Príspevok č.14. Saša Pueblo – Viera
S pojmom viera a zvlášť náboženská viera je spojené množstvo problémov. Doteraz som sa v literatúre nestretol s jasnou rozumovo-logickou definíciou tohto pojmu rozhodujúceho pre subjektívne myslenie. V čistej vyabstrahovanej podobe jej definícia chýba. Pokúsil som sa vytvoriť pracovnú definíciu:
Viera – pokora, zbožnosť, láska, uctievanie.
Viera – absolutórium rozumu je prijať klamstvo alebo fantáziu a to najtvrdšieho jadra za základ viery, teda neskúmať ho rozumom. Vhodný materiál sú aj rozprávky. Dieťa nikdy rozprávku nespochybňuje.
Viera – nácvik dementnosti, teda uveriť čomukoľvek bez toho, aby ste používali logiku a premýšľali. Najprv konaj a potom nepremýšľaj.
Viera – svet rozprávok ako základ viery.
Viera – to je totálny stupeň zjednotenia s niečím bez logiky, úsudku a rozmýšľania. Zjednotenie – to je prehlbujúce opakovanie toho istého.
Viera – to je stav mysle, kde riešite neriešiteľnú úlohu a zároveň u ani vyriešiť nechcete.
Viera – to je schopnosť uveriť tej najväčšej nezmyselnosti.
Viera – je stav, keď nič nerobíte a zároveň si myslíte, koľko ste toho spravili.
Viera – to je skúška viery v nezmysel.
Viera – v posvätnosť predmetu.
Viera – v zázračnosť.
Viera – v svätých ľudí.
Viera – v to, že už vlastne nežijem.
Viera – v silu lásky.
Viera – to je to najsubjektívnejšie, najosobnejšie, najempirickejšie, najnelogickejšie a najiracionálnejšie.
Viera – dogmatická viera je najsilnejšia forma viery veriť v mytologický vznik kozmu.
Viera – v kresťanstve: Som zástupca Boha na zemi, keď trpím, tak ostatným to pomáha.
Viera – v islame: Keď zabijete pre Alaha, pôjdete do neba.
Viera – v budhizme: Žiť v chudobe a dávať ostatným múdrosť.
Viera – v hinduizme: Láska všetko dokáže.

Príspevok č.15. Saša Pueblo – Záchvatové stavy
Naďalej pokračuje napájanie sa na duševne chorých ľudí v záchvatových stavoch. Keď náhodou dostanete malý záchvatový stav, či už hysterický, epileptický, schizofrenický alebo psychopatický, tak ho môžete regulovať tak, že bioenergiu tu vytvorenú odvádzate u hystérie do spánkových lalokov, pri epilepsii do temenného mozgu, pri schizofrénii do zadného mozgu a pri psychopatickom záchvate do predného mozgu. Osobne nechcete dostávať ani malé záchvaty, iba sa naučíte napájať na ľudí v stavoch záchvatov a odčerpávať im prebytočnú energiu, čo im vlastne pomáha.

Príspevok č.16 Saša Pueblo – Hysterická povaha
Naďalej pokračuje otváranie fantazmagorickej roviny dna hysterického záchvatového stavu do cieľovej stanice viery v absolútny nezmysel, teda v slovníku psychiatrie dementnosť. Ovšem je tu rozdiel v tom, že sa z tohto stavu dokážete dostať a znovu sa doň vrátiť. Pri vydávaní bioenergie z úst, kde je hysterické vedomie umiestnené, hovoríme o pozitívne hysterickej povahe. Pri zosávaní bioenergií z okolia ako do čiernej diery hovoríme o negatívnej hysterickej povahe. Naďalej pokračuje nácvik špeciálnej schopnosti a to sugeranstva. Bližšie Alchymistická škola.

Príspevok č.17. Saša Pueblo – Epileptická povaha
Naďalej pokračuje otváranie fantazmagorickej roviny dna epileptickej povahy do cieľovej stanice viery v absolútny nezmysel. O pozitívnej a negatívnej povahe platí to isté, ako hysterickej povahe.
Naďalej pokračuje nácvik špecializovanej schopnosti vyjadrovať myšlienkové pochody vo vnútri hlavy v rezonanciách infra a ultrazvukovej hladiny a ich kombinácií. Vyzerá to tak, že keď premýšľate, zároveň vytvárate kombinácie rezonancií.

Príspevok č.18. Saša Pueblo -Schizofrenická povaha
Naďalej pokračuje otváranie fantazmagorickej roviny dna schizofrenickej povahy až do stavu viery. O pozitívnej a negatívnej povahe platí to isté, ako pri hysterickej povahe.
Naďalej pokračuje špeciálny výcvik vciťovania sa do iných ľudí a získavanie informácií všetkého druhu. Teda schizofrenik vie, ale tomu nerozumie, pretože sa to dozvie a nemá to pochopené a naučené.
Bude tu špeciálny výcvik symbolického chápania Boha na základe písmenkovej meditácie. Rozpracujeme a dáme vedieť skúsenosti.

Príspevok č.17. Saša Pueblo -Psychopatická povaha
Tu platí to isté ako pri predchádzajúcich povahách. Špecializovaný výcvik je zameraný na spôsob myslenia magického psychopata. Niečo si myslí, ale vyjadrí to úplne inými slovami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.