Venujeme sa problematike fantómového, astrálneho tela a nórskeho tela. Ide v zásade o problematiku klinickej smrti. Ezoterici tohto zoskupenia celé roky cvičia rané štádiá klinickej smrti. Jedna úroveň ezoterika je, keď cvičí iba v klasickom stave mysle, teda ide o ezoteriku, ktorá je založená na sexuálnych energiách. Najväčší problém ezoterika je prepojiť na diaľku svoju psychiku na skúmané objekty a to či už živé, alebo neživé. A práve cvičenia tantry a techniky zo Sexuálnej školy sú vhodné pre začiatočníkov v oblasti meditácií.

Nejde tu ani tak o sexuálne aktivity, teda klasický sex, ale o koncentráciu do seba, spoznať svoju sexualitu a využiť ju pre liečbu a ezoteriku. Teda skôr je to o sexuológii a určitom stupni odborných znalostí a potom o technikách, ako sa do seba skoncentrovať a prinútiť vlastnú sexualitu a sexuálne praktiky pre ezoteriku. Prakticky to vyzerá asi takto: ezoterik si začne predstavovať určité príjemné sexuálne zážitky a prepína svoje vnútro fungovať z hypofýzy do epifýzy. Tieto žľazy sa nachádzajú asi v strede hlavy. Keď máte vhodné sexuálne energie, tak si predstavujete, že ste našli objekt svojej lásky napríklad niekde v Európe a potom ďalej v iných krajinách a začínate trénovať psychonautiku. Teda na diaľku cez magnetické polia Zeme premosťujete svoju psychiku na fyzické telo inej osoby. Tieto cvičenia sú vlastne prvé cvičenia na prenikanie psychiky kdekoľvek na planéte Zem. A aj cvičenia jogy podľa rodených Indov je v poriadku. Indovia neustále fungujú na epifýze a nie na hypofýze. Európanom funguje hlavne hypofýza a až pri sexuálnych aktivitách epifýza, teda trochu inak ako Indom. A toto treba využiť na meditačné základy.

Iný spôsob prenikania vedomia človeka z tela do prostredia už stojí na nácviku raného štádia klinickej smrti a to je prienik vedomia ezoterika už cez časticovú úroveň. Týmto spôsobom sa dá psychicky prenikať doslova všade v kozme aj vo vlastnom tele. Máme dva druhy psychonautiky a to je kopírovanie zomierania a vstup do klinickej smrti naplno a sám. Tento spôsob je mimoriadne zážitkový a taký celotelový, ale nedá sa ísť tak hlboko do kozmu a po niekoľkých rokoch praktizovania to zničí psychiku a zdravie. A tak je vhodnejšie prenikať iba ako nitka do zomierajúcich osôb a cestovať takto. Ezoterik si neničí zdravie a táto technika umožňuje prenikanie skoro všade.

Ezoterik je osoba, ktorá využije naplno potenciál, ktorý poskytujú videá, na začiatku ako relaxačný systém a spoznanie ezoteriky cez videá a to hlavne na Youtube. Je ich tam neuveriteľne mnoho.

Potom je tu možnosť videá použiť na vlastné vzdelávanie a to hlavne v oblasti kozmu a ľudského tela. Ezoterici, ktorí rozširujú vedomie do svojho tela, orgánov, buniek, a tak isto prenikajú do kozmického priestoru a aj do častíc, sa môžu nazývať psychonauti. Psychické cestovanie je dobré začať práve na základe vedeckých poznatkov a skúseností. Psychonautika je tu reálny prienik psychiky ezoterika do orgánov svojho tela a treba rozlišovať psychický prienik do svojich predstáv o orgánoch a prienik do skutočných orgánov. Nie je to jedno a to isté.

Niektoré videá ako ruské mandaly sa dajú použiť na relaxačné účely, môžu sa použiť aj na spoznávanie fungovania a použitia mandalových systémov pri nácviku ezoteriky. Mandala je nesporne kvalitná meditačná technika a dá sa použiť na rozvoj každej oblasti ezoteriky. K videám ezoterik pristupuje podľa dosiahnutej úrovne. Určite sa oplatí po rokoch vracať k pozeraniu a meditovaniu videí, pretože sa objavia vždy nové a ezoterik, pokiaľ svedomito cvičí niekoľko rokov, dostáva sa na vyššiu úroveň a videá mu môžu priniesť ďalší prospech. Tak je tomu aj v prípade ruských mandál. Zo začiatku sme vedeli nájsť iba obrázky na ruských stránkach. No po určitých rokoch sme našli ruské mandaly už aj na Youtube a znovu sme ich odmeditovali. Pred mnohými rokmi boli ruské mandaly skorej ako relax. Neskoršie už boli na spoznávanie sveta mandál a v tomto období už slúžia na nácvik klinickej smrti. Prvá fáza klinickej smrti je fantómové telo a dobré sú videá jaskýň. Potom je tu hlbšia úroveň a to je astrálne – filipínske telo a cvičia sa videá sopiek. Tretiu najhlbšiu úroveň voláme nórske telo. Pri otváraní tohto tela sa napájame na osoby, ktorým bola pri operácii schladená krv a potom po niekoľkých hodinách zase oteplená. Práve pre rozvoj nórskeho tela sa výborne hodia ruské mandaly.

Ruské mandaly
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7IIWw2F5k&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=dIAQHtSST5c&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=Cbu88VQ0zAA&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=X11HXwh-9LA&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=wFcMgq34c1I&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=Ud4zu1gHSAg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PtkaP5NXTNM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=e7dRPvS4Z1c&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=s0wFhG5tKkY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=xrLzdSl6xyU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=bNn13DvUuUQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=agGkmlfoQRw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KgIC3c3KaFg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=p4efZPTrR74&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=3syIOzAPsB0&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=jsgAv-EiOxk&list=UU9gxJP…

http://www.youtube.com/watch?v=5Z9l48hrxRc&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=Mq6Ws5Z2oeY&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=-A5v4X9Dg6c&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7IIWw2F5k&list=UU9gxJP…
http://www.youtube.com/watch?v=dIAQHtSST5c&list=UU9gxJP…

Filipínske sopky
http://www.youtube.com/watch?v=wUL24lRlc-U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MrMEeZaUGmk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aM7-qbb64S4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=O0MO3jCZGJA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cS4WSRrCEiQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NvjJcCI1aiw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uiUF2AQjzcU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-HSWiz3E0C4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5DXSKOjkCGk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Sb_0NFGAPqs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3NXQNcnipDI&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=eN3S2DfyBZQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FoEUv04hDhY
http://www.youtube.com/watch?v=gIQrPHKE4jU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hX77niHF6gA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WmTt3YDsgbI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=IY861UGa1Fo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=UmEJRmBcM0o&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=WecgO8cBcZY
http://www.youtube.com/watch?v=s6Sf0xDeSe8
http://www.youtube.com/watch?v=qx8fBTjOPDw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=H-6pOdrBnCI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=y9tuDuOzNBI
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=Cy58xijSZlg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=z7bTnKjFZQY&feature=rela…

Vulkány na planéte Zem
http://www.youtube.com/watch?v=KITlS8OON90&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=65YOFYc2ORY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pzVdcN682eI
http://www.youtube.com/watch?v=eYaQS_gyHbo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jh40ojaHLKc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sPAy6s9UB0I&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=m_4NejmjJtQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6J9xp7DPQwg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7ERKO7mrSEM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=OXa_wIiaBws
http://www.youtube.com/watch?v=NvSN_4VABso
http://www.youtube.com/watch?v=TzAvFtQv3oQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eKUejHc3Pbw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=j5FBwCZ6xOs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=I974jKrR4VQ&feature=rela…

Vulkány na Filipínach
http://www.youtube.com/watch?v=0czAEqhSQLU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RsRaUuJcNqQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jmLy0_qBWVw&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=IDiSTG5Efdg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YLUZYzGWbOw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6B0vBNEZLCI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=iHsRMY7080k&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=Z2FJGEmbtsI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KYYakcUPD68&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PRynAeKAUS0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HRjLw1x8Q3o&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=HpNWLCmXyTE&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=xExdEXOaA9A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=scGvM_VoPwk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…

http://www.youtube.com/watch?v=PbG-8URKnm8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=yYcz2sjsofA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qiVVvQ9SVfc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qTTLYx4Xo2k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PbScYCkVCRE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5hE2DZdl0IA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=f1ztg0wUqKY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VaChWgbn18Y&feature=rela…

Meditácie priamo na žeravé jadro planéty Zem
http://www.youtube.com/watch?v=fWWY9WWl9Z0
http://www.youtube.com/watch?v=WB0mMn-0LJo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=W7brf0OG6P0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PzPPxdROlkk&feature=watc…

http://www.youtube.com/watch?v=WxWHm8V4lZo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SBjYA5rtUzk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xrK1U3WbYhY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=b6qgYvLPmXw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3sVq9kW26Q4&feature=rela…

Pokračovanie prehľadu sopiek na Filipínach
http://www.youtube.com/watch?v=jZnkOgl-ys0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uSbkeeT7sl8
http://www.youtube.com/watch?v=czuhCcLZhZQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Cvjwt9nnwXY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1ijdZSCYTcg&list=LPxCMeK…
http://www.youtube.com/watch?v=0FgUNBRYusM&list=LPxCMeK…
http://www.youtube.com/watch?v=QgW0kCATbOs&list=LPxCMeK…
http://www.youtube.com/watch?v=EQRrGQ_TI2E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qCE6zuvnUeY&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=h460pGvuqlI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MEI1BTjxmok
http://www.youtube.com/watch?v=cD2XXvBWtBw
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=qCaFDOLKpds&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Pxl1AAFRK-k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=LabhTMniY0g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aAymSMrOlOQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kq7DDk8eLs8&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=cPcuFHIVUcI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=egEGaBXG3Kg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7QewTrRM3HM
http://www.youtube.com/watch?v=c3EQ_GxVLbI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zf8wJri6ljc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9sAtKr1LiCI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vM9yUQgdmZ8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nfTp1wPHbiA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=niZiS9HKc0s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JF75M_KhHms&feature=rela…

Io vulkán v oblasti Jupitera
http://www.youtube.com/watch?v=KXeIll6YYQs
http://www.youtube.com/watch?v=hQthyzSJHVU
http://www.youtube.com/watch?v=U5fpFYD7R0o
http://www.youtube.com/watch?v=AHBe8f7akvw
http://www.youtube.com/watch?v=o6Hm69jFV8s
http://www.youtube.com/watch?v=Rc8auIAXGXw

Titan v oblasti Saturna
http://www.youtube.com/watch?v=Ioiy43pxyH0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pL4LTFBO10Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vWGzRnxGig4
http://www.youtube.com/watch?v=1yPyxflggjY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nGcgK7yyglk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=bS9wlVsFlzA
http://www.youtube.com/watch?v=VlZVy44zOm4
http://www.youtube.com/watch?v=YBb9QS_ysgk
http://www.youtube.com/watch?v=JFSjuCuhXus

Vulkanické asteroidy okolo objektu Pluto
http://www.youtube.com/watch?v=zuVrNLuc6FY
http://www.youtube.com/watch?v=v3pfzPWo82c

Venuša a aktívna vulkanická činnosť
http://www.youtube.com/watch?v=1DXqiQeHjVI
http://www.youtube.com/watch?v=QX6BbP1wAIs
http://www.youtube.com/watch?v=_7U5VbasKr4
http://www.youtube.com/watch?v=4SIPRPmWWzE
http://www.youtube.com/watch?v=T5P4i0tI71w
http://www.youtube.com/watch?v=G0c9p49wzdI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uPpP4gcPFGE&feature=rela…

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:KalachakraSera.jpg

Pridaj komentár