Zasvätenie. Hudba. Kreslenie vešteckých znakov. Runy. Indická astrológia. Numerológia. Čínska astrológia. Astrológia. Typológia. Spomienka na vešteckých zasväcovateľov. Stav neuromana. Hypnotické formulky. Hypnotické ťahy. Aura. Znaky v aure.

Pod zasvätením tu budeme rozumieť vytvorenie takého stavu mysle, ktoré dovoľuje zvýšiť intuíciu a celkový odhad. Tým, ktorí sa venujú nácviku veštectva, sa celkovo zvyšujú veštecké schopnosti. V zásade sa rituálom zasvätenia vyvolá stav automatického vytvorenia aurického obalu okolo zasväcovanej osoby a zvnútra mysle sa do aurického obalu vhodne zoskupia znaky určitého druhu. Funguje to ako automat na kávu. Vhodíte do neho slovíčko veštectvo a on vytvorí auru, zoskupí určité veštecké znaky a vhodne z vás odsaje bioenergiu. Teda vás dokonale naladí na veštecký výkon.

Zasväcovateľ je osoba, ktorá dobre ovláda rôzne veštecké techniky a sám ich aj praktizuje. Zároveň osoba zasväcovateľa má aj bioenergetické schopnosti získané v Reiki systéme práce s bioenergiami. Ďalej zasväcovaná osoba musí mať schopnosti komunikácie s tými, ktorí už v minulosti ľudstva mali zasväcovacie schopnosti. Je to stav neuromana, ktorý opisujeme a cvičíme v Plazmatickej škole. Neuroman je schopný pracovať so spomienkami na zasväcovateľov v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Zasväcovanie prevádza pod vplyvom minulých zasväcovateľov v tom ktorom konkrétnom vešteckom systéme.

Zasväcovateľ musí byť osoba, ktorá ovláda aj umenie hypnotizovania. V tomto prípade vešteckého zasväcovania sa hypnotizuje iba čiastočne a skorej je to iba vhodné naladenie a upokojenie mysle všetkých prítomných. Aj dotyčný zasväcovateľ sa hypnotizuje a to omnoho silnejšie ako ostatní účastníci zasvätenia. Hypnotizovanie prebieha čítaním hypnotických formuliek. Zasväcovateľ, ktorý zasväcuje, musí ovládať aj umenie zasväcovania pomocou energetických ťahov okolo zasväcovanej osoby.

Pri zasvätení znie príjemná ezoterická hudba moderného charakteru. Osoby sedia tak, aby zasväcovateľ mohol ísť za chrbát zasväcovanej osoby. Chrbtová oblasť je ideálne miesto na prienik do systémov zasväcovanej osoby. Každý účastník zasvätenia kreslí veštecké znaky z toho či iného vešteckého systému.

Začiatočníci kreslia klasické základné znaky na papier pred sebou. Pokročilí kreslia znaky, ktoré veštecky určí zasväcovateľ. Zopakujú si zasvätenie a zároveň ho individuálne prehĺbia.

Zasvätenie do veštectva trvá spravidla aj tri hodiny. Počas troch hodín prebehne asi 18 zasvätení na rôznych úrovniach.

Účastníci zasvätenia sú upozorňovaní, aby sa nesnažili spolupracovať so zasväcovateľom, aby sa do zasvätenia nenasadzovali, aby boli kľudní a nemali zo zasvätenia strach. Síce sa vtedy dá zasvätiť, ale zasvätenie je podstatne slabšie a je ho vhodné opakovať. Potom sú zasvätené osoby upozorňované, že po zasvätení sa znaky z aurického obalu budú niekoľko dní snažiť prenikať do fyzického vnútra dotyčnej osoby a budú ju upravovať k vhodnejšej spolupráci. Netreba sa tomuto procesu brániť.

Samotné zasvätenie sa robí do vešteckých systémov rún, astrológie, indickej astrológie, numerológie, čínskej astrológie. Najnovšie aj zasvätenie do typológie, to je veštenie z ruky dotyčnej osoby alebo z anatomických proporcií tváre a celého tela.

Samotné zasvätenie spravidla vyzerá tak, že zasväcovateľ stojí za chrbtom zasväcovanej osoby, je vhodne naladený. V prvom rade skontroluje, či je dotyčná osoba hypnoticky naladená. Potom okolo nej prevedie rôzne hypnotické pohyby, pri ktorých uloží okolo zasväcovanej osoby vhodné bioenergie a vytvorí vhodný aurický obal. Potom pohybom rúk kreslí do aurického obalu znaky príslušného vešteckého systému. Kreslí znaky veľké asi 2 metre a potom veľa drobných znakov. Všetko robí pod vplyvom príkazov a spomienok na osoby, ktoré dokázali takto zasväcovať. Pri každom vešteckom systéme použije inú spomienku na zasväcovateľa. Potom nasleduje technika vytlačenia vešteckých znakov do aurického obalu z mozgu dotyčnej osoby. Nakoniec zasväcovateľ preverí rozhovorom, či systém zasvätenia na veštectvo funguje.

Pridaj komentár