Postoje a morálna stránka skúmateľa. Vnútorný postoj podľa toho, aké info pole skúma. Koncentrácia do určitej oblasti neurónov. Veštecké vybavenie skúmateľa. Technika vešteckého prirovnania. Technika naladenia na šamanského anjela. Techniky čítania info polí. Technika zbavovania sa info polí.

Venujeme sa tu zavedeniu vedeckých metód bádania do ezoteriky a konkrétne do oblasti informačných polí. Pod informačnými poliami tu rozumieme spomienky ľudí a zvierat z celej histórie ľudstva. Ide o to, že keď človek a zviera zomrú, tak ich spomienky uložené v neurónoch sa nezničia, ale sú uložené v priestore okolo nás. Ide o priestor vo fyzickom svete, ktorý určitým spôsobom navzájom súvisí. Spomienky sa tu ukladajú podľa určitých zákonitostí. Toľko na začiatok, aby ste si spravili predstavu, do čoho zavádzame vedecké metódy bádania.

Postoje skúmateľa. Táto kategória metód vedeckého bádania je v ezoterike veľmi dôležitá a to z toho dôvodu, že informačné polia tvorili ľudia a zvieratá s rôznym naladením a zameraním. Jednoznačne sa budú zle čítať info polia šamanov, pokiaľ je výskumník naladený nábožensky. Treba sa naladiť šamansky a na toto naladenie využiť sugeratívnu techniku. Teda niečo si nasugerovať a potom tomu aj uveriť a nepochybovať. Výskumník by mal vždy prejsť určitým výcvikom, aby si vedel vhodne doladiť svoje vnútro. Na to je dobrý aj základný ezoterický výcvik vedený v jednotlivých školách a sekciách.

Morálna stránka skúmania. Dôležitá a tiež značne problémová oblasť v ezoterike. Už samotné veštecké výkony narušujú súkromie skúmanej osoby alebo jej pozostatkov. Nesporne by bolo morálne požiadať o takýto súhlas. No nie vždy sa tak dá spraviť. Súkromie skúmaných osôb je možné udržať tým, že sa nezverejňujú konkrétne osoby a presné miesta ich skúmania. Tak isto v ezoterickej praxi sa nájdu metódy a postupy, ktoré nie sú zrovna morálne a etické. Niekedy dokonca môžu škodiť a ubližovať. Bolo by dobré, aby sme pri týchto technikách dávali poznámku, že sú neetické a nebezpečné, čo vlastne aj robíme.

Koncentrácia do určitej oblasti neurónov. Veľmi dôležitá je aj skutočnosť, kde by sa mal koncentrovať skúmateľ pri jednotlivých vedeckých prístupoch k objektu skúmania. Už vieme, že pokiaľ zberá informácie, tak by mal byť usadený v gangliách svojho tela. Ide o drobné neurónové zhluky veľkosti hlavičky obyčajného špendlíka. Nájdete ich skoro pri každej časti tela a pri každom orgáne. Keď sa sem skoncentrujete a nasugerujete si, že ste klasický zberateľ informačných polí, tak bude väčšia chuť po informačných poliach. Keď chcete pozbieraný materiál pomenovať a zatriediť, tak je vhodné, aby ste sa skoncentrovali do šedej kôry veľkého mozgu a pomohli si fyzickým stíšením a sugeráciou klinickej smrti. Skúmateľovi sa bude lepšie pracovať so slovami a celkovo s abstrakciou. No pokiaľ sa chce skúmateľ venovať vedeckým procedúram a ich aplikácii do skúmania informačných polí, tak je vhodnejšie sa skoncentrovať do kostnej hmoty a priamo do kostných ganglií, tak ako sme zistili u tých, ktorí zavádzali a aplikovali do bádania vedecké procedúry.

Veštecké vybavenie skúmateľa. Veľmi dôležitá výbava skúmateľa. Povedali by sme, že je to povinné vybavenie, ktoré je základom práce s info poliami. Tu treba prejsť vešteckým školením a rozsiahlou praxou. Je tu spolu skoro do 20 vešteckých techník a rozličných stavov mysle, ktoré treba ovládnuť a preškoliť praxou. Pokiaľ niekto nemá dostatočné veštecké schopnosti, je v tejto stratený.

Technika vešteckého prirovnania. Ide o vešteckú techniku, ktorá sa dá využiť pri skúmaní info polí. Skúmate konkrétne info pole, ktoré veštecky ošetríte technikou značiek. Napríklad značka slepá ulica, značka tajomstvo, značka nedokončená robota a podobne.

Technika naladenia na šamanského anjela. Ide o špeciálnu techniku, ktorá je možná iba pre ezoterika, ktorý sa venoval zasväteniam alebo výcviku v oblasti šamanských anjelov. Nastavíte si danú oblasť neurónov a to tak, aby mali pocit prítomnosti šamanských anjelských sfér. Pokiaľ ich máte pri sebe, tak sa výskum uberá správnym spôsobom a smerom. Šamanské anjelské sféry vznikli v tvrdých klimatických podmienkach, kde každá chyba znamenala smrť. Preto tieto šamanské spomienky sú silne nabité, aby človek nerobil zbytočné chyby a mal správne naladené neurónové oblasti vo svojich centrách výskytu neurónov.

Techniky čítania info polí. Info polia okolo nás sú vlastne spomienky zvierat a ľudí z ich neurónových oblastí. Tie sa hlavne po smrti uvoľňujú z ich tela a zostanú okolo nás v priestore kozmu. Ľudská myseľ je schopná tieto informačné polia vešteckými schopnosťami zachytiť a naspäť dekódovať do obrazov a pocitov, ako dotyčný žil a čo z hľadiska ezoterického ovládal. Info polia môžeme čítať energetickým obalom okolo pupku, ktorý sa do človeka dostáva vo veku 12 až 14 rokov. Ide o energetický obal, ktorý obsahuje spomienky na embryonálny vývoj. Pri štandardnej psychike je vždy v oblasti pupka. Mysľou ho uchopíte a pošlete hľadať vhodné informačné polia. Takýto obal môže vyhľadané info pole stiahnuť do vás, alebo urobiť foto. Všetko sa dostane do vášho tela a môžete to dobre veštecky vyciťovať. No neradím to robiť bez schopnosti sa týchto informačných polí zbavovať. Mohli by ste si poškodiť psychiku. Vaše neuróny by nemuseli dobre uniesť takýto tlak spomienok mŕtvych osôb. Potom je tu možnosť čítať info polia cez informačné polia mŕtvych dvojičiek. Bezpečná forma čítania info polí je cez anjelov šamanov, ktorí opracovávali meteority a vo svojej mysli vytvárali niečo ako lúč svetla, ktorý sa naplnil anjelskými predstavami. Info polia sa dajú tiež čítať cez klinický obal, ktorý sa vytvorí vo vašom tele po sugeratívnom uverení, že ste zomreli a zomierate. Info polia možno zberať aj sugeráciou, že ste vo veku 14 rokov. Tento proces ide cez mozoček dovnútra tela. Podobný proces sa deje aj v 4. roku života cez detskú žľazu a mozoček.

Technika ukladania informácii z info polí. Info polia tvoria spomienky zvierat a ľudí. Zvyčajne sa dostávajú do priestoru okolo nás po smrti človeka a zvieraťa. No niektorí jedinci s poškodenou psychikou už za života môžu strácať svoje spomienky. Niektorí jedinci môžu za života kopírovať spomienky do vlastných kostí alebo rovno do rôznych predmetov a z nich sa môžu tieto spomienky dostať iba zničením, roztavením alebo spálením. Z kostí sa kopírované spomienky z neurónov dostanú von až keď sa rozpadnú na prvky. Osobitný prípad sú ľudia veriaci v reinkarnáciu a zaoberajúci sa bunkami a orgánmi tela. Po ich smrti všetky spomienky zostávajú pokope ako jeden celok. Hovoríme tomu Lama Tulku po vzore tibetských mníchov, ktorí takéto niečo zámerne pestujú cez mandaly. Pokiaľ sa niekto narodil matke, ktorá mala počas tehotenstva zvláštne psychické stavy, tak môže mať psychiku ako kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe 4 mesiace a môžu svoje spomienky po smrti uložiť nie na zemi, ale v kozmickom priestore. Pokiaľ sťahujete spomienky z kostí, tak iba 90% a nie všetko. Hrozí poškodenie psychiky fantomovými bolesťami a rizikom, že info pole z kostí už zo seba nedostanete alebo otvoríte kanál na príchod ďalších a ďalších.

Technika zbavovania sa info polí. Toto je najväčší problém. Po stiahnutí info polí do seba alebo do svojej blízkosti sa ich treba zbaviť a to nie je také jednoduché. Pokiaľ sa ich nezbavíte, tak budete mať čudné psychické stavy a postupne si úplne poškodíte psychiku. Zo zvierat stiahnuté info polia sa likvidujú cez šúchanie zvieracích kostí. Môžete robiť aj na diaľku tam, kde niekto niečo robí so zvieracími kosťami. Info polia z tektonických porúch a anomálií zemského jadra a kozmických anomálií sa zbavíte cez hudobný nástroj, napr. zvonček. Celkovo info polia likvidujete šúchaním prsta po kozmickej mape. Znakové info polia svetových písomníctiev likvidujete do písma pred sebou alebo tam, kde sa páli popísaný papier. Energetické info polia sa likvidujú cez nakreslený znak, ktorý sa spáli. V mediálnom stave sa tieto info polia likvidujú cez šúchanie prstov, medzi ktorými sú drobné zrnká piesku. Prípadne drvenie čohokoľvek ako kostí a podobne. Snové info polia sa likvidujú cez vytvorený drevený štvorec. Info polia pravekých zvierat sa likvidujú iba do spaľujúcej sa sviečky. Neustále pri všetkých si treba vsugerovať, že ste zomreli a tejto sugerácii uveriť s tým, že sa na info pole v sebe koncentrujete.

 

Pridaj komentár