Príspevok č.19. Saša Pueblo – Fyzická úroveň sexuality
V základoch Sexuálnej školy sme sa doteraz venovali nácviku všetkého, čo mohlo pôsobiť na sexuálne správanie jedincov. Išlo tu hlavne o cvičenia zmyslov a zmyslových zážitkov uložených v malom mozgu, nácvik mužskej, ženskej, homosexuálnej sexuality. Patrí sem aj detská sexualita. Mužská a mužatkovská sexualita je uložená v hlave. Ženská a homosexuálna je uložená v podbruší. Ďalší výcvik išiel do oblasti sexuálnych úchyliek tak, aby voči nim nemal človek odpor vo svojej mysli. Ďalej prebiehal výcvik zvieracej sexuality, feromónové centrum v nose a miecha. Totálna sústredenosť na sexuálny objekt, ruja a párenie. Podobalo sa to ľudskému fetišizmu. Vo zvieracej psychike je mechanizmus, ktorý nie je zastretý morálnymi a etickými zásadami. Zviera sa pári, kde to naňho príde. Napríklad migrény sú často u žien práve z dôvodu, že bránia na psychickej úrovni sexuálnym predstavám a túžbam. Často tu zohráva negatívnu úlohu výchova rodičov. Ďalej sme sa začali posúvať k nácviku zamilovanosti.

Príspevok č.20. Saša Pueblo – Sila zamilovanosti
Začali ste si navodzovať spomienku na stavy zamilovanosti. Môžete sa na diaľku napájať na ľudí v stave zamilovanosti. Mimoriadne sa vám aktivizujú spánkové laloky. Stav zamilovanosti je zameraný na fyzickú osobu. Postupne je zamilovanosť zameraná na krásu v zmysle starovekej gréckej kultúry. Krása tela, krása myšlienky, krása hudby, krása skutku atd. Podrobnejšie v Hinduistickej škole na mojich internetových stránkach.

Príspevok č.21. Saša Pueblo – Chemická látka
Ďalšou oblasťou je sugerácia imaginárneho užívania sexuálne povzbudzujúcich látok. Podrobnejšie Alychimistická škola uložená v Psyché škole. Rôzne látky majú na človeka rôzne sexuálne účinky a vyvolávajú rôzne reakcie. Inšpiráciu nájdete v erotických časopisoch.

Príspevok č.22. Saša Pueblo – Láska a zamilovanosť k nekonečnosti alebo najvyššiemu
Rozhodujúcu úlohu tu hrá viera v opätovanie lásky Najvyššieho k vám osobne. Uvedomte si, že viera nie je predmetom logického, ani rozumového vnímania sveta. O tejto téme podrobnejšie nabudúce.

Pridaj komentár