Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na činnosť vašich neurónov. Musím bohužiaľ konštatovať, že váš prístup k náboženskej problematike a náboženským symbolom spôsobuje, že neuróny pracujú proti psychike a čiastočne proti zdraviu.

Bolo by vhodné, keby ste ku kresťanstvu zaujali iný postoj. Triezvo a reálne sa pozrite na tých, ktorí sa skrývajú za náboženské veci a zneužívajú ich na sebecké ciele. Žiadne uctenie, ale realita o ľudskej chamtivosti.

Tak isto v hinduizme sa treba pozrieť prísnym okom na tých, ktorí si z náboženstva spravili dobrý biznis a zarábajú na ľudskej túžbe po Bohu.

Čo sa týka islamu, je potrebné sa zamyslieť nad tým, že v tomto náboženskom systéme je síce agresivita a deštrukcia, ale aj v týchto veriacich je plno dobra a Božského. Nemôžu za to, že ich niekto zavliekol do deštrukcie. Oddeľte Božské v týchto agresoroch od ľudského, ktoré je nedokonalé.

Čo sa týka budhizmu, zmeňte vnútorný negatívny postoj a obavy. Skúste sa na budhistov pozrieť s láskou a dobrotou. Pomôže vám to nastaviť neuróny do inej polohy.

Čo sa týka pravoslávia, aj tu spravila svoje komunistická výchova. Vo svojom podvedomí by ste zmenili kostoly na sklady a kultúrne ustanovizne. Skúste kostolom pravoslávnych dať posvätný nádych Božej prítomnosti.

Nejde tu o to, aby ste sa stali veriacou, skôr o to, aby ste poopravili činnosť svojich neurónov, ktoré pri terajších postojoch zle pracujú.

Obrázok č. 1 vyjadruje súčasnú úroveň, obr. č.2 možnú dosiahnuteľnú úroveň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.