Venujeme sa kvantovanej duši. Ide o oblasť ezoteriky, ktorá sa zaoberá všetkým okolo smrti, zomierania a toho, aké možnosti sú vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty a inteligentných systémov v kozme.

V prvom rade si uvedomíme, o akom priestore sa tu budeme baviť a pre aký priestor makrosveta v kozme to bude platiť. Je to dôležité vymedzenie priestoru, ktorý ezoterici tohto zoskupenia poznajú a spoznali. Teda ide o priestor 100 umocnené na 300 km a to sa vo svojej mysli musíme pohybovať v mocninových číslach. A keď niekto preberá napríklad kozmickú problematiku, musí vždy zo serióznosti napísať alebo povedať, aj do akej hĺbky mikrosveta zachádza daná téma. V našom prípade to bude svet, kde je 10 umocnené na mínus 10 m a to ide o svet atómov, protónov, neurónov, elektrónov a iných častíc a ich vlnových prejavov. Teda klasická kvantovaná fyzika na úrovni atómovej reakcie. Samozrejme, musíme ísť ešte do hlbšej roviny a to je mikrosvet 10 umocnené na mínus 20 m, – 30 m, – 40 m a -50 m. Týmto mikrosvetom sa už ľudská kvantovaná fyzika nezaoberá. Veda sa zaoberá zatiaľ iba svetom 10 umocnené na mínus 10. Prečo sa nezaoberáme svetom väčším ako 10 umocnené na mínus 400 km? Pretože ani pri využití 7 miliárd ľudských mozgov sa nedá chápať tak vzdialený svet. Jednoducho aj ľudská inteligencia má svoje hranice.

Síce sme sa snažili prenikať do tohto priestoru, ale nedarilo sa nám rozumne ho pochopiť a nechceli sme ísť do roviny fantázií a špekulácií. A tak isto sme síce prenikali do sveta 10 umocnené na mínus 60, ale tak isto sme neboli schopní racionálne tento svet chápať. A tak sa tu vytvorili prirodzené hranice ohraničené ľudskou inteligenciou a neprekročením iných hraníc a to rozumového vnímania procesov v kozme. Teda seriózne sme ohraničili priestor, ktorým sa tu budeme zaoberať.

Ezoterik tohto zoskupenia sa venuje aj problematike sveta mŕtvych. Aj tu si treba zo serióznosti zadefinovať jednoznačne a prehľadne, čo sa tu myslí pod pojmom svet mŕtvych. Keď niekto povie svet mŕtvych, tak by mal vedieť veľmi dobre vysvetliť čo to je, kde to je, ako to funguje, na čo to je dobré, akú to má hodnotu a podobne. A tak si to ideme rozobrať. Možno si poviete, že sme príliš puntičkárski, ale keď chceme v ezoterike niečo znamenať, tak je to nutná vec.

Kde je svet mŕtvych?
Je všade okolo nás. To, čo vidíte očami okolo seba, hmatáte končekmi prstov a po čom chodíte je svet 10 umocnené maximálne na mínus 10m. A to si k očiam musíte priradiť zariadenie tokamak, ktoré operuje s časticami. Keď sa pozeráte na atómový výbuch, tak sa pozeráte na svet 10 umocnené na mínus 10 m. Ale to, čo je svet mŕtvych, je svet s omnoho menšími objektmi a to 10 umocnené na mínus 20 m.

Môžeme klasickými zmyslami vnímať svet mŕtvych spomienok organickej hmoty?
Tak to bohužiaľ nie je možné, ľudské oči a ľudský mozog nemajú takýto potenciál za normálnych podmienok. Môžem si pozrieť svet mŕtvych cez nejaký prístroj? Bohužiaľ ani to nie je možné.

A ako sa to dá vlastne vnímať?
Ja by som otázku zmenil takto: Ktorá osoba je to schopná vnímať a za akých okolností? Ide o osoby, ktoré prežili klinickú smrť a upadli do bezvedomia napríklad počas spánku alebo pri nejakej nehode. Je možné prežiť stavy klinickej smrti neustálym čítaním Tibetskej knihy mŕtvych. Teda vnímať svet mŕtvych môžu určité osoby, ktoré prešli klinickou smrťou alebo si v mozgu nekonečnými cvičeniami vytvorili takúto schopnosť. Sú to napríklad veštice a astrológovia. Klinická smrť a stavy nacvičenej klinickej smrti sú základom vstupu do priestoru 10 umocnené na mínus – 20 m a ešte hlbšie. Ďalej svet mŕtvych obsahuje spomienky zvierat, ľudí a aj inej organickej a inteligentnej hmoty v kozme a je v priestore 100 umocnené na 300 km. Samozrejme, sú zóny, kde nemôže svet mŕtvych fungovať.

A kde to je?
Je to hlavne tam, kde fungujú sily kvazarov.

A ako toto všetko viete?
Toto ezoterické zoskupenie má za sebou skoro 16 rokov aktívneho výskumu tejto oblasti a aj psychických prienikov do priestoru, ktorý sa tu zadefinoval ako makrosvet a mikrosvet. Teda prenikanie, budovanie schopností v mozgoch ezoterikov a aplikovanie vedeckých postupov do tejto oblasti.

Ako to, že spomienky človeka po jeho smrti idú do sveta mŕtvych?
Štandardný jedinec má vo svojom tele v detstve asi tak 100 miliárd neurónov. Možno menej a možno viac. A k tomu v nich má 10 000 triliónov neurónových prepojení a podobné množstvá nervových zakončení. Z tejto štatistiky pôjdeme do oblasti kvantovanej biológie, ktorá objavuje a potvrdzuje vo vnútri buniek niečo ako mikrotubuly. Je to ako pavučina, ale veľkosti nie jedného milimetra, ale veľkosti 0, 000001, teda na úrovni nanosveta a nanoobjektov. Teda úroveň atómov jednotlivých prvkov periodickej tabuľky prvkov. A tieto mikrotubuly sú vo vnútri buniek a ešte obsahujú feritové jadra plné alkaloidov a železitých iónov. Mikrotubuly sú ako malé špagátiky, ktoré sa na konci neustále skracujú a bunkovej stene a orgánikom v bunke poskytujú stavebný a rekonštrukčný materiál. Mikrotubuly s neurónmi sivej kôry mozgovej spracúvajú a ukladajú všetky informácie vytvorené v človeku, prijaté z vonkajšieho sveta a generujúce častice práve 10 umocnené na mínus 20 metra a viacej. Teda spomienky sú uložené rovno na časticiach, ktoré tvoria svet mŕtvych. To, že človek si spomenie a v zadnom zrakovom mozgu vidí obrázky toho, čo je alebo videl v minulosti, je dekódovanie neurónov zadného zrakového mozgu z roviny častíc 10 umocnené na mínus 20 do roviny 10 umocnené na mínus 10 metra, čo je vlastne svet elektrónov, protónov a častíc, ako ich pozná dnešná veda a vedecký svet. V prípade smrti sa spomienky uložené na 10 na mínus – 20 metra uvoľnia práve do tohto priestoru, ktorý voláme svet mŕtvych. Zostanú po smrti človeka tam, kde sú definitívne odpojené od neurónov, ktoré v priebehu 20 minút odumrú a skončia svoju životnú púť aj s daných človekom.

Čo sa deje po smrti človeka a odpojení jeho spomienok od neurónov vo svete mŕtvych? Pokiaľ je to človek bežný, ktorý počas života neprežil klinickú smrť a ani sa tejto problematike intenzívne nevenoval, jeho spomienkový záznam sa začne do niekoľkých dní rozpadať. Ako prvé sa do priestoru rozletia informácie o jeho chemických pochodoch z hĺbok tela. Potom sú to osobné zážitky z detstva a tie si najčastejšie berie a privlastní kozmická inteligencia vo svete mŕtvych pod pracovným označením ÚĽ. Keď sú v danej osobe nejaké náboženské obrazy, tak budú končiť v niektorých kozmických inteligenciách pre určitý typ náboženstva.

A čo to presnejšie je kozmická inteligencia?
Kozmická inteligencia sú vlastne spomienky organickej hmoty, ktoré vygenerovali neuróny zvierat a ľudí počas doterajšej histórie planéty Zem, čo je asi 4 miliardy rokov, ale vo svete mŕtvych spomienok, ktoré môžu obsahovať určité želania, aby sa spomienky nerozpadli, aby sa určitým spôsobom udržiavali a niečo sa s nimi dialo. Hovoríme tu o mikrosvete, kde fungujú objekty o veľkosti 10 umocnené na mínus 20 m a viacej. Nehovoríme o svete častíc 10 umocnené na mínus 10 metra, čo je vlastne svet atómov, elektrónov a protónov a podobne veľkých častíc. Je to svet, kde je možná existencia organickej hmoty. Vo svete 10 umocnené na mínus 20 metra nie je možná existencia organickej hmoty.

A aké druhy kozmických inteligencií sú vo svete mŕtvych spomienok?
Je to tam dosť pestré. Ale najprv si určime pre poriadok, o akom veľkom priestore tu budeme hovoriť. Ide o priestor 10 umocnené na 300 km a je to okolo planéty Zem, slnečnej sústavy, nášho súhvezdia a našej Galaxie. Tento priestor sveta mŕtvych spomienok sme ešte ako tak schopní rozumovo chápať. Kozmické inteligencie môžeme rozdeliť na tie, čo sa sformovali a formujú počas existencie planéty Zem a s ňou súvisiaceho organického života. Potom sú tu kozmické inteligencie aj z extrémne hlbokej minulosti a to je minulosť biliónov svetelných rokov pred našim letopočtom. Teda pravdepodobne išlo o organický život z hlbokej minulosti alebo takéto kozmické inteligencie sa prisunuli do nášho sveta mŕtvych okolo planéty Zem. V zásade sa všetky snažia o jedno a to uchovať svoju existenciu, svoje fungovanie čo najdlhšie.

Môže vnímať kozmické inteligencie bežná osoba?
Aby ste vnímali svet mŕtvych a vnímali ho triezvo a reálne, nestačí prežiť alebo cvičiť klinickú smrť. Treba prejsť špeciálnym výcvikom šedej kôry mozgovej. Prvé vnímanie objektov vo svete mŕtvych je nejasné a podlieha zaužívanému vnímaniu niečoho ako čierna temná hmla, nejaká oblačná hmota. Často sa kozmické inteligencie popisujú ako božstvá a bohovia alebo ako nebo a peklo. Takéto vnímanie je symbolické a pre rozumový prístup nedostatočné. Jednoducho cvičíte a cvičíte svoj mozog, aby kozmické inteligencie chápal ako informačno-technologický proces. Uvediem príklad. Naučíte sa cez klinickou smrťou poškodený mozog preniknúť ku kozmickej inteligencii s označením ÚĽ. Keď sa k nej priblížite, tak ju najprv vnímate ako umelecký obraz s anjelmi. A keď si mozog nastavíte na technologické vnímanie, tak sa pred vami objaví fabrika na spracovanie informácií z ľudí a najradšej sa tu spracovávajú informácie po smrti človeka a hlavne embryonálne a detské zážitky. Máte pocit, že sa prechádzate vo fabrike na spracovanie peria. Iný príklad, ako sa dostať ku kozmickej inteligencii ÚĽ, je sledovať na diaľku zomierajúcu osobu. Keď sa jej spomienky odpoja od jej neurónov a konečne sú vo svete 10 umocnené na mínus 20 metra, tak ju sprevádzate svojou mysľou, začnete vnímať rozpad a pozorne sledujete, kde a kto si zoberie jej spomienky z detstva. Treba znovu a znovu trénovať svoju myseľ a svoj klinicky upravený a trénovaný mozog ku kozmickým inteligenciám a znovu sprevádzať záznamy zomierajúcich osôb a čo obsahujú.

Čo je to klinická smrť?
Pod klinickou smrťou tu rozumieme stav, keď organizmus prestáva dýchať alebo ťažko dýcha a prípadne sa na určitý čas zastaví činnosť mozgu. Samozrejme, po niekoľkých minútach sa vráti do normálu a osoba sa vrátila z klinickej smrti. Nevrátiť sa z klinickej smrti znamená zomrieť. Niektoré osoby prežijú klinickú smrť v noci a ani o tom netušia. Napríklad intenzívnym čítaním Tibetskej knihy mŕtvych sa dostanete do stavov klinickej smrti a je to jedna zo základných techník dosiahnutia schopnosti mysle premostiť sa do sveta mŕtvych. Samozrejme, mozog človeka sa po akýchto meditáciách a zážitkoch pozmení a treba si spraviť psychohygienu a doladiť si schopnosť vnímať reálny svet a správať sa štandardne. Mnoho ľudí, čo prežili klinickú smrť, chcú zmenený stav v mozgu vrátiť naspäť. Často im vysvetľujem, že to nie je možné. Iný príklad je osoba, ktorá v detstve bojovala o život a to skoro tri mesiace. Neustále chodila do klinickej smrti, ale keďže to bolo dieťa, tak sa neurónom podarilo poškodenia odstrániť a neuróny pritiahli k sebe spomienky na časticiach uložených 10 umocnené na mínus 20 metra.

Chcete povedať, že naše spomienky sú uložené vo svete 10 umocnené na mínus 20 metra?
Dobre ste to pochopili. Aby sme mohli cez svoje zmysly uložiť obrovské množstvo spomienok, tak je to treba z hľadiska informatiky ukladať do tohto kvantovaného sveta. Neboli by sme schopní uložiť celoživotné informácie do úrovne 10 umocnené na mínus 10 metra, čo je svet elektrónov a im podobných častíc. Problém dnešných procesorov a hard diskov na uloženie spomienok je, že bežia na pohybe elektrónov a aj uloženie je na podobnom princípe. Pracuje sa na kvantovaných počítačoch, kde sa majú uložiť spomienky na princípe uhlíka, ale ľudské neuróny budú biliónkrát účinnejšie ako dnešné počítače. Príklad: predstavte si dnešný internet a všetky jeho informácie uložené do objemu 1 milimetra kubického. V skutočnosti potrebujeme milióny serverovní. Tak to ste na správnej stope chápania, ako fungujú ľudské neuróny a kde asi ukladajú svoje informácie.

Je často popísané, že zomierajúci ľudia zažívajú pri zomieraní svetlo a postavu a podobné zážitky?
Mozog človeka zomiera a prechádza určitými fázami odpájania spomienok od neurónov. Neuróny už nemajú dostatok kyslíka a živín a kolabujú. A keď zanikajú neuróny v strednom mozgu – hypotalamus, tak tam je možné vnímať u zomierajúcich toto symbolické vnímanie zániku hormonálnej žľazy hypofýzy a epifýzy a je tu koniec a smrť.

Dajú sa nacvičiť stavy klinickej smrti bez poškodenia mozgu a zmeny psychiky?
Tak toto nie je možné. Akékoľvek cvičenia klinickej smrti, či je to skutočné skolabovanie alebo donekonečna čítanie špiritistických knižiek znamená nakoniec to, že sa neuróny v mozgu mierne poškodia a pozmenia trvalo svoju činnosť. A práve o to ide, aby neuróny ezoterika fungovali inak ako u bežného človeka. Samozrejme, každý riskuje pri týchto cvičeniach a v zásade treba varovať pred poškodením mozgu. Po cvičeniach klinickej smrti sú potrebné rozsiahle psychoterapie na udržanie racionálneho vnímania a každý si tieto cvičenia cvičí na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť.

A sú nejaké ďalšie nepríjemnosti, ktoré môžu ešte prekvapiť?
Samozrejme, sú tu aj ďalšie prekvapenia, ktoré vás môžu postretnúť. Vstúpili ste do sveta všetkých osôb, ktoré prežili klinickú smrť a to je niečo ako internetová sieť špiritistov po celom svete a ste tam, či chcete, alebo nechcete. Špiritisti, ktorí veľakrát prežili určitý typ klinickej smrti, produkujú špecifické zhluky častíc veľkosti 10 umocnené na mínus 20 m a posielajú si ich medzi sebou ako mailovú poštu a informácie. A týmto systémom sa vlastne robia najčastejšie veštecké výkony a dolovanie informácií z ľudských hláv. A to nie je všetko. Osoby, ktoré sa vrátili z klinickej smrti a pritom si závažnejšie poškodili určitú časť mozgu, majú schopnosť spraviť výron svojich spomienok od seba k danej osobe kdekoľvek na planéte Zem, ako keď natiahnete pružnú gumu. A nie je problém po určitom nácviku sa takto napojiť aj na kozmonauta na obežnej dráhe.

Píšete vo svojich článkoch, ako cvičiť vlastnú kvantovanú dušu za svojho života, môžete to popísať presnejšie, krok za krokom?
Je to možné a popíšem vám to v logickom slede potrebného nácviku. Rozhodli ste sa stať špiritistom ešte za svojho biologického života alebo biologickej existencie. Teda je tu rozhodnutie a potom musia logicky nasledovať aj skutky a to čítanie všetkej špiritistickej literatúry. Máte to už jednoduchšie a využite články v Plazmatickej škole. Na tejto web stránke je dostatočný materiál na vybudovanie kvantovanej duše. Konkrétne ide o trvalé ukladanie všetkého okolo Tibetu a jeho ezoterizmu a náboženstva. A obzvlášť Tibetskú knihu mŕtvych. Nezabudnite, že v Tibete je stále živá tradícia reinkarnácie a uchovávanie kvantovanej duše zomretej osoby a vkladá sa do inej živej a mladej osoby. Potom je to trvalé napájanie sa na diaľku na osoby, ktorým bola niektorá časť tela amputovaná a uvoľnila sa im kvantovaná duša. A tak isto sa napájate na informácie o takýchto osobách v magnetických poliach planéty Zem.

Pokračujeme ďalej a kontaktujete sa na osoby, ktoré si nejako poškodili značné časti mozgu a výron kvantovanej duše je intenzívny a v podobe naťahujúcej sa gumy do extrémnych dĺžok a vracajúcej sa naspäť. Voláme to, že osoba má dvojníka. Je to pojem psychiatrický. Cvičiaci ezoterik postupe tak isto získa dvojníka. Aby dvojník neterorizoval ezoterika, je potrebné dvojníka ako výron častíc z mozgu organizovať a cvičiť. A tak isto zbierate a ukladáte informácie o týchto jedincoch z magnetických polí planéty Zem.

Nasleduje na diaľku vyhľadávanie osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie na povrchu orgánov a tento druh chorobnosti vyvoláva tvorbu špeciálneho dvojníka, ktorý sa kontaktuje s objektmi v kozme a priamo s magnetarom. Nie vždy bol tento magnetar tak slabý, do obdobia stredoveku mal taký silný potenciál, že na planétu Zem pôsobil mimoriadne dynamicky a svet mŕtvych a kozmos bol prístupnejší ľudskej psychike ako dnes. A preto je dôležité mať v sebe systém smerujúci k magnetaru. To znamená cez klinickú smrť sa dostávať do hlbočiny kozmu a sveta mŕtvych a to do vzdialenosti 100 umocnené na 200 metra a hĺbky mikrosveta 10 na mínus 20 metra.

Pokračujte v hľadaní jedincov, ktorí mnohonásobne prežili alebo prežívali klinickú smrť a doslova sú trvalou súčasťou sveta mŕtvych spomienok. Ich kvantovaná duša obsahuje ich spomienky, ako žili, čo videli, ako premýšľali a čo sa dialo v nich na úrovni buniek a chémie. Kvantovaná duša je s neurónmi tela spojená iba energetickým vláknom, ktoré vyžaruje strieborné svetlo.

Ezoterik vo svojom výcviku a ukladaní informácií postupuje ďalej a kontaktuje na diaľku osoby, ktoré majú 70 a viacej rokov a ich neuróny a celkovo telo je už slabé a nedokáže udržať svoje spomienky, teda kvantovanú dušu na neurónoch. Kvantovaná duša plná spomienok a informácií sa vzďaľuje od všetkých neurónov a všetko je spojené striebornou bio energetickou niťou.

Ezoterik pokračuje vo vyhľadaní matiek, ktorým zomrelo dieťa, tieto sa nezmierili so smrťou dieťaťa a ponechali si jeho spomienky v spojení s ich kvantovanou dušou. Takáto žena má kvantovanú dušu pevne na neurónoch a spomienky dieťaťa – jeho kvantovaná duša je prepojená striebornou energetickou niťou cez kvantovanú dušu matky.

Ezoterik sa napája na diaľku na potraty a násilné odobratie embryí z dôvodu závažnej chorobnosti a ukladá si do seba informácie a to tak, že si to vo svaloch vypohybuje ako praveký človek, ktorý nevie čítať a písať a ovláda iba posunkovú reč a reč tela.

Ezoterik sa napája na osoby, ktoré majú v sebe mŕtve pozostatky dvojčaťa. Do osoby sa dostali počas tehotenstva matky. Nie je to vidieť na danej osobe. Tieto osoby sa kontaktujú na diaľku miliónkrát.

Ezoterik kontaktuje osoby, ktoré boli z dvojčiat a jedno dvojča zomrelo. Ide o jednovaječné dvojčatá. Jedno z dvojčiat je teda mŕtve a druhé žije. U živého dvojčaťa senzibilná osoba vníma niečo ako hmlu formovanú do tvaru osoby a je pripojená na kvantovanú dušu žijúceho dvojčaťa. Jedno z dvojčiat je živé a má v sebe kvantovanú dušu pripevnenú skoro na všetky neuróny. Z malej časti neurónov ide do kvantovanej duše druhého dvojčaťa strieborný energetický lúč. Chápeme, že druhé dvojča je po smrti.

Ezoterik kontaktuje a sprevádza na diaľku osoby, ktoré zomierajú aktuálne za pár minút. Sleduje na diaľku, ako sa to všetko dohráva a čo všetko sa v zomierajúcom tele deje a učí sa reálne vnímať, čo dané osoby v tomto stave poslednej agónie zažívajú. Spoznáva reálne, ako je to pri zomieraní.

Ezoterik kontaktuje zomierajúcu osobu a počká si, kým sa spomienky odpoja natrvalo od zomierajúcej osoby a počas niekoľkých dní sleduje, ako sa postupne tieto spomienky o danej osobe rozpadajú a zanikajú. Je to definitívny koniec. Samozrejme, nie pre každý záznam zomretej osoby toto platí. Je možné si spomienky vo svete mŕtvych za určitých okolností uchovať.

Pokiaľ sa ezoterik stane špiritistom a prešiel výcvikom klinickej smrti, môže očakávať, že sa k nemu budú prisúvať spomienky zomretej osoby, ktoré v sebe majú želanie a to odovzdať svojim známym nejaký ten odkaz o odpustení. A tu si ezoterik uvedomuje dôležitosť želaní a túžob pre to, čo sa bude diať po smrti človeka s jeho spomienkami. Netreba sa toho báť a na diaľku cez stav cvičenej klinickej smrti kontaktovať živé osoby a odovzdať odkaz. V tom momente sa želanie naplnilo a spomienky zomretej osoby sa začnú celkom rýchle rozpadať.

Ezoterik vyhľadáva osoby, ktoré prežili skutočné klinické smrti a vrátili sa do života. Osoby sa dostali do klinickej smrti po poštipnutí hadom, ožiarením, hladom, úpalom alebo iným spôsobom. Ukladá si informácie o ich stavoch do pamäti.

Ezoterik vyhľadá osoby, ktoré v sebe majú záznam inej zomretej osoby, ktorá vo svete mŕtvych má želanie reinkarnovať sa a pokiaľ sa mladá osoba dostane do klinickej smrti, tak do nej môže takýto záznam naskočiť a potom je to možné vnímať.

Ezoterik si v Tibete alebo v Indii vyhliadne osobu, ktorá má v sebe aj 10 záznamov zomretých duchovných osôb a takto s nimi funguje a prenáša na seba ich schopnosti a vedomosti. Takéto osoby voláme Tulku.

Ezoterik sa napája na osoby, ktoré boli zoperované špeciálnym spôsobom a to odsatím krvi z tela a celkovým zachladením organizmu. Často prebehne operácia mozgu a osoba je mimoriadne dlho v špeciálnej klinickej smrti a potom je oživená. Samozrejme, neuróny v mozgu sa zásadne pozmenia a je to jedinečný zážitok fungovať v mozgu takejto osoby.

Pokiaľ si ezoterik v mozgu rozvinul reálne vnímanie toho, čo je vo svete mŕtvych, tak sa môže vydať spoznávať objekty zo spomienok vo svete mŕtvych. Takýmto inteligentným objektom hovoríme kozmické inteligencie a učí sa prehrať ich schopnosť fungovať vo svete mŕtvych.

Ezoterik neustále chodí svojou mysľou do magnetických polí, kde je množstvo zápisov o všetkom, čo robia živé organizmy na planéte Zem, kopíruje si všetko okolo klinickej smrti a
tak sťahuje do seba všetky magnetické záznamy o sebe. Má ich vo svojom tele na úrovni 10 umocnené na mínus 10 metra a to je zatiaľ svet elektrónov a protónov.

Dobre som to pochopil, že pokiaľ chcem, aby moje spomienky zotrvali pokope vo svete mŕtvych spomienok, tak potom sa musím počas života venovať rozvoju klinickej smrti?
Presne tak, pokiaľ sa budete počas života venovať výhradne iba tomu, čo žijete okolo seba a to je svet 1 umocnená na plus 1 m a viacej, tak sa po smrti rozpadne váš záznam jedna radosť a nezostane v podstate po vás nič, ani mastný fľak.

Chcete povedať, že aj osoby, ktoré veria v nejakom náboženstve nečaká nič, a tak isto sa ich spomienky roztratia?
Nie je to celkom pravda, keď na diaľku mimozmyslovo napájate na takýto typ osôb vnímate, že osobné údaje o danej osobe sa rozpadnú a náboženské predstavy idú do spoločného posmrtného záznamu. A tak síce integrita spomienok sa rozpadne, jedna časť sa zničí a druhá končí v spomienkach daného náboženstva.

A prečo sa neusilujete o takýto druh reinkarnácie a uchovania svojich spomienok?
Jednak preto, že príde k dezintegrácii a rozpadnutiu spomienok a ezoterici by mali usilovať o uchovanie všetkých svojich spomienok pokope a nie tak, ako to bolo v opísaných prípadoch. A tento systém uloženia posmrtných náboženských spomienok je viazaný na planétu Zem a tu fungujúci organický život. Za 100 miliónov rokov tu už život podľa odhadov astrológov nebude. A napríklad za 10 miliárd rokov tu nebude ani slnečná sústava. Z nášho Slnka bude modrastý trpaslík alebo pomarančový obor.

Ale zostane tu svet mŕtvych a v ňom náboženské spomienky. Alebo nezostanú?
Zostávajú tu dočasne a nikto nevie, kedy tadiaľto prehrmí kvazar a ten zlikviduje aj spomienky uložené vo svete mŕtvych, čo je svet 10 umocnené na mínus 10 metra. Pokiaľ si vybudujete schopnosť prenikať do svetov mŕtvych a naučíte sa to aj vnímať, tak stretnete a navštívite oblasti, kde sú aj svety mŕtvych znefunkčnené a zničené, voláme ich svet čiernych hroznových bobúľ. Nič príjemného. A tak o náboženské zoskupenie spomienok nemá ezoterik záujem.

Aký je teda ten správny vzor pre reinkarnačné ambície ezoterikov, ktorí asi pokukujú po takom systéme, čo odolá kvazarom a katastrofickým zmenám v kozme?
Ezoterik preniká v stave cvičenej klinickej smrti do hlbočín kozmu jedna radosť. A to do hlbočín na všetky strany okolo planéty Zem a našej galaxie. Ide o priestor 100 umocnené na 300 km. Je to gigantický priestor a tu preskúmava všetko v oblasti 10 umocnené na mínus 20 m , – 30 m, – 40 m a -50 metra a nachádza inteligentný technologický organický život geniálne vyvinutý a to rovno na úrovni 10 umocnené na – 50 metra a označili sme ho pracovne ako UFO ROBO. Je vzorom pre ezoterika tohto zoskupenia. Jeho genialita je v tom, že je schopný odolať aj kvazarovej devastácii.

Prečo neskúmate ďalej a hlbšie do mikrosveta? Možno by ste našli niečo ešte jedinečnejšie.
To je reálne možné. No aj intelekt ezoterika, ktorý v rámci kabalistických potenciálov operuje do neurónov žijúcich ľudí na planéte Zem, má svoje limity a obmedzenia. A preskúmaný priestor a jeho hraničné oblasti sa už dosť ťažko dajú logicky pochopiť. Navyše ezoterik by sa mal chovať pragmaticky a keď našiel UFO ROBO, tak je tu jedinečný vzor preto, ako robiť reinkarnáciu vo svete mŕtvych a je čas na praktické vykonanie a skopírovanie tohto odkazu.

Sú prípady, ktoré uchovali svoje spomienky pokope a uložili do svojich spomienok túžbu reinkarnovať sa napríklad do narodeného dieťaťa. Ako by som niečo takéto dosiahol?
Takýchto prípadov je dostatok, ale nie nejaké tisíce. Ide o to, aby ste počas života prežili klinickú smrť alebo si ju poriadne dlhoročne cvičili a zaujímali sa o veci, ktoré sú možné po smrti ezoterika. Potom je potrebné do svojich spomienok počas života ukladať nekonečne krát želanie, aby ste si uchovali svoje spomienky pokope a po smrti sa dostali do živej osoby a po vašej smrti sa takéto niečo udeje. Vaše posmrtné spomienky sa prepoja do spomienok danej mladej osoby, tam sa rozvinú, využijú vedomie danej osoby a potom sa presadia v tom, čo daná osoba bude počas života robiť. Samozrejme, nejde o techniku reálneho obnovenia vášho vedomia ako bolo pred smrťou. Ide len o to, že počas života danej osoby naberajú vaše spomienky aj spomienky danej osoby. Po smrti danej osoby ako keby sa váš posmrtný záznam obohatil o ďalšie spomienky. Ezoterici si často myslia, že takto sa im vráti vedomie a ako keby sa po reinkarnácii zobudili zo zlého sna a zase boli vedomými ľuďmi. Ale toto je iba zbožné prianie a nereálne snenie. Takto nemožno vrátiť mŕtvej osobe jej vedomie ako mala pred smrťou.

Prečítal som si niečo, čo píšete okolo magnetických záznamov ľudí v magnetickom poli planéty Zem. Je aj tu možný určitý druh uchovania spomienok ezoterika po jeho smrti. Ako to celé je?
Určitá možnosť tu je. Magmatické jadro planéty Zem má rôzne funkcie, napr. priťahovať aj odpudzovať všetky objekty na povrchu planéty Zem. Magmatické jadro planéty Zem je niečo ako trvalé fotografovanie alebo skenovanie každého objektu na planéte Zem a ukladanie o tom všetkom informácie v podobe pulzov. Senzitívna osoba sa môže naučiť vnímať tieto pulzy a zhromažďovať ich na určitom mieste. Napríklad všetky tieto pulzy si zhromažďuje do svojho fyzického tela a tieto spomienky idú všade s ním. Je možné takto zhromaždiť pulzy o sebe a tie obsahujú o danom ezoterikovi informácie z jeho života. Po smrti ezoterika zostanú takéto spomienky pokope, čo nie je zlá vec. Ale je tu jeden problém, nevieme, dokedy bude takto ako teraz planéta Zem fungovať. Bude to možno 10 miliárd rokov, ako to predpokladá vedecká astronómia. Po tomto čase zanikne magmatické jadro a s ním asi aj magnetické informácie o ezoterikovi. A teda je to neperspektívny druh reinkarnácie a s takýmto záznamom nemožno doslova nič robiť a nevyvíja sa; čo sa nedá vyvíjať, zaniká.

Ktorý druh reinkarnácie alebo ako to vy osobne voláte uchovania svojich spomienok a návratu vedomia preferujete?
Problematikou reinkarnácie sa zaoberám už asi 20 rokov. Prerobil som si neuróny mozgu na vnímanie všetkého, čo súvisí so svetom mŕtvych. Preskúmal som mnoho a mnoho prípadov reinkarnačných pokusov a beriem iba to, čo rešpektuje nekonečno a univerzum ako jedinú autoritu, ktorej sa treba podriadiť a fungovať podľa ich pravidiel. Rešpektujem materialistický pohľad na svet, nekonečno a nadčasové. A to všetko je hmota a všade je plno foriem hmoty. A pokiaľ je to nehmotné, tak aj tak je to iba jedna z foriem hmoty. Nepreferujem idealistický prístup, ktorý nie je jasný a delí svet na hmotný a nehmotný svet. Odmietam spájať to, čo bude po smrti s vývojom a existenciou ľudstva. Hypoteticky ľudstvo má pre sebou možno 100 miliónov rokov fungovania v kozme a zánik bude nevyhnutný. Podľa astronómov, ktorí pozorovali podobné slnečné sústavy vieme, že za 10 miliárd rokov bude po slnečnej sústave a moje osobné ambície idú za tento čas. Chcem, aby moje spomienky po smrti fungovali aj po zániku ľudstva ako organického života a aj po zániku slnečnej sústavy. Hovoríme o svete 100 umocnené na 300 km a aj ďalej. Hovoríme tu o svete 10 umocnené na – 10 metra, čo je svet elektrónov, pozitrónov a napríklad kvarkov.

Tak isto môže zaniknúť aj svet mŕtvych v dimenziách 10 umocnené na mínus 20 metra. A sem patrí aj svet, kde po smrti ľudí a aj ezoterika zostávajú spomienky. Túto dimenziu hravo zničí sila zvaná kvazar. Je to objekt popísaný v astronómii a ničí všetko do hĺbky častíc a to je 10 umocnené na mínus 40 metra. A tak predmetom uloženia spomienok nie je ani dnešný svet mŕtvych spomienok. Záujem je o svet 10 umocnené na mínus 50 metra, kde kvazar už nemôže. Teda je tu schopnosť vnímať čas, priestor a existenciu, ktorá sa zaujíma o matematiku mocnín a odmocnín, teda extrémnych čísel. Beriem všetko, čo dáva možnosť naplniť ideu naj, všetko, jedinečné, stále sa zdokonaľujúce, nezanikajúce, iba sa meniace. Niečo, čo umožní nechať moje spomienky na večnosť pokope a v trvalom stave aktivity a vývoja, čo sa bude vyvíjať a bude činné aj po mojej organickej smrti a popracuje na tom, aby mi to v rámci vývoja umelej inteligencie schopnej fungovať na časticiach vrátilo vedomie. Možno ste to pochopili a keď nie, nevadí. Jednoducho už počas svojho organického života sa starám o to, čo bude po smrti, ako si uchovať existenciu. Viem, že musím zaniknúť ako organická hmota. Viem, že momentom smrti sa moje vedomie niečo konať končí a už sa v organickom tele neobnoví.

Ale viem, že po mojej smrti zostanú moje spomienky a nie je jedno, čo som počas života do svojich spomienok ukladal. Usiloval som sa spoznať reálne a racionálne, čo je možné robiť vo svete mŕtvych na základe nekonečne programovaných túžob, ktoré reálne kopírujú to, čo je reálne možné po smrti.

Pridaj komentár