Príspevok č.17. Saša Pueblo – Počas spánku
Doteraz sme sa viac venovali teórii snových meditácií. Ďalej sme hlavne robili programovanie pred spánkom. Potom programovanie v noci po prebudení. Ďalší nácvik sme prevádzali počas dňa v hypnotickom stave. Nejaké významnejšie úspechy, ktoré by nás dokázali uspokojiť, sme nedosiahli. Preto sme sa rozhodli pre zásadnú zmenu a základný výskum. Hľadali sme, kde začať a čo použiť za základ nového prístupu. Postupne sme hľadali možnosti a objavili sme výučbu jazykov v rámci alfa stavu počas noci. Zohnali sme si viacerí spínacie zariadenia, ktoré nás zobúdzali každú hodinu a zároveň zapli kazetu s nahrávkou. Nahrávky boli zo začiatku rôzne, najlepšie sa osvedčili šamanské bubny rôznych svetadielov. Neodporúčame vám šamanské bubny z Afriky. Po určitom čase sme začali zaznamenávať zmenu biologickej aktivity spánkových lalokov. Odtiaľto dochádzalo k prieniku vedomia do snového diania počas noci. Zároveň sme zaznamenali a to všetci, že sa nám začalo mimoriadne všetko dariť. Pri iných nočných hudobných nahrávkach sa nám cez deň nič zvláštne nedialo, poprípade pribúdalo nepríjemností.Hudobná nahrávka sa zopína v hodinových intervaloch. Nahrávka ide asi 2 minúty a potom sa sama vypne. Takto to ide celú noc. K výraznejšiemu prieniku do spánkových lalokov došlo, keď sme do hudobnej nahrávky vložili rôzne druhy šamanských zasväcovacích rituálov. Ďalej sa chystáme do hudobných nahrávok vložiť grónske mytologické povesti.
Pripravujeme:
– kombinácie hypnotických formuliek a šamanských bubnov
– kombinácie slov o hadoch a šamanské bubny
– kombinácie slov o mineráloch a šamanské bubny
– kombináciu slov z fyzikálno-chemických tabuliek a šamanských bubnov
– kombinácie slov o stromoch a šamanské bubny
– kombinácie slov o kostiach a šamanské bubny
– kombinácie slov o anjeloch a šamanské bubny

Pridaj komentár