Základný výcvik veštenia z ľudskej ruky. Precvičíte si základné veštecké naladenia, vešteckú patológiu založenú na sugerácii mŕtvych buniek v tele. Tak isto sa naučíte vsugerovať si schopnosti veštecky ladených ľudí. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj pod nahrávkami.

Na začiatok sme si naznačili, kadiaľ sa bude uberať základný veštecký výcvik. Hovorili sme si o veštecko- intuitívnych schopnostiach na základe fyziognómie človeka, jeho ruky, tela, hlavy, chodidla, celkového pohybu a spôsobu fungovania. Intuícia a veštecké schopnosti sa dajú cvičiť každý deň z toho, ako je človek oblečený, upravený, čo hovorí a ďalšie. Hovorili sme si o schopnostiach grafologických a to spoznať človeka podľa pohybu pera, no niekedy stačí všímať si pohyby prstov a ich spôsob používania.

Hovorili sme si o schopnostiach prútkarskych, ktoré sú založené na vnímaní dotyčného s tým, že sa skoncentrujete do svalov. Vyskúšajte si. Naznačili sme aj vývoj v oblasti snového veštectva. Spomeňte si na posledný zapamätaný sen a skúste ho prepojiť na dianie v ďalších dňoch. Potrápime sa aj okolo kineziologických schopností. Dajte si nejakú pokazenú potravinu pred seba a cez svaly skúste rekciu svalov. Treba mať pocit ochabnutia svalov ruky. Vyskúšate a osvojíte si aj kyvadielko a ohnutý drôtik na zisťovanie bioenergetických pomerov. Skoncentrujte sa na osobu pred sebou a zisťujte, či to je človek s množstvom energie alebo energeticky vyhasnutý človek. Prejdeme rôzne tarotové karty, žolíkové karty a sedmové karty.

Zdokonaľujte svoje hráčske schopnosti o veštecké schopnosti o protihráčoch v kartovej hre. Skúšajte uhádnuť, aké karty má na ruke. Naučíte sa veštiť v tranze a v hypnotických stavoch. Skúste pohybovať rukou vedľa seba a to tak, aby vás to uviedlo do vešteckého stavu. Zvládnete aj techniku kociek a domina. Zahrajte sa so svojimi deťmi a zdokonaľujte svoje veštecké schopnosti na základe bodiek na kockách a domine. Skoncentrujte sa na človeka pred sebou a prideľte mu pár bodiek. Koľko bodiek sa k nemu hodí. Nezabudneme ani na čínsku vešteckú techniku I Ching. Pred vami sedí človek, zoberte papier a pero a nakreslite intuitívne pár čiar nad sebou, ktoré charakterizujú danú osobu. Potrápime sa s numerológiou. Znovu sa skoncentrujte na niekoho pred vami a želajte si, aby ste vnímali určité číslo. K tomuto číslu priraďte obraz o dotyčnej osobe. Veštenie z usadeniny mám osobne veľmi rád tak, ako dobrú aromatickú kávu. Pozerajte sa cez fľakaté okno so zaschnutými kvapkami a z fľakov vytvárajte obrazy zvierat, ľudí a predmetov. Niečo vám povedia. Po zvládnutí základných techník sa budeme venovať aj astrológii, ktorú považujeme za súhrn viacerých vešteckých techník. Zvládnutie, ale aj spoznanie rôznych techník zvyšuje vaše schopnosti intuície a odhadu a tým sa zlepšujete.

Pokračovali sme v koncentrácii na zmyslové orgány a to zrak, sluch, čuch a hmat. Usilovali sme sa nerobiť veštecké techniky v očných buľvách, vo vnútri ucha, vo vnútri nosa a ani na povrchu prstov. Všetku pozornosť sme presmerovali na povrch veľkého mozgu a tu do patričných centier. Naštuduj anatómiu zmyslov a priľahlých mozgových častí. Neustále sme si vsugerovali slepotu a stav slepca. Slepec bol navyše poriadne hluchý. Toto je najlepšia forma výcviku vešteckých schopností. Slepec a veštecky ladený slepec sa musí zorientovať na odhadovanie okolia na základe zvukových a hmatových podnetov. Musí sa naučiť vnímať a vciťovať sa do vodiaceho psa, čo sú všetko veľmi podobné stavy ako pri výcviku vešteckých schopností.

Pokračovali sme v nácviku dočasnej patológie a to sugerácie, že v niektorých orgánoch máme drobné utíšené miesta a zároveň niektoré časti orgánov sú plne funkčné a aktívne. Tak isto môžete sugeráciu rozšíriť na oblasť pocitu drobných buniek v oblasti každého orgánu a časti tela. Tak isto aj sugerácie nehybnosti niektorých častí tela zvyšujú veštecké schopnosti. Každá veštecky ladená osoba má zvyčajne niektorý orgán chorý a v zlom stave. My chceme byť zdraví, ale zároveň mať dobrú intuíciu a preto si nasugerujeme na čas vešteckého výkonu, pokiaľ možno všade, drobné mŕtve bunky. Dostávali sme sa do stavu média a stavu osoby, ktorá hypnoticky vedie dotyčné médium. Špeciálne sme sa koncentrovali na oblasť pečene, srdca, žalúdka a miechy. Postupne sa treba zamerať na zdravé orgány v tele a nie na tie, ktoré sú oslabené chorobou. Ďalej sme si špeciálne vsugerovali sklerózu multiplex a stav, keď sme stratili svoje egoistické túžby a chceme žiť život osoby, ktorá je veštecky ošetrená. Počas vešteckého výkonu zabudnite na seba a svoje ciele a plne sa sústreďte na to, že žijete život veštecky ošetrovanej osoby.

Postupovali sme do oblasti tvorby bioenergie v tele osoby, ktorá sa pripravuje na veštecký výkon. Skoncentrovali sme sa na oblasť nervov, ktoré všetko v organizme utišujú. Všetko utíchalo, niektoré oblasti v tele zostali v normálnom bioenergetickom stave a niektoré bioenergiu zosávali z veštecky ošetrovanej osoby. Bioenergia sa zosávala a pretekala cez veštecky naladenú osobu. V žiadnom prípade sa nezadržiava v tele a je posielaná mimo. Cez bioenergiu prenikáme do veštecky ošetrovanej osoby. Chce to tréning. Všetko sa podobá pestovaniu jogy tým, že niektoré miesta v tele sú aktívne a niektoré pasívne.

Pokračovali sme v koncentrácii na rôzne druhy tarotových kariet a snažili sme sa týmito tarotovými kartami uviesť do vešteckého stavu. Zároveň sme sa cez tarotové karty snažili napojiť na objekt osoby, o ktorej sme sa chceli niečo dozvedieť alebo skorej vytušiť. Do tarotových kariet sme vkladali obrázky ruky dotyčnej osoby, siluetu jej tela a podobne. Bližšie si nájdete tarotové karty v Tarotovej galérii a v Astro sekcii.
Nasledoval výcvik k vešteckej schopnosti cez ľudskú ruku. Veštecký výkon sa robí zo živej ruky osoby, ktorá je prítomná v miestnosti. Skúmajte podrobne veľkosť ruky. Rozloženie prstov. Zamerajte sa na čiary života na ruke. Veľa vám logicky povedia aj mozole dotyčnej osoby. Všímajte si každé poškodenie ruky, ktoré sa zahojilo a zrástlo. Obkreslite si do obrázku tarotovej karty vlastnú ruku. Nakreslite tam vlastné čiary života. Vytvárate tým veštecké znaky, cez ktoré budete nakoniec veštiť.

Skoncentrujte sa na druhú osobu a vsugerujte si, že ste si vymenili ruky a vaša ruka sa stala jeho rukou a jeho ruka sa stala vašou rukou. Skúste ju nakresliť na papier. Riaďte sa intuíciou a nenechajte sa zneistiť. Tak isto intuitívne nakreslite do ruky rôzne čiary, bodky. Čiary môžu byť dlhé alebo krátke. To, čo ste nakreslili, sú veštecké znaky, ktoré vám dovolia veštecky ošetriť dotyčnú osobu.

Na tieto nalaďovacie cvičenia treba napojiť sugeráciu umŕtvených buniek vo vašom oku, nervstve oka a v zadnom zrakovom mozgu. Tak isto sa snažte, aby počas vešteckého výkonu boli niektoré bunky v oku čo najviac utíšené. Keď všetko dobre cvičíte, tak sa vám pred očami rozbehnú obrazy, ktoré vypovedajú o dotyčnej osobe. Skúste ich opisovať a nakoniec spraviť si o danom človeku určitú jednoduchú predstavu. Je to slušný človek alebo hovädo, ktorému sa je treba vyhnúť na sto honov? Koncentrujte sa na nakreslenú ruku dotyčnej osoby pred sebou a dokresľujte do ruky ďalšie čiary, krúžky, bodky. Všetko zvýši vaše veštecké schopnosti.

Zaujímavá je aj technika nechať na svoje oči určitú chvíľu pôsobiť svetlo z minerálov. Môžete na takéto naladenie použiť aj obrázky minerálov. Na obrázky alebo skutočné minerály sa pozeráte určitú chvíľu, aby sa veštecky naladili vaše oči. Takéto techniky sa používali v starovekom Egypte a boli súčasťou výcviku vešteckých schopností. Len pre zaujímavosť dopĺňam, že Rómky veštia z ruky tak, že v sebe majú aktívne informačné polia mŕtvych predkov a tí sa vo vnútri menia na ruku, ktorá im o danom človeku prezradí kdejaké tajomstvá. Takúto techniku môže vo veštectve uplatniť ten, kto prešiel Plazmatickou školou a ovláda umenie špiritizmu.

Teším sa, že aj vy osobne zvýšite svoje intuičné schopnosti a dokážete sa stať úspešnejšími. Základom úspechu sú aj dobré schopnosti odhadovania klientov a okolností, ktoré podnikanie sprevádzajú. Schopnosť lepšie poznať svojho zamestnanca je namieste. Zvyšujte svoje výnimočné schopnosti a posilňujte svoju transpersonalitu. Dobrá intuícia – základ budúcich úspechov. Teraz máte hmlisté tušenia, výcvikom vzrastú tušenia na intuičnú úroveň a odtiaľ je už krôčik k slovu veštica a veštec.

Pridaj komentár