znížiť aktivitu neurónov na 70%, aby sa stav v neurónoch podobal čo najreálnejšie stavu mozgu prírodného človeka.

Potom nasleduje koncentrácia do šedej kôry veľkého mozgu a sugerácia klinickej smrti. K tomu môžete fyzicky stíšiť aktivitu v organizme, a tak isto aj dýchanie. Potom môže nastúpiť sugerácia, že zomierate. V tomto stave sa začne objavovať klinický obal z neurónov veľkého mozgu a do tela sa zjavuje niečo ako prázdny priestor. Neurónové spoje sa prepojili a toto prázdne telo vo fyzickom tele môžeme napĺňať rôznymi predstavami. Môžete si vyskúšať spomienky na rôzne prírodné látky ako je kameň, drevo, kosti, koža a podobne. Do klinického obalu nahodíte, a potom vyberiete. Počas celého cvičenia je potrebné klinický obal udržiavať v pohotovosti. Do klinického obalu budete fotiť a kopírovať informačné polia Evenkov, aby ste vytvorili božstvo Evenkov a umiestnili ho do informačných polí Zeme.

Máme otvorený klinický obal a do informačných polí sme poslali obal okolo pupku vo veľkosti pingpongovej loptičky do informačných polí Evenkov. Technikou fotenia prenášame spomienky mŕtvych šamanov do tohto obalu, kde ich budeme spracovávať magickými rituálmi. Potom všetko vypustíme do informačných polí sugeráciou, že sme zomreli. Takto vytvoríme božstvo Evenkov. Nájdete ho vo východnej pologuli, sektor zemepisnej dĺžky a šírky (9,10/ D), hĺbka 5500 km pod povrchom hladiny mora, skoro v magmatickom strede Zeme. Má tvar pulzujúceho kotúča. Teda dosiahli sme mimoriadnu hustotu na najvyššiu úroveň. Toto božstvo sme vytvárali 8. meditujúci a všetci mali otvorený klinický obal v tele.

Do klinického obalu sme stiahli už vytvorené božstvo Evenkov z minulého pokusu. Teda sme jeho časti násilne stiahli do klinických obalov, ktoré sme si na meditácii všetci otvorili. Informačné pole sa nachádzalo v sektore východnej pologule, zemepisná dĺžka a šírka (9, 10/ A,R). Je to postava cez celú zemeguľu. Likvidáciu sme zrealizovali z dôvodu nedostatočného prevzatia všetkých informačných polí do tohto božstva. Ďalšie informačné polia sa nachádzajú v Rusku (9,10,11,/B,C,D), ide o kostné pozostatky. Ďalší Evenkovia a ich veľmi jednoduché stavby ako kopy kamenia sú v sektore (11/B,C,D ). Do vytvoreného klinického obalu sa musia dostať informačné polia ešte dvoch Lama Tulkov zo sektoru Severného ľadového oceánu. Ide o ucelené informačné pole túžiace po reinkarnácii. V kozme sú info polia v oblasti Neptúna, v galaxii Veľký voz a Vlasy. Tu musíte mať kozmické vedomie. Bližšie Kozmos sekcia. Evenkovia s aurickým obalom sa nachádzajú vo východnej pologuli (2,3,4,5,6,7/O). Ďalšie info polia anjelov Evenkov sa nachádzajú v iných oblastiach spolu s inými anjelskými sférami šamanských národov. Informačné polia Evenkov sa dajú nájsť nad východnou pologuľou (8/L) v troposfére, sú to klinickí Evenkovia, ktorí chodili do klinickej smrti. Ďalšie zahustené spomienky Evenkov nájdete vo východnej pologuli (5/I) Afrika, troposféra, biela hustota; Ostrov sv. Heleny, troposféra, diamantová úroveň (2/K); Južná Amerika, zlatá úroveň, troposféra (15/I); Anglicko, troposféra, pulzačná úroveň,(2/D).

Všetky tieto info polia spomienok Evenkov sme vložili do klinického obalu, ktorý sme si vytvorili vo fyzickom tele pomocou sugerácie klinickej smrti. Magicky sme to spracovali a v sugerácii smrti sme ich vypustili do informačných polí. Toto spoločné odfotené informačné pole Evenkov sa umiestnilo v oblasti stredného Ruska, vydržalo tam niekoľko hodín, potom prešlo našimi kosťami a umiestnilo sa inak, v celej zemeguli od povrchu Zeme až po jadro sa vytvorila priestorová mriežka, ako keby ste všade nahádzali siete na lovenie rýb. V takejto podobe je ich možno teraz veštecky vyhľadať. Pôvodné info polia Evenkov zostali nedotknuté na svojich miestach, odkiaľ sme ich fotili.

 

Pridaj komentár