Saša Pueblo: 4 povahy 1
Pred začatím uvedených cvičení je treba dobre ovládať cvičenia štyroch pováh a to hysterickej, epileptickej, schizofrenickej a psychopatickej. Cvičenia sú uvedené v Náboženskej škole. Tu používané termíny na označenie pováh sa nekryjú s pojmovým aparátom psychiatrie a psychológie. To však neznamená, že boli svojvoľne vymyslené. Tieto cvičenia vychádzajú z poznatkov psychiatra, ktorý zároveň ovláda okultné a magické techniky a študuje tieto prejavy u duševne chorých ľudí. Týmto dal okultizmu a mágii vedecký základ a určitý typ serióznosti.

Saša Pueblo: 4 povahy 2
Pri cvičení hysterickej povahy smeruje koncentrácia všetkých zmyslov do ústnej dutiny. Máte pocit, že ústnou dutinou chutnáte, voniate, vidíte, hmatáte a počujete. Zároveň si vsugerujete pocit, že ste sa napojili na žijúcu hysterickú osobnosť. Až v takomto stave začínate cvičiť jednotlivé obrazy a pocity, ktoré túto povahu sprevádzajú.

Saša Pueblo: 4 povahy 3
Pri cvičení epileptickej povahy smeruje koncentrácia všetkých zmyslov do ľavej a pravej časti temenného mozgu. V tejto oblasti máte pocit, že ju chutnáte, hmatáte, voniate, počúvate a vidíte. Zároveň si vsugerujete pocit, že ste sa napojili na žijúcu epileptickú osobnosť. Až v takomto stave začínate cvičiť jednotlivé obrazy a pocity, ktoré túto povahu sprevádzajú.

Saša Pueblo: 4 povahy 4
Pri cvičení schizofrenickej povahy smeruje koncentrácia všetkých zmyslov do oblasti malého mozgu. V tejto oblasti máte pocit, že ju chutnáte, hmatáte, voniate, počúvate a vidíte. Zároveň si vsugerujete, že ste sa napojili na žijúcu schizofrenickú osobnosť. Až v takomto stave začínate cvičiť jednotlivé obrazy a pocity, ktoré túto povahu sprevádzajú.

Saša Pueblo: 4 povahy 5
Pri cvičení psychopatickej povahy smeruje koncentrácia do oblasti hlasiviek. V tejto oblasti máte pocit, že ju chutnáte, hmatáte, voniate, počúvate a vidíte. Zároveň si vsugerujete, že ste sa napojili na žijúcu psychopatickú osobnosť. Až v takomto stave začínate cvičiť jednotlivé obrazy a pocity, ktoré túto povahu sprevádzajú.

Pridaj komentár