Mŕtvy Boží svet. Živý Boží svet. Patológia. Svätec. Svätý odkaz. Sväté objekty. Inšpirácia. Kontemplačná psychohygiena. Liečenie neurónov. Vyššie vedomie v neurónoch. Sugerácia blesku, sugerácia elektrického prúdu. Sugerácia týfusu. Sugerácia klinickej smrti. Sugerácia poškodenia spánku. Sugerácia bolesti. Sugerácia stigiem. Sugerácia sklerózy multiplex. Sugerácia ekzému. Sugerácia epileptického záchvatu. Tento zápis z prednášky má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pod mŕtvou formou Boha tu rozumieme všetky náboženské objekty, ktoré vytvorili alebo po sebe zanechali svätci a to vo všetkých náboženských systémoch. Tak isto sem patria pozostatky dotyčného svätca a informácie o jeho živote, ktoré zanechal v hrobných pozostatkoch.

Tieto objekty, predmety, stavby, prípadne kultové miesta sa stali predmetom našej kontemplačnej praxe. To znamená, že keď nejaký objekt náboženského charakteru vidíme, tak k nemu vždy zaujmeme kontemplačný stav a to je stav, v ktorom sa vždy náboženského objektu pýtame, čo máme robiť. Nikdy nerobíme niečo, čo by sme si sami želali.

Takúto kontempláciu vedieme ku všetkému, čo sa stalo inšpiráciou pre ostatných, ktorí sa hlásia k náboženskému odkazu. Ak takúto kontempláciu robíme trvale, v mozgu si vybudujeme trvalý mechanizmus.

Kontempláciu vykonávame aj na všetky mŕtve spomienky na svätcov, a tak isto na inšpirujúce objekty, ktoré vznikli počas celého náboženského života vo všetkých historických dobách. Tak isto kontempláciu robíme na spôsob svätcov a to priamo v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, miechy a ganglií, ktoré sú pri chrbtici, v hrubých črevách a pri každom orgáne a časti mozgu.

Vsugerujeme si niektorý zo stavov, ktoré som uviedol v úvode tohto zápisu. Teda vsugerujeme si, že do nás udrel blesk a nebudeme o tom pochybovať ani v jednej jedinej myšlienke. V tomto sugeratívnom stave sa skoncentrujeme do šedej kôry veľkého mozgu a konkrétne do šedej kôry predného mozgu. Vždy na ľavú a pravú stranu zároveň. Vyhladíme disharmonické miesta a koncentráciou do daných oblastí prevedieme liečenie. Zároveň do liečených oblastí vložíme z mŕtvej spomienkovej roviny vhodné náboženské symboly.

Zahájime kontempláciu na dané znaky, pýtame sa znakov, čo máme v predstave s nimi robiť. Uveríme, že sme doslova fyzicky všetko spravili, aj keby to boli čudesné požiadavky. Spomeň si, že tvojou vierou nič neotrasie. Nikdy necvičte tieto techniky v trvalo poškodených oblastiach svojho mozgu. Mohol by sa váš zdravotný stav zhoršiť. Treba si na to dávať pozor. Teda zároveň liečime disharmonické časti mozgu, kontemplujeme na vytvorené znaky a zároveň sa snažíme v jednotlivých častiach mozgu dosiahnuť trvalý energetický vzruch a tým aj vyššiu formu vedomia. Bližšie zájdi do Psyché školy.

Je nebezpečné v náboženskej praxi nerešpektovať kontemplačné pravidlá a k náboženským objektom pristupovať benevolentne. Neuróny sa zoskupujú do nepriaznivých zoskupení, a potom môžu negatívne pôsobiť na fyzický a zdravotný stav.

Cieľom správnej kontemplácie je to, že v liečených oblastiach mozgu sa objavuje počas kontemplácie stále viac náboženských objektov a nakoniec máte pocit, že kontemplujete na všetky náboženské obrazy naraz. Vstúpili ste do Božieho sveta.

Pridaj komentár