Pokračujeme v nácviku základných vešteckých techník. Hľadáme a nacvičujeme bezpečný prístup k veštectvu. Precvičujeme základné techniky, ktoré by nemali chýbať vo výbave veštca. Sugerácie chorobných stavov, ktoré sprevádzajú život veštcov. Zápis má autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatok sa veštecky naladíme. To znamená, že si spomenieme na situácie, keď sme mali dobrú intuíciu a šťastie. Vsugerujeme si na rôznych miestach tela oslabenie orgánov. K tomu pridáme sugeráciu mŕtvych buniek, poškodených buniek, nekrotických buniek a zavápnených buniek na všetkých miestach tela. Táto sugerácia slúži k lepším výsledkom vo veštectve. Ďalej sme sa nalaďovali energeticky a usilovali sme sa energiu zosávať z veštecky ošetrovanej osoby, ktorú sme si predstavili v zmenšenej mierke vo vnútri svojho fyzického tela. Túto predstavu sme nabili bioenergiou a snažili sme sa zistiť, či dotyčná osoba je pozitívna alebo negatívna. Zosávanú energiu z dotyčnej osoby sme prefiltrovali a z energie sme prijímali informácie. Celý stav sme ešte lepšie naladili pozeraním na tarotové karty. Uvedomovali sme si na nich postavy, písmená a znaky.

Nasledovali cvičenia na utíšenie a umŕtvenie očných buliev, nosných senzorov, jazyka, fyzických uší a končekov prstov. Pozornosť sme preniesli na šedú kôru veľkého mozgu, kde sa nachádza zrakové, čuchové, chuťové, hmatové centrum a odtiaľto sme sa snažili koncentrovať na predstavu dotyčnej osoby, ktorú trochu poznáme. V mysli sme si vytvárali postavu dotyčnej osoby veľkosti asi 20 centimetrov. Predstavu sme nafúkli odsatou energiou z dotyčnej osoby. Potom sme si zmyslovými centrami prezerali, počúvali, hmatali, čuchali a chutnali maketu dotyčnej osoby, ktorú sme trochu poznali. Na začiatok je dobré veštecky ošetrovať osobu, ktorú trochu poznáme, až neskoršie veštecky ošetrujeme menej známe osoby.

Pokračovali sme v koncentrácii do mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nervový vzruch a bioenergiu sme vytvárali v danej oblasti. Zároveň sme zabudli na svoje ciele a na svoje plány. Sugeratívne sme sa snažili vyzerať ako veštecky ošetrovaná osoba, mať jej oblečenie, hlas a aj myslenie. Zároveň sme z bioenergie vytvorili v mozočku postavu dotyčnej osoby, ktorú sme veštecky ošetrovali. Predstavovali sme si v mysli, ako malú bábiku nafukujeme bioenergiami z inej osoby. Ide o veštecky ošetrovanú osobu. Snažili sme sa zistiť, či by postavička dotyčnej osoby išla do vykričaného podniku. Skúmali sme aj ďalšie možnosti, poslať dotyčnú osobu v predstave do nemocnice a to na konkrétne oddelenie. Keď to išlo, tak sa dá predpokladať, že dotyčná osoba potrebuje pomoc a keď sa postava vydala inam, tak je zdravá a nepotrebuje sa liečiť. Takýmto experimentovaním sa dá o dotyčnej osobe veľa zistiť. Zároveň sme použili virguľu, ktorou sme obkresľovali orgány osoby, ktorú sme nakreslili. Pokiaľ sa orgán dal obkresliť, tak je zdravý. Pokiaľ ho virguľa neobkresľovala, tak orgán je chorý.

Pokračovali sme v koncentrácii do svalov a svalových platničiek. Koncentráciu sme udržali neustále vo svaloch, do rúk sme si vložili drôtik z kovu. Oproti drôtiku sme priložili ruku. Zisťovali sme, aké máme vyžarovanie bioenergie z ruky. Každý dobre naladený veštec v tomto momente nemá žiadne vyžarovanie z dlane a energiu prudko zosáva. Drôtik sa prudko stočil do dlane. To bolo dobré znamenie, sme v dobrom vešteckom stave. Potom sme si vytvorili predstavu ruky veštecky ošetrenej osoby a vložili ju do vlastnej ruky. Keď sme ju prútikom ošetrili, tak drôtik sa pohyboval viac od ruky. Nebola to veštecky ošetrená ruka a teda vyžarovala viac bioenergie ako veštecky upravená ruka.

Pokračovali sme sugeráciou sklerózy multiplex do oblasti miechy. Táto sugerácia oslabila aktivitu miechy a do rúk sme si zobrali mäkkú ceruzku na kreslenie. Lepšie sa ňou prenáša pocit kreslenia na papier. Väčšinou dotyční kreslili točivé alebo hranaté tvary. Zase sme si nakreslili pred seba postavičku veštecky ošetrovanej osoby a koncentrovali sa na dotyčnú osobu. Keď bola dotyčná osoba dobrá, kreslili sme všetci jemné točivé tvary. Pri negatívnej a deštruktívnej osobe sme kreslili hranaté a tvrdé tvary. Všetko bolo čierne a deštruktívne.

Pokračovali sme v tom, že sme veštecké obrázky zjednodušovali. Pri postavičke dobrej osoby sme vytvorené obrazy zjednodušovali. Z kvetov sme všetko vymazali a nechali iba lupienok kvetu. Teda sme zjednodušovali obrázky na veštecké znaky, ktoré vešteckú prácu zjednodušujú. Pri negatívnej osobe sme všetko zjednodušovali na niekoľko hrubých a hranatých čiar.

Ďalej sme si rezonančne nalaďovali ľavú aj pravú hemisféru. Každé miesto v ľavej hemisfére muselo zodpovedať miestu v pravej hemisfére. Čím dokonalejšia identita ľavého a pravého mozgu, tým ostrejší pohľad rozumu na nedostatky dotyčnej osoby. Na záver sme počúvali rezonančnú hudbu. Vo vnútri sme si počas vešteckého nalaďovania vytvorili postavu veštecky ošetrovanej osoby a vnútorným hlasom sme hľadali jej nedostatky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.