Saša Pueblo: Zvieracia sexualita 1
Základné cvičenia sexuálnej školy si nájdete na Náboženskej škole. V tomto príspevku sa budeme zaoberať aktivizáciou živočíšnej sexuality vo vlastnom vedomí. Živočíšna sexualita sa vyznačuje potrebou rozmnoženia sa za každú cenu. Keď sa vytvoria vhodné podmienky pre sexuálne párenie, tak sa to musí diať , či zviera chce, alebo nechce. Stačí, keď je dostatok potravy a vhodná teplota. Pri týchto cvičeniach sa človek musí cítiť ako zviera, teda samec alebo samica. Je vhodné cvičiť obidva stavy. Zároveň sa musíte koncentrovať do oblasti nosnej sliznice, kde sa nachádza zakrnuté feromónové centrum na vyhľadávanie rujného partnera. Takýto stav si musíte vsugerovať tým, že si predstavujete, ako sa vaše telo mení na telo zvieraťa a tak isto vaša psychika koná pudovo, bez rozmýšľania. Váš vnútorný hlas je odstavený a vo vnútri nevyslovuje žiadne slová. Tí ľudia, ktorí odmietajú predstavu, že ich predkovia sú zvieratá, si zvyčajne škodia zdravotne práve v oblasti miechy. Keď zastavíte vnútorný hlas a máte pocit, že ste nejaké zviera a ste skoncentrovaný do nosnej sliznice, môžete si začať predstavovať, ako sa párite. Pri tomto pocite musí prejsť koncentrácia z nosnej sliznice do miechy.

Pridaj komentár