Budeme sa venovať týmto oblastiam ezoteriky: Lingam, Ramakrishana, Hampi lingas, Dhyanalinga čakra, Kailas hora, Stupa, Sadhuguru Jaggi Vasudev, Stalagmit, Suiseki.

Jedná sa o oblasť súvisiacu s kultom rodenia a plodenia. Celkovo kult hory Kailas a rieky Gangy unášajúcej veľké kamene vo svojom prúde a to rovno do kozmu, kde sa Ganga mení na hada a kamene na živé bytosti. Je to mytologický výklad a je to v poriadku. Ide o to, aby do otvoreného čakrového systému natekali aj sexuálne energie plodiaceho systému všetkého živého v kozme do vzdialenosti 100 metra umocnené na 100 metrov od planéty Zem.

Lingam
Pre Európana je to celkom jasné, vidí kamenný stĺp a keď je do neho prevŕtaná diera od hora dole, tak má predstavu, že lingam a yoní sú vlastne pohlavné symboly. Pre jedného to môže byť symbol mužnosti a sexuality, ale pre ezoterika a reikistu je to symbol meditačný voči čakrovým bodom na koži. Teda lingam alebo yoní tu budeme považovať za meditačnú techniku intenzívneho prepojenia čakrových bodov v koži a ich otvorenie. Ďalej to bude technika na premostenie všetkých neurónov a nervových systémov z embryonálneho a plodového vývoja človeka a k tomu vývoj dieťaťa do 20. roku života. Táto technika je už pokročilejšia a vyžaduje mať za sebou koncentračné cvičenia do čakrových oblastí, ich prečistenie a správnu aktivizáciu. Ľudský organizmus sa v staršom veku usiluje systém neurónov a nervových buniek blokovať, zastaviť ich činnosť a presadzovať starnutie. Aktivizačnými technikami sa ezoterik usiluje, aby čakry a nádií – teda nervovo neurónový systém boli trvalo aktívne. Ide tu o liečbu a meditáciu na celkovo rodiace a plodiace sily na planéte Zem, ale aj v kozme. Zasvätenie, liečba a meditácia ide zvnútra spomienok ezoterika a ide aj z magnetických záznamov o svojom embryonálnom vývoji, ktoré si ezoterik pritiahne do svojho tela. Zvnútra sa dostať do čakrového systému. Je tam možnosť ísť z aury. A toto je iný postup zvnútra svojich spomienok.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingam
http://en.wikipedia.org/wiki/Lingam

VIDEO LINGAM STONES
https://www.youtube.com/results?search_query=Shiva+lingham+s…
https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%A0r%C3%AD+J…
https://www.youtube.com/results?search_query=lingam+mantra
https://www.youtube.com/results?search_query=ultimate+shiva+…
https://www.youtube.com/results?search_query=Meru++Chakra

Ramakrishna
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Šrí_Rámakršna
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramakrishna
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&…

VIDEO KOLKATA CHRÁM
https://www.youtube.com/results?search_query=Kolkata+Temple
WEB
http://www.belurmath.org/

Hampi lingas
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hampi
http://en.wikipedia.org/wiki/Hampi

VIDEO HAMPI LINGAS
https://www.youtube.com/results?search_query=Hampi+lingas
https://www.youtube.com/watch?v=Eo8oOfXc83k
https://www.youtube.com/watch?v=3KqDxCt30o4
https://www.youtube.com/watch?v=P-VBMEVyyrc
https://www.youtube.com/watch?v=cRUYmIQjKSs
https://www.youtube.com/watch?v=N4H1KWYEfW0
https://www.youtube.com/watch?v=863ayibchWE
https://www.youtube.com/watch?v=Sp8ZhemBdig
https://www.youtube.com/watch?v=vYMs8n_aUkM
https://www.youtube.com/watch?v=NP6jDcMoA_s

Dhyanalinga čakra
WIKI:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhyanalinga

VIDEO DHYANALINGA ČAKRA
https://www.youtube.com/results?search_query=dhyanalinga

Kailas hora
Krásna symbolika pre plodiaci a rodiaci princíp stvorenia niečoho. Hora Kailas, ktorú oplodňuje rieka Ganga. Alebo rieka Ganga ako vytekajúca živá sila z hory Kailas, kde sídlia božstvá zrodenia. A rieka Ganga je ako vinúci sa had z Indie až do hlbočín kozmu, čo naznačuje na meditačné techniky prepojenia Indov na organický alebo inteligentný systém v kozme. Meditácia je v tom, že aj v nás ezoterikoch je hora Kailas a z nás vyteká Ganga ako plodiaca sila, ktorá smeruje ku všetkému inteligentnému a živému v kozme. Teda schopnosť ezoterika spoznať aj ďalšie hlbočiny kozmu a zrodiť sa kdekoľvek v kozme.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kailas
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kailash

VIDEO KAILAS HORA
https://www.youtube.com/results?search_query=kailash+yatra&#…

Oplodnenie
V tomto druhu reiki je na prvom mieste vlastná samoliečba, ktorá stojí na tom, aby si ezoterik sám aktivizoval predstavy o oplodnení vo vlastných predstavách, prípadne siahne do magnetických polí a pritiahne si do svojho tela magnetické záznamy o svojom oplodnení a dá tomuto aktu vlastného vzniknutia dôležitosť, ktorú si zaslúži. A nielen vzniku seba, ale vzniku aj iných organických bytostí v kozme a prejde až do stavu všeobecného vznikania a rodenia všetkého živého v nekonečných priestoroch kozmu. Všetko preto, aby zvnútra aktivizoval svoj vlastný embryonálny systém nervov a neurónov, ktorý môže byť organizmom uzatvorený alebo zanesený rôznymi životnými zážitkami. Otvoriť vlastný systém a prečistiť ho možno zvnútra a to samotným ezoterikom alebo to môže spraviť iný ezoterik, ktorý je v tejto oblasti skúsený a vie, ako tieto oblasti psychicky čistiť a čo do týchto oblasti vkladať.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD

Tehotenstvo
Každý z nás sa musel zrodiť vo svojej matke a tu prežiť zhruba 9 mesiacov vlastného vývoja. Ezoterik sa usiluje aktivizovať vlastný embryonálny systém vo svojom tele, ktorý má zrejme vplyv na dlhovekosť a to tým, že si zaktivizuje svoje spomienky. A na zahodenie nie je ani to, že spomienky, ktoré zostanú po smrti ezoterika, treba napĺňať mimoriadne aktívne práve všetkým okolo embryonálneho sveta ľudí a zvierat.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bhotenstv%C3%AD

Pôrod
Významný moment pre každého rodiaceho sa človeka, ktorý strávil 9 mesiacov vývoja v tele svojej matky obklopený placentou. Pre ezoterika mimoriadne závažný moment doslova uctievania. Matka a dieťa. Dieťa, ktorému sa v ďalšom období bude asi po každých piatich rokoch do 20. roku života vyvíjať nervovo neurónový systém a bude mať za sebou asi 15 vývojových etáp pribúdania a formovania nervovo neurónového systému. Ezoterik má záujem udržať tieto neurónové a nervové oblasti aktívne pre svoju dlhovekosť a pre budovanie toho, čo bude po smrti ezoterika.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porod

Stupa
Ide vlastne o kombináciu lingamu, yoní a mandaly, ktorá je prevedená do priestorovej podoby. Ako úcta k aktu oplodnenia, otehotnenia a narodenia. V podstate máme čakrový bod na koži ako kruh, do neho nakreslené určité štruktúry a s týmito čakrovými obrázkami sa koncentruje na čakrové miesta a realizuje sa v nich otvorenie a prečistenie. Čakrové body sú vstupné brány do vnútra embryonálnych neurónov a nervových dráh, ktoré sa v dospelom človeku postupne uzatvárajú a spomaľujú svoju činnosť. Samozrejme, nie u všetkých ľudí, u tých, čo ich označujeme za dlhovekých, (dožívajú sa 100 rokov) sme vešteckými technikami vnímali, že embryonálny systém je trvalé funkčný. Zisťovali sme v rámci projektu preskúmania dlhovekosti a možnosti ho ovplyvniť.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%BApa
http://en.wikipedia.org/wiki/Stupa

VIDEO STUPA STRUCTURE
https://www.youtube.com/results?search_query=stupa++structur…
https://www.youtube.com/results?search_query=stupa+sanchi&#0…
https://www.youtube.com/results?search_query=stupa+temples&#…
https://www.youtube.com/results?search_query=stupa+indus&#03…
https://www.youtube.com/results?search_query=stupa+monastery
https://www.youtube.com/results?search_query=stupa+gold+

Sadhguru Jaggi Vasudev
WIKI:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sadhguru_Jaggi_Vasudev

WEB:
http://sadhguru.org/

VIDEO SADHGURU JAGGI
https://www.youtube.com/results?search_query=Sadhguru+Jaggi+…

Stalagmit
Meditačné techniky a zasvätenia idú nie zvonka do čakier na koži a čakier na platničkách, ale opačne a to zo spomienok na embryonálne spomienky a magnetické záznamy o embryonálnych spomienkach uložených v magnetických poliach planéty Zem o danom jedincovi. Tieto sa presunú do tela ezoterika a tu sa aktivizujú, trvalo v tele zostávajú a neutekajú mimo telo. Špecialitou tejto techniky na jaskynné útvary je jej hlboký prienik do bunkových štruktúr v tele ezoterika. Stalagmit vzniká vrstvením minerálov rozpustených v kvapkách vody a postupne sa usádzajúcich v podobe vápnika a iných minerálov pekne na seba. Stalagmit jednoducho vyrastie vo vašich spomienkach a aj v magnetických spomienkach stiahnutých do svojho tela. Ide hlavne o uloženie všetkých spomienok, čo sa venujú problematike jaskýň a jaskyniarov. Jaskyňa ako sila rodiaca v útrobách hory Kailas a rieka Ganga, ktorá odnáša skaly od hory Kailas ako svoje duchovné deti a to rovno do kozmu. Ezoterik sa cez jaskynné priestory dobre zvnútra dostane do svojich buniek a v tomto prípade buniek embryonálnych, ktoré aj v dospelosti v človeku zostávajú.
WIKI:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalagmit
http://en.wikipedia.org/wiki/Stalagmite

VIDEO STALAGMIT CAVES
https://www.youtube.com/results?search_query=stalaktyty+i+st…

Suiseki
WIKI:
http://ja.wikipedia.org/wiki/

VIDEO SUISEKI JAPAN
https://www.youtube.com/results?search

Pokračovanie
Viac informácií si nájdete na tejto adrese:
http://apoort.net/esoterika/reiki-lingam/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.