Vo Fakírskej škole budeme predovšetkým cvičiť silu vôle. To je aj rozhodujúca téma tejto zvukovej prednášky. Každý človek potrebuje mať určitú silu vôle. Presadzovať svoje Ja a rozhodovať sa, aby dosahoval vytýčené ciele, zvládal extrémne podmienky a dokázal sám seba ovládať. Jedinci, ktorí majú oslabenú silu vôle, sa často zo životných problémov dostávajú ťažko. Najskôr sa musí u nich upevniť sila vôle, chuť žiť, bojovať a až potom je možné ich liečiť. Človek, ktorý má vážny zdravotný stav a rezignuje, odmieta spolupracovať, často na to aj doplatí.

Základom sily vôle sú cvičenia smerujúce k ovládnutiu myšlienkových pochodov. Pokiaľ ste praváci, vaše myšlienkové pochody sa vytvárajú v ľavej prednej časti mozgu. Presnejšie v šedej kôre. Pokiaľ ste ľaváci, myšlienkové pochody sa vytvárajú v pravej prednej časti mozgu. Pokiaľ ste prerábaní ľaváci na pravákov, máte dva vnútorné hlasy a využívate jeden alebo druhý. Základom sily vôle je trénovať tento vnútorný hlas. V prvom rade tréning smeruje k tomu, aby ste vedeli tento hlas kedykoľvek utíšiť tak, aby neprodukoval zo seba žiadne myšlienky. Ďalší výcvik smeruje k tomu, aby ste vedeli neustále vnútorným hlasom hovoriť to isté slovo. Opačný výcvik smeruje k tomu, aby ste vedeli vnútorný hlas uvoľniť, aby si rozprával, čo chce, aby dosiahol stav uvoľnenia a nie stav koncentrácie. Stav trvalej kontroly vnútorného hlasu je, keď nejdú žiadne myšlienky. Stav trvalej koncentrácie je tiež vtedy, keď ide len jedna myšlienka. Stav dekoncentrácie je vtedy, keď si vnútorný hlas môže rozprávať, čo chce. Keď ovládnete vnútorný hlas takýmto spôsobom, teda spojíte ho so silou vôle, vytvárate zvláštne spojenie, ktorým potom prenikáte do šedej kôry mozgovej. Vnútorným hlasom prinucujete bunky šedej kôry, aby robili to, čo vy vyžadujete.Keď takto prechádzate bunky šedej kôry a zistíte, že vás neposlúchajú, treba tvrdo a dôsledne na ne útočiť. Presadzovať si, aby ony plnili vaše príkazy a nie aby si robili, čo chcú. Takýmto spôsobom prenikáte do bielej hmoty mozgu. Vyhľadávate bunky, ktoré vás prestali poslúchať a učíte ich, aby vás poslúchali. Ďalší spôsob prieniku vedie do malého mozgu, kde pracujete ináč. Zisťujete, čo máte v podvedomí skryté a snažíte sa uharmonizovať, aby ste boli v súlade s podvedomím, ktoré je tu uložené. Človek, ktorý je v súlade so svojím podvedomím, je zvyčajne šťastný, nechorľavie a v živote sa mu darí. Vnútorným hlasom, za ktorým je skrytá sila vôle, prenikáte aj do miechy, kde máte uložené určité stereotypy správania a hlavne všetky pohybové aktivity vašej osoby. Meditácia vo Fakírskej škole vyžaduje vytvorenie nových stereotypov, ktoré bude treba dostávať do inštinktívnej pudovej roviny. Teda mnohonásobne to zopakovať, aby sa stal pre vás trvale využiteľný. Človek, ktorý napríklad ochorel vážnou chorobou, lieči sa u lekára, navštevuje terapeuta, zároveň lieči aj sám seba a využíva silu svojej vôle. Postupne si vytvára ten najdôležitejší stereotyp, aby jeho organizmus bol schopný zvládnuť choroby bez lekárov a liečiteľov. Iný špeciálny tréning v tejto oblasti siaha k sebatrýzneniu, fakírstvu, ktoré je spôsobené už aj náboženskými prvkami, kde človek dobrovoľne trpí a vsugerováva si, že tým pomáha ľudstvu očisťovať sa, aby bolo duchovnejšie, aby rástlo dopredu. Týmto sa pestuje sila vôle, odriekania a určitá sila zamilovanosti tak, aby človek mohol dosahovať aj vyššie stavy psychiky. Všetky druhy odriekania, ovládania, trýznenia a osobného donucovania patria do Fakírskej školy.

Pridaj komentár