Venujeme sa joge a hľadáme základný bod, kde joga začína. Hľadáme, odkiaľ pragmaticky začať cvičiť jogu a dosahovať v joge a hinduistických metódach jedinečné výsledky.

Joge sa venujem už aspoň 15 rokov a jej cvičenia neustále prehlbujem a zdokonaľujem. Mám dobre nacvičené základné jogínske ásany. A nielen fyzicky odcvičené, ale odcvičené ich mám aj v predstave a dobre vizualizované. Jedinečné sú základné ásany a schopnosť sa mimoriadne ukľudniť a pozornosť skoncentrovať na svoje telo a potom dovnútra, teda na svoje orgány, systémy a samotné bunky. Dôležité je skoncentrovať sa aj do svojich predstáv, dobre ich ovládnuť a prinútiť ich, aby sa zúčastnili meditácie napríklad aj tým, že dávajú všetky potrebné spomienky, ako sa čo cvičí.

Joga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Joga
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga

Joga ako taká a s ňou súvisiace techniky sú základom aj prvého premosťovania psychiky ezoterika na iné živé objekty. A prečo práve jogínske techniky majú tento potenciál? Lebo každý Ind, ktorý sa narodil v Indii a má rodičov Indov, neustále funguje na sexuálnych energiách. Bežný Európan pozná dva stavy psychiky. Keď je otvorená hormonálna žľaza hypofýza – to je stav premýšľania, tak epifýza je potlačená. Takýto stav u Indov nepoznáme, pretože oni majú trvalo otvorenú aj hypofýzu aj epifýzu. Keď má Európan otvorenú epifýzu, tak hypofýza je uzatvorená a silne potlačená. Teda funguje epifýza a beží sexuálna aktivita a nebeží hypofýza. A teda odporúčam pri cvičení jogy, aby ste boli v stave určitého sexuálneho ladenia. Pretože pokiaľ chcete cvičiť jogu originálne na indický spôsob, tak sa to nedá inak robiť a sexuálne naladenie dovoľuje vašu myseľ a koncentráciu poslať na akúkoľvek vzdialenosť po celej planéte. Pri cvičení základov jogy sa môžete napojiť aj na cvičiacich indických jogínov a zároveň cvičiť presun svojej koncentrácie na určitú osobu a to kdekoľvek.

Ale skúsme sa vrátiť k tomu, kde vlastne začať cvičenia jogy naostro a otvoriť si ten rozhodujúci lotos. Alebo vyjadrím sa v symbolike: kde začali kroky božského dieťaťa a pod každým krokom vyrástol lotosový kvet. Prvý krok božského dieťaťa začal v oblasti pupku a jeho kroky smerovali po mojom tele smerom hore. Božské dieťa prešlo na moju hlavu a pod jeho cupotajúcimi nohami vyrástol tisícplátkový lotosový kvet. Je to jedinečný úkaz hodný zázraku. A toto božské dieťa dodnes chodí po mojom tele a zanecháva všade nádherné lotosové kvety. Toľko symbolický opis toho, čo v mojom tele otvorilo božské dieťa z Indie. Takéto symbolické vyjadrenia sú mimoriadne nepresné. Na dôvažok si tieto symboly možno vykladať do značnej miery individuálne a ľubovoľne.

Zato vyjadrovanie medicínske je dostatočne jasné a zrejmé. A tak na dekódovanie obrázkov o dieťati použijeme medicínu ľudského embrya. Pri bádaní systémov plodu počas tehotenstva matky sme prišli na to, že ľudský plod riadi svoj vývoj cez miechu a nie cez veľký mozog, lebo ten sa rozvinie až po narodení. Napríklad u niektorých dospelých ľudí, kde neprišlo k dostatočnému rozvoju a vývoju veľkého mozgu, zostala miecha naďalej ako hlavný riadiaci systém v tele. Pri normálnom vývoji veľkého mozgu miecha utíchne a aktivitu preberá veľký mozog. Osobám, ktorým sa vývoj veľkého mozgu nedokončil, sa miecha ako riadiaci systém v tele aktivizuje trvalo. Napríklad osoby, ktoré by radšej žili medzi zvieratami, často sú to liečitelia a chiropraktici starajúci sa o napravovanie chrbtice. Môžeme hádať, prečo majú takého schopnosti a prečo dokážu intuitívne vnímať chorobné stavy človeka a zvlášť chrbtice.

Ezoterik môže za určitých okolností a to hlavne v staršom veku po 50. roku života aktivizovať fungovanie miechy z embryonálneho a detského obdobia a to hlavne sugeráciou a uverením, že mu odumiera veľký mozog. Takáto mnohoročná meditácia vedie k obnoveniu činnosti neurónov miechy riadiť nervový systém idúci do svalov tela. A máme tu niečo ako systém Shambhala:

http://es.wikipedia.org/wiki/Shambhala
Web o shambhale
http://www.shamballa.sk

V zásade cieľom psychického prieniku do miechy je zobudiť spiacu funkciu miechy a to podporiť jej aktivity voči svalom. Samozrejme, príliš rýchlo zobudená aktivita môže narobiť pekný chaos vo veľkom mozgu a dezorientáciu. A tak je vhodnejšie postupne prenikať do miechy a mnoho rokov tu shambhalu cvičiť a precvičovať.

Skúmaním sme zistili, že embryo nemá klasickú hormonálnu sústavu. Jeho hormonálna sústava – respektíve niečo, čo sa podobá na hormonálnu sústavu, je uložená v tuku embrya. Túto skutočnosť sme zisťovali vešteckými technikami. Zároveň sme vešteckými technikami vyhľadávali jedincov, ktorí majú túto embryonálnu žľazu otvorenú aj počas života. A zvyčajne sú to osoby, ktoré behajú dlhé trate a maratón. Často aj niekoľko maratónov za sebou – ultramaratónci.
Ezoterici tohto zoskupenia si vytrvalou meditáciou otvárali embryonálnu žľazu a využívali ju k fyzickému pohybu, ale aj celkovej životnej sile. Ako keby mal človek dve hormonálne sústavy. Po dostatočnom otvorení embryonálnej žľazy sa chystáme dôsledne cvičiť a to hlavne čakrovú jogu.

ČAKRA JOGA
„Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy.“
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
Toto tvrdenie na českej Wikipédii sme prekonali, pre oblasť čakier je tu hormonálna sústava embrya, ktorá je ako nervstvo uložená v tukových bunkách a jej základ je v oblasti pupku. Po narodení dieťaťa sa asi do 3. rokov tento embryonálny systém zatvorí, ale nezaniká. Nahradí ho hormonálny systém hypofýza, epifýza, štítna žľaza, nadobličky a ďalšie. Nie všetkým ľudom sa táto embryonálna žľaza uzatvorí. Maratónski bežci často majú embryonálnu žľazu otvorenú. Technika TUMO je tiež spojená s detskou žľazou.
Existuje mnoho spôsobov, ako pozitívne ovplyvniť prúdenie energie v čakrách. Jedným z najjednoduchších postupov je harmonizácia pomocou mudry.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudra
TUMO techniky
http://en.wikipedia.org/wiki/Tummo

Zdroj foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vrksasana.jpg

Pridaj komentár