Príspevok č. 1 Saša Pueblo: Viacrozmerné vnímanie 1
Pri cvičeniach rituálnej školy nám ide o výcvik viacrozmerného vnímania objektov a zložitejších obrazov a to tak, ako to popisujú médiá, ktoré boli pomocou hypnotizérov uvedené do hlbokého spánku. Cvičenie začínate koncentráciou zmyslov do stredného mozgu. Požiadam vás, aby ste si naštudovali anatómiu mozgu. Na základe štúdia anatomického atlasu získate žiadúce koordináty na správne nasmerovanie koncentrácie do stredného mozgu.

Príspevok č. 2 Saša Pueblo: Viacrozmerné vnímanie 2
Keď sa dokážete všetkými zmyslami koncentrovať do oblasti stredného mozgu (hypotalamusu), tak v tejto oblasti vizualizujete malý objekt, napríklad kocku. Zároveň pestujete, že kocku vidíte alebo pociťujete naraz zdola, zhora, spredu, zozadu, zľava, sprava.

Príspevok č. 3 Saša Pueblo: Viacrozmerné vnímanie 3
Keď v strednom mozgu dokážete udržať malý kockatý objekt a zároveň ho vnímate zo všetkých 6. strán, tak začnete túto kocku postupne zväčšovať vždy o pár centimetrov. Keď kocku zväčšíte o pár centimetrov, skontrolujete a precvičíte, či ste aj tento zväčšený objekt vnímali šesťrozmerne. Takýmto postupom kocku zväčšíte až na niekoľko metrov a zároveň máte pocit, že ju vnímate šesťrozmerne zvnútra a šesťrozmerne zvonka. Teda pri metrových rozmeroch kocky ide už o dvanásťrozmerné vnímanie.

Pridaj komentár