Príspevok č.18. Saša Pueblo – Pamäťové záznamy
V ďalších cvičeniach si uvedomujte a vizualizujte písané texty, ktoré ste videli počas vášho života. V ďalšom cvičení si spomínajte na hovorené slová, ktoré ste počas života počuli. V ďalšom cvičení si spomínajte na všetko, čo ste vy povedali. V ďalšom cvičení si spomínajte na všetko, čo ste napísali. V ďalšom cvičení si spomínate na myšlienkové pochody vo vašej mysli. V ďalšom cvičení si spomínate na slová vyslovené v snoch. Takýmito cvičeniami si urobíte v pamäťových záznamoch poriadok a budete ich môcť efektívnejšie využívať. Zároveň si uvedomujete, že písmená abecedy môžu byť videné, počuté, hmatané, písané, myslené. Zároveň môžete mať k písmenám abecedy aj rozumový vzťah a považovať písmená za pomôcku označenia vecí a javov. Takéto abstraktné označenie umožňuje abstraktný spôsob myslenia, ktoré je rýchlejšie a logickejšie. Na druhej strane môžete mať k písmenám abecedy vzťah zbožnej úcty a viery.


Príspevok č.19. Saša Pueblo – Z čoho je zobratý základ písma

Uvedomujete, rozjímate nad skutočnosťou, že základom písma sú reálne objekty, pri ktorých sa snažíte o ich zjednodušenie do najnižšej abstrakcie. V škole je písmo vytvárané z predmetov dennej potreby. Vy si tvary písma môžete odvodzovať od danej témy, ktorú práve premýšľate. Keď je to téma o hviezdach, tak písmená odvodzujete od hviezdnej oblohy. Keď rozjímate o vode, tak základom vytvorenia písma je hladina vody.

Príspevok č.20. Saša Pueblo – Rezonujúce písmená
Keď si vo svojej pamäti spomeniete na to, čo ste počas dňa svojím hlasom povedali, tak si začnite v pamäti uvedomovať, že každé písmenko, ktoré ste vyslovili pomocou hlasiviek, má svoje vibrácie a rezonancie. Podrobnejšie pozri Frekvenčná hudba. V pamäti vám písmená a slová musia znieť rovnako. Máte pocit, že slová reálne vyslovuje váš mozog. Robte to čo najreálnejšie. Keď hlasivky vyslovia u, tak je to 175Hz, o je 500Hz, e je 200Hz, i je 400Hz. Takýmto cvičením dosiahnete čo najrealistickejší záznam toho, čo ste vyslovili.

Pridaj komentár