Pokračujem v prieskume možností uplatnenia Reiki v širšom kontexte ako je známe doteraz. Skúmam vplyv prepojenia ľudského vedomia na magmatické jadro Zeme a geologické podložie.

Intenzívne si uvedomujem, aký dôležitý význam má zasvätenie Reiki pre prácu s bioenergiami. Tak isto si uvedomujem, aký potenciál v sebe skrýva Reiki z hľadiska bioenergetickej ezoteriky. Už teraz akýkoľvek druh zasvätenia považujem za vstupnú bránu do ezoteriky. Reiki umožňuje vlastne aktívne praktizovanie ezoterickej praxe a nielen teoretického vytešovania. Na Reiki systém možno postupne prepájať všetky druhy ezoterickej praxe. Dokonca systém kombinácií rôznych oblastí ezoteriky umožňuje jej dynamizáciu a aj nevyhnutný rozvoj.

Prepojenie Reiki energie a masérstva je výborné. Tak isto prepojenie Reiki energie a reflexnej masáže je tiež vhodné. Bez Reiki energie sa nezaobídeme pri pestovaní rôznych druhov šamanských techník. Napríklad systém liečby totemovými zvieratami a totemovými vecami. Bez Reiki energie by sa nedal výborne pestovať špiritizmus, kde treba energeticky nabiť informačné polia mŕtvej osoby. Tak isto vrcholové ezoterické výkony, pri ktorých je potrebné nazhromaždiť a zhustiť veľké množstvo energie, by zničilo organizmus ezoterika. Preto zosávanie bioenergie zo živých objektov je systém, ako nedoničiť vlastný bioenergetický potenciál. Hovorím tu o rozhasení nervového systému. Ani veštectvo sa nezaobíde bez dostatku bioenergie a to hlavne diaľkové veštectvo bez fyzickej prítomnosti veštecky ošetrenej osoby. Teda význam Reiki systému pre ezoteriku je mimoriadne významný. No tu sa chcem zaoberať iným Reiki problémom a to je tvorba vlastnej bioenergie, zosávanie bioenergie zo živých objektov a možnosť využitia vplyvu magmatického jadra zeme na ľudský organizmus. Nemusím sa tu zvlášť rozpisovať o vplyve magmatického jadra Zeme a magnetizmu, ktorý je jeho produktom. V geologickej fyzike si nájdete dosť odborných poznatkov. Mňa prioritne bude zaujímať, ako využiť tento vplyv na dynamizáciu tvorby Reiki bioenergie, jej udržanie a presun do iného objektu a miesta.

Na začiatok si otvoríte v sebe klasický Reiki systém, ktorý zosáva energiu zo živých zdrojov. Výraz kozmická energia tu budeme chápať ako všetky živé zdroje bioenergie na zemskom povrchu. V takomto poňatí má kozmické Reiki svoju prirodzenú logiku. Pokiaľ pojem kozmické mienite ako galaxiu, mliečnu dráhu a teda celkovú astronómiu, tak to žiadnu empirickú a tobôž vedeckú logiku nemá.

Klasický systém Reiki máte otvorený a po nabehnutí Reiki štandardov sa mysľou napojíte na magmatické jadro Zeme a magnetizmus, ktorý vyžaruje. K tomuto úkonu môžete použiť aj kompas, ktorý dokáže zachytiť tento vplyv opticky a môže vypomôcť k naladeniu sa na magmatické jadro Zeme a magnetizmus, ktorý vyžaruje. To je základné cvičenie k naladeniu sa na zemský magnetizmus.

Nadstavbové cvičenia stoja na vhodných znakoch. Dovolil som si spraviť určitý diaľkový prieskum osôb, ktoré sa Reiki intenzívne venujú. Môj veštecký prieskum inklinoval u mňa a Reiki zasvätencoch k použitiu tvarov v podobe niekoľkých štvorcov, prípadne niekoľkých pravouhlých trojuholníkov a ojedinele aj krížov. Pri týchto znakoch sa dajú intenzívnejšie využiť zosávacie sily zo živých zdrojov. Pokiaľ však chcete tieto zdroje udržať v sebe, treba ich dať do veľkého kruhu. V tomto prípade z vášho tela alebo aurického obalu zosaté energie neodchádzajú. Pokiaľ chcete aktivizovať vlastnú tvorbu bioenergie, tak ku krížom, trojuholníkom a štvorcom pridáte špirály. V tomto prípade aktivizujete vlastné bioenergetické potenciály. Všetko sa dá vystupňovať sugeráciou hrubšej okostice na povrchu kostí. Okostica je vlastne určitý chrupavkový obal na všetkých kostiach. Možno skorej hovoriť o obale na povrchu kosti, ako keby bolo niečo potiahnuté priesvitnou fóliou. Ľudia, ktorí ju majú hrubšiu a aj nervovo aktívnu, majú lepšie sklony na prepojenie so zemským magnetizmom. Treba to precvičiť a patrične využiť.

Ďalší rozvoj využitia zemského magnetizmu smeruje k tomu, že k obrázkom štvorcov, krížov a trojuholníkov pridávate rôzne obrázkové predmety. Môžete to robiť aj vo fyzickej podobe. Teda vytvoríte si z niektorých materiálov geometrické objekty a k nim v magickom myslení vyberiete určité predmety a fyzicky ich doladíte k Reiki znakom. Tento systém využíva jednak magnetizmus Zeme, ale aj podložie v mieste liečenia. Magické schopnosti majú prevažne ezoterici, ktorí majú poškodené kosti rôznymi kostnými chorobami. Treba si tento stav vsugerovať. Keď je to dobre vsugerované, tak máte prirodzené sklony k magickému konaniu. Magické výkony sú u každej osoby iné. Vhodný je aj nácvik základných magických úkonov. Bližšie Magická škola. Všetko sa dá pestovať aj v rovine mentálnych predstáv. No tu treba, aby ste mali zvládnutú Rituálnu školu. Verím, že som znovu prispel k celovému rozvoju Reiki aj napriek tomu, že idem vlastnou individuálnou Reiki cestou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.