Výcvikom v Plazmatickej škole sa postupne stávate špiritistom. Naučíte sa dostávať do stavu ľudí, ktorí dokážu komunikovať s mŕtvymi informačnými poliami našich predkov. Na začiatku cvičenia odpojíte zmysly od vonkajšieho vnímania okolo vás. Teda nevidíte, nepočujete, nechutnáte, nečucháte, nehmatáte. Zároveň si otvoríte zmyslové centrá v šedej kôre a malom mozgu. Vstupujete do svojich pamäťových záznamov o ezoterike. Základný výcvik sa deje tým, že si spomeniete na všetko, čo súvisí so smrťou. Zomieranie ľudí na chorobu. Pohreby, rituály okolo smrti. Všetko, čo ste čítali, počuli, videli okolo smrti, aj to, že každý z nás musí raz zomrieť. V Plazmatickej škole musíte dosiahnuť zvláštny stav viery v to, že z tohto sveta prejdeme do sveta mŕtvych. Musíte si vytvoriť takúto vieru, pretože bez nej nie je možná spolupráca s informačnými poliami sveta mŕtvych. Budete mať podobný stav psychiky, aký mala egyptská kultúra, kde považovali smrť iba za prechod na druhú stranu rieky. V skutočnosti v egyptskej kultúre nikdy nepochybovali, že by tam niekto zomrel. Vcelku to bola šťastná kultúra, pretože smrť nevnímali reálne, ale mali vieru v to, že človek vlastne nezomrel. Tomu by aj naznačovalo to, že do hrobiek dávali jedlo, šatstvo a ďalšie veci, ktoré mŕtvy potreboval. Bez takejto viery v svet mŕtvych nie je možné túto školu pestovať. Je to ťažká vec, keď poznatky vedy a celková kultúra spoločnosti pochopila, že smrť je nevyhnutná a ostatné všetko sú len informačné polia mŕtvych, s ktorými sa dá pracovať. Ďalším dôležitým cvičením tejto školy je nácvik fantómových bolestí. O čo sa tu vlastne jedná? Človek, ktorému odoperovali ruku má pocit, akoby túto ruku mal a chce uchopiť predmet napriek tomu, že ruku nemá. Vy túto skutočnosť využijete na výcvik, aby ste si dokázali vytvoriť fantómové telo. Vsugerujete si, že idete na chirurgiu a tam vám odrežú najprv pravú ruku, potom ľavú ruku, pravú nohu, ľavú nohu, hlavu a potom zbytok tela. Vy vždy medzi tým prídete domov a máte pocit, že máte fantómovú ruku, fantómovú nohu, fantómovú hlavu. S touto fantómovou rukou akože robíte pohyby. Takto cvičíte aj s ostatnými fantomovými časťami imaginárneho tela. Výcvik je ukončený vtedy, keď zabudnete na svoje fyzické telo a vytvoríte si fantómové telo. Uvedomíte si ho a dokážete s ním mimoriadnym spôsobom pracovať. V takomto stave sa nachádzate v prvej fáze špiritistickej seanse. Po skončení tohto cvičenia sa treba vracať do pôvodného duševného stavu, pretože všetky špiritistické seanse vyžadujú, aby ste svet mŕtvych a ich informačné polia kŕmili vlastným bioenergetickým potenciálom. Neodporúčam nikomu, aby sa pustil do týchto meditácií bez toho, že by vedel vytvárať dostatočnú bioenergiu a vedel s touto bioenergiou pracovať. Najprv treba odcvičiť Reiki školu a pri vyšších bioenergetických nárokoch nacvičiť Či Kung školu a konkrétne zvieraciu silu. Keď zobudíte informačný záznam mŕtveho človeka, tak ho budete musieť dotovať z vlastných energií. Pokiaľ sa nebudete vedieť po cvičení odpojiť a vrátiť sa do pôvodného stavu, naďalej budete tomuto mŕtvemu človeku odovzdávať energie a naďalej ho budete bioenergiou živiť. To znamená po ukončení cvičenia musíte svoje fantómové telo zlikvidovať, musíte sa vrátiť na imaginárnu chirurgiu a vrátiť si naspäť svoje časti tela a orgány. Zabudnúť na svet mŕtvych, mŕtvi zomreli a dosť. Odpojiť sa od sveta mŕtvych, lebo by ste na to mohli doplatiť svojím fyzickým a psychickým zdravím. Nejeden človek sa takto doničil napriek upozorneniam, že nemá na to danosti, predpoklady, dostatok bioenergií a dostatočnú psychohygienu, čo sa týka kontaktu a komunikácie so svetom mŕtvych. Keď sa vám podarí vytvoriť si fantómové telo, budete mať schopnosť dostať sa do komunikácie so svetom mŕtvych a budete vedieť sa od neho odpojiť, môžete svoj výcvik zintenzívniť. Uvediete sa do stavu fantomových bolestí, zapíšete si z cintorína mená mŕtvych a z nich si vytvoríte špeciálnu abecedu, ktorou potom budete môcť s informačnými poliami mŕtvych komunikovať. Komunikácia prebieha takým spôsobom, že sa vcítite do mŕtveho človeka. Želáte si, aby prišiel. Samozrejme ste stále v stave fantómového tela. Spojíte svoje telo a fantómové telo mŕtveho človeka a začnete určitý druh komunikácie. Tým, že ste si vytvorili abecedu z mien mŕtvych ľudí, máte predpoklad na to, aby ste prepojili svoje myšlienkové pochody s myšlienkovými pochodmi a informačnými záznamami, ktoré sú v mŕtvom človeku. Napojíte sa na daného mŕtveho človeka. Buď máte pocit, že vám to hovorí mŕtvy človek, alebo máte pocit, že hovorí vaším hlasom, že ho počujete a tlmočíte to, alebo priamo hovorí cez váš zmenený hlas. Môžete mať pocit, že to musíte napísať, alebo to musíte vyklepkať. Jedenkrát klepnúť je áno, dvakrát klepnúť je nie. Toto je základný stav, kedy sa naučíte s informačným poľom mŕtveho človeka komunikovať. Samozrejme po ukončení komunikácie je potrebné vrátiť sa do pôvodného stavu. To znamená mŕtveho poslať naspäť do jeho sveta, tento svet zavrieť, zrušiť si fantómové telo, vrátiť si naspäť všetky orgány, zrušiť abecedu z mŕtvych mien a uznať, že svet mŕtvych neexistuje. Toto je základná psychohygiena v Plazmatickej škole. V Plazmatickej škole je možný aj náročnejší výcvik, keď nebudete vyciťovať svet mŕtvych prostredníctvom svojho fantómového tela, ale pokúsite sa vstúpiť do sveta mŕtvych. Tu musíte absolvovať zhruba dva výcviky. Jeden je výcvik stavu psychicky narušeného jedinca, autistu, ktorý je schopný vnímať svet ako keby doňho vstúpil a mohol sa v ňom túlať. Autisti si často vytvárajú vlastné svety, sú v nich šťastní, keď ich vyrušíte, zvyčajne bývajú agresívni. Druhý stav je stav dementnosti, kedy musíte byť schopní uveriť čomukoľvek, čo vám druhá osoba povie. Keby som vám povedal, že tu sa nachádza mŕtva osoba, vy musíte potlačiť svoj intelekt, rozumový prístup a musíte tomu absolútne uveriť. Sú s tým skutočne problémy, pretože spoločnosť je civilizovaná, rozumovo vzdelaná a takýto spôsob myslenia je potlačený. Výcvik je jednoduchý, hráte sa na to, aby človek uveril, čo mu poviete a zároveň vykonal určité nezmyselné činnosti. Napríklad hráte hru prší. Každý si musí ísť pre dáždnik, otvoriť ho a mať pocity, ako keď skutočne prší. Keď mu poviete horí, rýchlo musí utekať k telefónu, vytáčať číslo hasičov prípadne nabrať do vedra vodu a ísť ten imaginárny oheň hasiť. Samozrejme, znovu tu platí psychohygiena.Keď sa do takého stavu dostanete, musíte sa po ukončení cvičenia dostať do triezveho rozumného stavu, aby ste nemali halucinácie a vidiny, na ktoré by ste neskoršie doplatili. Keď sa dokážete uviesť do takého stavu, vyvoláte svet mŕtvych, obnovíte si fantómové telo, máte pocit, ako keby ste do tohto sveta vstúpili. Musíte zabudnúť na svoje fyzické telo. Do tohto sveta vojdete fantómovou rukou a začnete informačné polia mŕtvych ľudí pociťovať a hmatať. Tak isto tam môžete potom zájsť fantómovým okom a vidieť obrazy mŕtvych. Tak isto tam môžete zájsť aj čuchom. Môžete ho aj chutnať jazykom. Zájdete tam aj sluchom a počúvate, aké zvuky sú vo svete mŕtvych. Takto si transformujete a pripravujete svoje zmysly na priamu komunikáciu so svetom mŕtvych. Priamy vstup do sveta mŕtvych sa udeje tak, ako keby ste mali pocit, že ste medzi nimi úplne fyzicky. Takýto výcvik je mimoriadne náročný a ťažký. Možno si položíte otázku, čo týmto možno dosiahnuť? Kultúry a civilizácie, ktoré boli pred nami, neuchovali informácie na rôznych nosičoch. Často sa predávali slovne a časom dochádzalo ku skresleniam. Tieto skreslenia možno priamou komunikáciou s mŕtvou osobou anulovať. Cez svet mŕtvych sa robia zaujímavé veštecké výkony a telepatické výkony. Znovu upozorňujem, zvážte si svoje schopnosti, či máte dostatok bioenergií, či ich viete dostatočne ovládať, pretože kto vstúpi do sveta mŕtvych, bude musieť ich informačné polia živiť. Pokiaľ nie je v tomto profesionálne vycvičený, môže to pocítiť na zhoršovaní svojho fyzického a psychického stavu.

Pridaj komentár