Venujeme sa meditáciám pomocou pozerania videí. V prvom rade si pozeráte tieto videá preto, aby ste si ich dobre uložili do pamäte a to znamená, že sa ich snažíte pozerať mnohokrát. Učíte sa napríklad z magnetických záznamov do seba naťahať, čo meditujete. Je to tam nahraté pomocou magnetických impulzov. Možno poviete, že o tom neviete a nedokážete to zachytiť. A tak si začnite na to trénovať mozog a po niekoľkých rokoch sa to naučíte. Pokiaľ máte záujem, kontaktujte ma mailom a rád vás to naučím. Prípadne si vhodné techniky vyhľadajte na tomto webe.

Pokiaľ ste dobre trénovaný v rámci klinickej smrti, tak sa dokážete psychicky cez svoj klinický mozog presunúť na dané miesto svojou mysľou a nemám tu na mysli presunúť sa do svojich fantázií vo svojej hlave. Je to niečo úplne odlišné.

Videá japonské kláštory
Máme tu zbierku videí, ktoré sa venujú budhistickým kláštorom v Japonsku. Stávajú sa základom pre praktizovanie systému čakier v ľudskom tele. Smerujú ku koncentrovanému systému mandál a tie fungujú do čakrových miest na tele. Pod čakrovými miestami tu chápeme body v koži s obsahom embryonálnych neurónov a nervových dráh. Organizmus ich nezlikvidoval, ale zablokoval a veľa indických, tibetských, čínskych a japonských meditačných techník smeruje týmto smerom. Prostredie kláštorov uvádza meditujúceho do sveta čakier a mimoriadnych schopností ako je dlhovekosť.

https://www.youtube.com/watch?v=3tLLB_IdYMM
https://www.youtube.com/watch?v=Y828-EpM-i0
https://www.youtube.com/watch?v=-eAN1ykH82g
https://www.youtube.com/watch?v=ehxffnseUb8
https://www.youtube.com/watch?v=iRPQkLWEac0
https://www.youtube.com/watch?v=LfXn2Jd9VSo

https://www.youtube.com/watch?v=yvTylnanlx0
https://www.youtube.com/watch?v=80Cuyb91KLI
https://www.youtube.com/watch?v=ZBGoVMj3j5w
https://www.youtube.com/watch?v=vxQt5UxlAzg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9WuLrVNC1k
https://www.youtube.com/watch?v=8uUxaWlQjgc
https://www.youtube.com/watch?v=gAkdN5xYYs8

Videá sypané mandaly
Tak tu je materiál, ktorý je významovo dôležitý pre ezoteriku čakier. Sypané mandaly sú mimoriadne koncentrované techniky na prienik do čakier a tým aj do neurónov a nervových dráh od momentu vývoja ako embrya až po 20. rok života, kedy sa naposledy pridávajú určité druhy neurónov a nervových dráh. Predpokladá sa, že od prvého mesiaca vývoja embrya až do 20. roku života pribudne asi 15 druhov neurónov a nervových dráh. Po 20. roku života už neprichádza k ďalšiemu rastu a vývoju neurónov a nervových dráh. Skorej pribúda ich neustále uzatváranie a blokovanie.

Treba si uvedomiť, že každé zrnko mandaly môže byť jedno embryo. Každé zrnko mandaly sypanej zo zrniečok minerálov je jedna čakra. Mnísi pri sypaní mandál neustále rezonujú na kovových trubičkách, z ktorých sa sypú zrnká minerálov. Mnísi žijú v kláštoroch postavených v podobe mandaly a okolo je pusto. Na stenách sú pokreslené mandaly. Každý mních je mandala. Všade sa nájdu točiace sa valce a na nich v mnohých radoch písmená. Neustále čítajú Tibetskú knihu mŕtvych a všetky obrady a rituály sú o mandalách. Prečo je pre nich tak dôležité pôsobiť na čakry v ľudskej koži? A čo tým vlastne dosahujú? A čo tým blokujú? Mandala je mechanizmus, ako preniknúť do ľudskej mysle inak ako cez zrak, čuch, chuť a hmat. Jednoducho je možné si cez čakrový systém do seba vložiť rôzne obrady a rituály. Dokonca sa takto aj učiť. Teda získať určité schopnosti a informácie inak ako cez šedú kôru mozgovú. A tu je súboj, čo kto komu uloží do embryonálneho vedomia, ako to napríklad môže spraviť matka svojmu dieťaťu počas tehotenstva.

A tak môžete byť nemilo prekvapení, ako môžete mať čakry na tele blokované a čo vlastne kde kto uložil do jednotlivých čakrových bodov. Skúste si to dať zdiagnostikovať a vyčistiť a napríklad vložiť niektoré obrazy a rituály do embryonálneho vedomia.

https://www.youtube.com/watch?v=q6b7iro-qZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ga5s_qYgJS8
https://www.youtube.com/watch?v=BOQHk24GDL0
https://www.youtube.com/watch?v=IYVcjFhpsHc
https://www.youtube.com/watch?v=r2PQg6mws4k
https://www.youtube.com/watch?v=LcJWazzEUKk
https://www.youtube.com/watch?v=Sr1i5E3GbUA
https://www.youtube.com/watch?v=GzSi5sbSfZc
https://www.youtube.com/watch?v=GHJ9uJ1N-Lk

https://www.youtube.com/watch?v=ur4WgDv6dq0
https://www.youtube.com/watch?v=m_KpDOa-WSk
https://www.youtube.com/watch?v=Al4zxj7WNsY
https://www.youtube.com/watch?v=6Qfpoc1mCHw
https://www.youtube.com/watch?v=wWN8KApzVUg
https://www.youtube.com/watch?v=habE5EwI-2k

https://www.youtube.com/watch?v=nEXq6uqTaGg
https://www.youtube.com/watch?v=zzE568dHaTw
https://www.youtube.com/watch?v=DQfltEcz9hs
https://www.youtube.com/watch?v=UjXXhSaSi_s
https://www.youtube.com/watch?v=hFHkatm9x2M
https://www.youtube.com/watch?v=dSbsnLFP8Sc
https://www.youtube.com/watch?v=EjBXiSkYWqs
https://www.youtube.com/watch?v=WSZUImPr5ls

Videá totem šamanstvo
Rozbiehame cvičenie čakrových miest na koži človeka pomocou šamanských totemov. Treba si uvedomiť, že hinduizmus, budhizmus, ale aj taoizmus sa usilujú obmedziť vplyv šamanských tradícií do čakrových bodov, a teda do embryonálneho vedomia človeka v minulosti, ale aj dnes. A nám nejde o to, aby sme si do čakrových miest uložili hinduistických bohov alebo sofistikované metódy tibetských mandál. Chceme iba spoznať a ovládnuť ich praktiky. Tak isto ideme preskúmať aj šamanský totem, ktorý smeruje ako inak do čakrových bodov. Spoznať a ovládnuť ich metodiku. Mať viacej záujem o zvieracie embryá a ich metodiku čistenia čakier, liečby cez čakry a zasväcovanie do čakier. A potom si do čakrových bodov spravíme také zasvätenia, ktoré nám individuálne vyhovujú. Nemienime sa viazať na žiadne systémy a budujeme si systém, ktorý ide na večnosť a mimo dosah organickej hmoty a bežného fungovanie na planéte Zem. Kde inde? Všade tam, kde sa preferuje existencia na večnosť. A to berieme všetkými piatimi prstami.

https://www.youtube.com/watch?v=BOod-HJULvw
https://www.youtube.com/watch?v=whw6tfNStTM
https://www.youtube.com/watch?v=648gwElcPzU
https://www.youtube.com/watch?v=YvTKyV6G414
https://www.youtube.com/watch?v=trqUyZZc9cQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAaAnYctJcg
https://www.youtube.com/watch?v=JHGNnBqDCZc
https://www.youtube.com/watch?v=EHjvdpyictM
https://www.youtube.com/watch?v=HNXlC7L9V2w&list=PL8F13…
https://www.youtube.com/watch?v=8e4kkLdbhzM&list=PL421B…
https://www.youtube.com/watch?v=vy5JlEfvVOM&index=4&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=5wks6l02Nb8&index=5&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=n9QehkEgK7c&index=6&#03…

Videá kláštory v Tibete
Zase dôležité meditácie na čakrové miesta pomocou mandál, kláštorov, rituálov a tibetských mlynčekov.

https://www.youtube.com/watch?v=Y58CfOAfXkE
https://www.youtube.com/watch?v=8_fq1_K9ryU
https://www.youtube.com/watch?v=PxLRS7lHX24
https://www.youtube.com/watch?v=-COmkInIYsk
https://www.youtube.com/watch?v=cEggDjGNlqQ
https://www.youtube.com/watch?v=AALwtR1xOng
https://www.youtube.com/watch?v=fSiwDEYIEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=oWFtA6Thrlc
https://www.youtube.com/watch?v=kV5tUvIiPAM

https://www.youtube.com/watch?v=fDSxRbwX4Po
https://www.youtube.com/watch?v=jZ7G2zue8A0
https://www.youtube.com/watch?v=qf-Du2NnCVQ
https://www.youtube.com/watch?v=XtPDXToZSsE
https://www.youtube.com/watch?v=clsZoQEvZsU
https://www.youtube.com/watch?v=XCOYYP_bEHs
https://www.youtube.com/watch?v=GAuEEoardKo
https://www.youtube.com/watch?v=jtO5DVbQp98

https://www.youtube.com/watch?v=lz6zbX-c6V8
https://www.youtube.com/watch?v=-Vw6NPtMd54
https://www.youtube.com/watch?v=178PmfIaDMg&list=PLwJH-…
https://www.youtube.com/watch?v=olsOl0R-kp0&index=4&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=_K7C63DRgkU&list=PLwJH-…
https://www.youtube.com/watch?v=3O82zNuPt90&index=7&#03…

Videá embryo dieťa
Je významne dôležité venovať sa tejto téme na plný plyn. Je tu viacero dôvodov. Jeden dôvod je, že predstavy o embryách otvárajú čakrové body. Druhý dôvod je venovať sa embryám v rámci dosiahnutia dlhovekosti a trvalého zdravia. Ďalší dôvod je preniknúť do embryonálnych neurónov a vyčistiť ich a uložiť si tam vhodné informácie podľa toho, čo chcete dosiahnuť. A tiež kvantovaná duša, ktorá zostane po vašej smrti naplnená informáciami a želaniami, čo sa s ňou má diať vyžaduje, aby obsahovala čo najviac spomienok na vlastný embryonálny vývoj a aj spomienky embryí.

https://www.youtube.com/watch?v=WeOgvpe0gsA
https://www.youtube.com/watch?v=ca2NevbXMdA
https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4
https://www.youtube.com/watch?v=gaK0VPV9NlE&list=PLaNHf…
https://www.youtube.com/watch?v=aOY16GlqrPw&list=PLaNHf…
https://www.youtube.com/watch?v=P1h611sNji8&list=PLaNHf…
https://www.youtube.com/watch?v=RlfQQnVoxs8&list=PLaNHf…
https://www.youtube.com/watch?v=9klWzhvBFLI&index=61&#0…

Videá kláštory v Indii
Tieto videá vám priblížia budhizmus v plnej sile a využijete ho na otvorenie čakrových miest na vašom tele.

https://www.youtube.com/watch?v=H7LZI0DEGok
https://www.youtube.com/watch?v=Fsr-a5ubuWo
https://www.youtube.com/watch?v=j1wQ0cNGO7I
https://www.youtube.com/watch?v=YPZ5WfPDtiY
https://www.youtube.com/watch?v=Rl4boi-Adu0
https://www.youtube.com/watch?v=lz6zbX-c6V8
https://www.youtube.com/watch?v=yyy7T0fGy50
https://www.youtube.com/watch?v=AR18TDioNCU
https://www.youtube.com/watch?v=tfQtbsxlQuQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZRocWgnyOo
https://www.youtube.com/watch?v=u9IaiqJGkLI
https://www.youtube.com/watch?v=_oc_rfIxx30
https://www.youtube.com/watch?v=AVtXyst0MHM
https://www.youtube.com/watch?v=SBV1RyTBY8I
https://www.youtube.com/watch?v=fT0Z68FKZv8
https://www.youtube.com/watch?v=gIkuKXYayBs
https://www.youtube.com/watch?v=Mv3Eh_R08m0
https://www.youtube.com/watch?v=tc2BTu7yqNg
https://www.youtube.com/watch?v=CZWW3rf5tZE

https://www.youtube.com/watch?v=wzT_PJSZNaQ
https://www.youtube.com/watch?v=m0s-9UfhcXo
https://www.youtube.com/watch?v=9VNHId9fskg
https://www.youtube.com/watch?v=8Zbd6S0zkVo
https://www.youtube.com/watch?v=2NYYr90zVX8
https://www.youtube.com/watch?v=YduTGh2iJ8I
https://www.youtube.com/watch?v=8FhX9gTtrtk
https://www.youtube.com/watch?v=ctofGDtd2Jk
https://www.youtube.com/watch?v=ZgvgjcuFvvo

https://www.youtube.com/watch?v=qr_JZdLSAT0
https://www.youtube.com/watch?v=uNzFnTsKmRU
https://www.youtube.com/watch?v=rRCJwnMxe10
https://www.youtube.com/watch?v=RH4OHRG5DIo
https://www.youtube.com/watch?v=DZNaOqDEuPc
https://www.youtube.com/watch?v=lA_26LSZd7A
https://www.youtube.com/watch?v=m3VfacmME-U
https://www.youtube.com/watch?v=4j8DR3zoEvE
https://www.youtube.com/watch?v=kD2pjfR8ZCY

https://www.youtube.com/watch?v=ZYyELSHAChk
https://www.youtube.com/watch?v=97GlwdxL7fY
https://www.youtube.com/watch?v=S8YxuzJnFXM
https://www.youtube.com/watch?v=m885lK5ej5A
https://www.youtube.com/watch?v=uGdYRJtx23A
https://www.youtube.com/watch?v=vuFUCNBgUT0
https://www.youtube.com/watch?v=s85az2dOFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Gu1BT0YcdWw
https://www.youtube.com/watch?v=T7IolxZw9w0

https://www.youtube.com/watch?v=tOnj6vkYB5Y
https://www.youtube.com/watch?v=IM_IBjC-reI
https://www.youtube.com/watch?v=kEwUSc4U0nY
https://www.youtube.com/watch?v=fs5qwASrNco
https://www.youtube.com/watch?v=ccPxgipG2Rw
https://www.youtube.com/watch?v=HbR4uuXiCak
https://www.youtube.com/watch?v=79mhHFKqvVQ
https://www.youtube.com/watch?v=c-WnXLwwZCI
https://www.youtube.com/watch?v=wmBWlYjott4
https://www.youtube.com/watch?v=5LrAVMtvWdY

Videá reiki Mikao Usui
Je celkom slušná záležitosť sa zaoberať videami, ktoré sú o reikistovi Mikao Usui, ktorý prvý v histórii ľudstva doslova vyniesol reiki z prostredia kláštorov v záujme liečiť vojakov. Mikao Usui preniesol zasvätenie na lekárov vojenského námorníctva tej doby a tak sa reiki dostalo do bežného života. Je dobre si voči tejto osobnosti vytvoriť vrúcny vzťah a to hlavne preto, že od posmrtného záznamu Mikao Usui môžete za určitých okolností dostať zasvätenie a to mnohokrát a opakovane. Ako? Tak to zostane pre vás ešte tajomstvom. Ale keď máte za sebou výcvik klinickej smrti a šamanstva, k tomu veštecké schopnosti vnímať spomienky po smrti človeka, tak skutočne nie je problém nájsť jeho posmrtný záznam. Nerozpadol sa a je výborne uchovaný.

https://www.youtube.com/watch?v=psFWgR-5_PE
https://www.youtube.com/watch?v=WH9OZh5CouY&list=PL3FAB…
https://www.youtube.com/watch?v=JplfLWKUvGw&list=PL3FAB…
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_GdprRCmU&list=PL3FAB…
https://www.youtube.com/watch?v=ZyZ4G-eeAvY&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=rPnqROZiTdo&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=TSyVEvHqAY4&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=W4hrBuoibH0&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=HWFfbkUc0_w&list=PL6263…

https://www.youtube.com/watch?v=AJbqCCI7B_o&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=qxNMkE0kpr0&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=z28KeK8vuqA&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=7EzdMBMaEXI&list=PL6263…
https://www.youtube.com/watch?v=ZNP0IUKMYyk&index=189&#…
https://www.youtube.com/watch?v=sPh-GV4v08g&index=186&#…

https://www.youtube.com/watch?v=BEM1ZT_xIMg&list=PL2AT_…
https://www.youtube.com/watch?v=oKWhFWYp7RY&list=PL2AT_…
https://www.youtube.com/watch?v=PAptG2Uf8eo&list=PL2AT_…
https://www.youtube.com/watch?v=9LFdPkTkbQA&list=PL2AT_…
https://www.youtube.com/watch?v=7kWi5wF_4kw&index=116&#…

Videá Japan reiki
Videá o reiki v špecifickom japonskom prostredí.

https://www.youtube.com/watch?v=kl0pwbRonck
https://www.youtube.com/watch?v=6jMzxN467Vc
https://www.youtube.com/watch?v=CebIB59qTPU
https://www.youtube.com/watch?v=YClDgpqlvUY
https://www.youtube.com/watch?v=NqZXREb7LB0
https://www.youtube.com/watch?v=doA1867kDh8
https://www.youtube.com/watch?v=YYQKhQLfnJQ
https://www.youtube.com/watch?v=0m-6MPdyFiE
https://www.youtube.com/watch?v=zVnSYWFFjBU
https://www.youtube.com/watch?v=j7KCM2nRcdw&list=PLT9gw…
https://www.youtube.com/watch?v=i5Jwvl4PBjY&index=17&#0…

Videá Kanji reiki
Ide o sériu videí, ktoré predstavujú kláštor, kde žil japonský reikista Mikao Usui. Je dobré, pokiaľ sa chcete venovať reiki, aby ste spoznali a uložili do pamäte, kde táto osobnosť reiki žila a pôsobila.

https://www.youtube.com/watch?v=lW20Mzze_5A
https://www.youtube.com/watch?v=Cx5JxXSrHgU
https://www.youtube.com/watch?v=C_CDLBTJD4M&list=PL2B39…
https://www.youtube.com/watch?v=WNBBMXmnEqk&list=PL2B39…
https://www.youtube.com/watch?v=JGM3jY_iKR8
https://www.youtube.com/watch?v=JGM3jY_iKR8

https://www.youtube.com/watch?v=k1lSS0dvg5k
https://www.youtube.com/watch?v=JZVWPre54UM
https://www.youtube.com/watch?v=H_73yQp8Fwg
https://www.youtube.com/watch?v=hJ-AfM4VRNA
https://www.youtube.com/watch?v=gpybJIBEuYY
https://www.youtube.com/watch?v=ZphR54vSszw
https://www.youtube.com/watch?v=PHjIvAfMHa0

Videá o jadrách buniek
Po čase sme sa zase vrátili k pozeraniu videí o bunkách. Ezoterik má v pláne trvalo prenikať do svojho tela a teda aj do svojich buniek. Nejedná sa tu o prienik do predstáv o bunkách. A nejedná sa tu o jedno jediné preniknutie do vnútra buniek v ľudskom tele. Jedná sa tu o trvalý nácvik prieniku do bunkovej úrovne svojho tela. Teda o vybudovanie trvalých neurónových prepojení vo svojom mozgu, ktoré po dobu života ezoterik neustále udržuje psychicky vo vnútri buniek. Samozrejme, pokiaľ dosiahnete takúto schopnosť, tak si to aspoň
3 roky budete musieť odcvičiť. Nestačí to iba cvičiť, ale aj rozumieť, čo je vo vnútri buniek a v prienikoch pokračovať aj do úrovne bielkovín, aminokyselín, prvkov a ešte ďalej. Je tu idea spoznaj sám seba, aby si nezomrel bez toho, aby si spoznal, z čoho si a čo si bol. Je smutné, keď bežný človek nikdy nespozná sám seba, svoje orgány, bunky a svoje možnosti. Idea prieniku do všetkého, čo má ezoterik v sebe, je idea uložiť o sebe do svojich spomienok čo najviac informácií a tak uchovať po svojej smrti spomienky o sebe so želaniami, čo sa bude diať s týmito spomienkami. A diať sa bude kde čo.

https://www.youtube.com/watch?v=YM2X1c4K1x0
https://www.youtube.com/watch?v=2KQbVr9kFO0
https://www.youtube.com/watch?v=zXEM9XgdS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=q3WM2EQes98
https://www.youtube.com/watch?v=lTHY430ohJI
https://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk

https://www.youtube.com/watch?v=Q6ucKWIIFmg
https://www.youtube.com/watch?v=NCBvz4whFPM
https://www.youtube.com/watch?v=NEKqKuWaL_g
https://www.youtube.com/watch?v=i-pEeahw1Lc
https://www.youtube.com/watch?v=U9tc3oLrI1A

Videá hindus hudba
Ešte sme dozbierali ďalšie hudobné prejavy praktizované podľa určitých nástrojov a druhov hudobníkov v Indii. Ďalšiu hudbu z Indie si nájdte tu: http://www.meditacia.sk/1580-Video/7075-Videa-o-ajurvede-cak…

https://www.youtube.com/watch?v=ix_6oMPeHIU
https://www.youtube.com/watch?v=WjpdOZ_3g3E
https://www.youtube.com/watch?v=73_JkXJHOV8
https://www.youtube.com/watch?v=jN5t16e8noc
https://www.youtube.com/watch?v=XavR5HYLyo8
https://www.youtube.com/watch?v=jCqdNBFmbBo
https://www.youtube.com/watch?v=P5F828OxPwg

https://www.youtube.com/watch?v=Tgj5UpjKNW0
https://www.youtube.com/watch?v=U0x-TJFypRE
https://www.youtube.com/watch?v=dQ7nZ297JbY
https://www.youtube.com/watch?v=gv77K7JJcWk
https://www.youtube.com/watch?v=Fa3h6AnY1CU
https://www.youtube.com/watch?v=uAKP5AYv3jU
https://www.youtube.com/watch?v=tmcquQhfbxc

Pridaj komentár