Príspevok č.14. Saša Pueblo – Viera
S pojmom viera a zvlášť náboženská viera je spojené množstvo problémov. Doteraz som sa v literatúre nestretol s jasnou rozumovo-logickou definíciou tohto pojmu rozhodujúceho pre subjektívne myslenie. V čistej vyabstrahovanej podobe jej definícia chýba. Pokúsil som sa vytvoriť pracovnú definíciu:
Viera – pokora, zbožnosť, láska, uctievanie.
Viera – absolutórium rozumu je prijať klamstvo alebo fantáziu a to najtvrdšieho jadra za základ viery, teda neskúmať ho rozumom. Vhodný materiál sú aj rozprávky. Dieťa nikdy rozprávku nespochybňuje.
Viera – nácvik dementnosti, teda uveriť čomukoľvek bez toho, aby ste používali logiku a premýšľali. Najprv konaj a potom nepremýšľaj.
Viera – svet rozprávok ako základ viery.
Viera – to je totálny stupeň zjednotenia s niečím bez logiky, úsudku a rozmýšľania. Zjednotenie – to je prehlbujúce opakovanie toho istého.
Viera – to je stav mysle, kde riešite neriešiteľnú úlohu a zároveň u ani vyriešiť nechcete.
Viera – to je schopnosť uveriť tej najväčšej nezmyselnosti.
Viera – je stav, keď nič nerobíte a zároveň si myslíte, koľko ste toho spravili.
Viera – to je skúška viery v nezmysel.
Viera – v posvätnosť predmetu.
Viera – v zázračnosť.
Viera – v svätých ľudí.
Viera – v to, že už vlastne nežijem.
Viera – v silu lásky.
Viera – to je to najsubjektívnejšie, najosobnejšie, najempirickejšie, najnelogickejšie a najiracionálnejšie.
Viera – dogmatická viera je najsilnejšia forma viery veriť v mytologický vznik kozmu.
Viera – v kresťanstve: Som zástupca Boha na zemi, keď trpím, tak ostatným to pomáha.
Viera – v islame: Keď zabijete pre Alaha, pôjdete do neba.
Viera – v budhizme: Žiť v chudobe a dávať ostatným múdrosť.
Viera – v hinduizme: Láska všetko dokáže.

Príspevok č.15. Saša Pueblo – Záchvatové stavy
Naďalej pokračuje napájanie sa na duševne chorých ľudí v záchvatových stavoch. Keď náhodou dostanete malý záchvatový stav, či už hysterický, epileptický, schizofrenický alebo psychopatický, tak ho môžete regulovať tak, že bioenergiu tu vytvorenú odvádzate u hystérie do spánkových lalokov, pri epilepsii do temenného mozgu, pri schizofrénii do zadného mozgu a pri psychopatickom záchvate do predného mozgu. Osobne nechcete dostávať ani malé záchvaty, iba sa naučíte napájať na ľudí v stavoch záchvatov a odčerpávať im prebytočnú energiu, čo im vlastne pomáha.

Príspevok č.16 Saša Pueblo – Hysterická povaha
Naďalej pokračuje otváranie fantazmagorickej roviny dna hysterického záchvatového stavu do cieľovej stanice viery v absolútny nezmysel, teda v slovníku psychiatrie dementnosť. Ovšem je tu rozdiel v tom, že sa z tohto stavu dokážete dostať a znovu sa doň vrátiť. Pri vydávaní bioenergie z úst, kde je hysterické vedomie umiestnené, hovoríme o pozitívne hysterickej povahe. Pri zosávaní bioenergií z okolia ako do čiernej diery hovoríme o negatívnej hysterickej povahe. Naďalej pokračuje nácvik špeciálnej schopnosti a to sugeranstva. Bližšie Alchymistická škola.

Príspevok č.17. Saša Pueblo – Epileptická povaha
Naďalej pokračuje otváranie fantazmagorickej roviny dna epileptickej povahy do cieľovej stanice viery v absolútny nezmysel. O pozitívnej a negatívnej povahe platí to isté, ako hysterickej povahe.
Naďalej pokračuje nácvik špecializovanej schopnosti vyjadrovať myšlienkové pochody vo vnútri hlavy v rezonanciách infra a ultrazvukovej hladiny a ich kombinácií. Vyzerá to tak, že keď premýšľate, zároveň vytvárate kombinácie rezonancií.

Príspevok č.18. Saša Pueblo -Schizofrenická povaha
Naďalej pokračuje otváranie fantazmagorickej roviny dna schizofrenickej povahy až do stavu viery. O pozitívnej a negatívnej povahe platí to isté, ako pri hysterickej povahe.
Naďalej pokračuje špeciálny výcvik vciťovania sa do iných ľudí a získavanie informácií všetkého druhu. Teda schizofrenik vie, ale tomu nerozumie, pretože sa to dozvie a nemá to pochopené a naučené.
Bude tu špeciálny výcvik symbolického chápania Boha na základe písmenkovej meditácie. Rozpracujeme a dáme vedieť skúsenosti.

Príspevok č.17. Saša Pueblo -Psychopatická povaha
Tu platí to isté ako pri predchádzajúcich povahách. Špecializovaný výcvik je zameraný na spôsob myslenia magického psychopata. Niečo si myslí, ale vyjadrí to úplne inými slovami.

Pridaj komentár