Venovať sa tu budeme ďalšiemu nácviku techník na ovládanie svojho fyzického tela a jeho psychických prejavov. Tak isto sa budeme venovať aj programovaniu šťastného osudu. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.
Silva technika je inou meditačnou technikou. Stojí na ľudskom vedomí, ktoré definujeme ako schopnosť spoznať seba, svoje okolie a vytvárať stroje a technologické zariadenia, ktoré plnia ľudské očakávania. Preto na začiatku Silva meditácie je potrebné z ľudskej mysle vytesniť všetky spomienky na prírodu, človeka a citové prejavy. Robí sa to tak, že sa skoncentrujeme na všetky spomienky o technike a technických zriadeniach vo vnútri mysle. Spomienky si vo vnútri mysle premietame a spomíname na všetky detaily. Takto postupujeme asi tak 5 minút. Tým sme si dostatočne naladili svoju myseľ a seba na základné cvičenia.


V ďalšom kroku si treba uvedomiť, že Silva technika je vlastne meditácia na kontrolu a ovládnutie prejavov ľudského tela a mysle. Človek sa od zvieraťa odlišuje aj tým, že spoznal a spoznáva seba samého a svoje okolie. Človek neustále dynamizuje svoje schopnosti spoznať, ovládnuť a pretvoriť seba a svoje okolie v prospech svojich rozumných cieľov. Tak isto aj Silva meditácia je v prvom rade spoznanie čo najväčšieho počtu pochodov v ľudskom tele. K tomuto poznaniu patrí schopnosť prenikať svojím technologickým vedomím do systémov svojho tela a mysle. Tento druh takzvanej rozumovej meditácie dovoľuje účinnejšie kontrolovať to, čo sa v ľudskom tele a mysli deje. Dovoľuje to napríklad predísť zdravotným a psychickým problémom. Nedovoliť, aby človek stratil potenciál šťastného osudu.
V ďalšej meditácii je potrebné prijať zásadu, že Silva systém skúma, aplikuje všetky možné aj nemožné techniky z iných ezoterických a liečiteľských systémov. Kto tvrdí, že Silva škola je zbierka rôznych techník a postupov má pravdu a potvrdzuje schopnosť Silva prístupu k prijímaniu účinných a efektívnych techník kontroly a ovládania ľudského tela.
K praktizovaniu základov Silva prístupu je nutnosť oboznámiť sa s anatómiou ľudského tela. Túto anatómiu je potrebné uchovať v pamäti a odtiaľto ju dokázať vkladať za určitej koncentrácie do fyzických orgánov tela. Mimoriadne sú dôležité anatomické obrázky mozgu, ktoré Silva systém používa najčastejšie.
Najdôležitejšou meditačnou technikou Silva školy je schopnosť koncentrovať sa do jednotlivých častí mozgu ako je veľký mozog, mozoček, stredný mozog, ďalej do miechy, nervových dráh a nervových zakončení. Zvyčajne sa sem preniká na základe spomienky o bolestivosti dotyčného miesta. Po koncentrácii sa do danej oblasti vkladá čo najpresnejší anatomický obrázok, pokiaľ možno priestorový a čo najvernejšie sa podobajúci ľudským orgánom.
Ďalšou dôležitou technikou v Silva systéme je schopnosť vsugerovať si určité stavy, ktoré dynamickejšie otvárajú práve technologický typ ľudskej mysle. Toto sa dosahuje čo najdokonalejším uverením, že ste precitlivelý opravár elektroniky a elektrických spotrebičov. Tento typ sugerácie dovoľuje pracovať s neurónmi a neurónovými schémami hlavne vo veľkom mozgu a mozočku. Táto sugerácia vyvolá vhodnejšie stavy pre nácvik Silva metódy. Vhodnou meditáciou je aj sugerácia, že ste rádioamatér, ktorý sa každý večer usiluje prepojiť s rádioamatérom na inom konci sveta. Neuróny a šedá kôra dotyčnej osoby fungujú mimoriadne v duchu Silvovej školy. Možné sú aj sugerácie, že pracujete v prostredí, kde pôsobia sily dvoch magnetov. Tak isto sú vhodné sugerácie, že pracujete v prostredí, kde neustále blikajú svetlá, pulzujú monotónne zvuky a neustále niektoré zariadenie vibruje. Týmito sugeráciami si mozog a neurónové oblasti vytvárajú potupne silný kontrolný a ovládací mechanizmus voči systémom svojho tela.
Tak isto je možné vytvoriť systém, aby mozog produkoval iné bioenergie, ako pri šamanských tranzoch. Tento typ bioenergie je poznačený strojovým a technologickým prístupom. Pri nácviku vám môžu pomôcť obrázky a stotožňovanie sa s morským živočíchom a to Rajou elektrickou. Raja je schopná vyrábať silné elektrické pole. Pri dotyku tohoto zvieraťa pocítite na sebe elektrický impulz. Znovu tu ide o určitý typ sugerácie a schopnosti prinútiť mozog, aby produkoval doslova technologickú bioenergiu. Upozorňujem, že je to iný typ bioenergie ako pri Reiki systéme.
Najdôležitejšou technikou na kontrolu a ovládanie ľudského tela je technika pravého a ľavého bilbordu. Všetko je vcelku jednoduché, pokiaľ ste pravák, tak si pred sebou predstavíte na pravej strane tela vo výške očí bilbord, na ktorom je vaša postava so všetkými chorobami. Neustále sa koncentrujete na bilbord z pravej strany a usilujete sa o to, aby sa tento obraz samých chorôb z jednotlivých častí mozgu vymazal. Druhý bilbord je na ľavej strane a je na ňom vaša postava kompletne zdravá. Znovu nechávate obrázok z tohto bilboardu pôsobiť na jednotlivé oblasti mozgu s cieľom, aby v nich vyvolal stav záujmu o zdravie a vitalitu. Takéto bilbordy môžete vybudovať aj nad vašimi ušami. Nad pravým uchom je zvukový bilbord, ktorý neustále hovorí o vašom chorobnom stave. Nad ľavým uchom je zvukový bilbord, ktorý hovorí o vašom dokonalom zdraví. Pracujete rovnako ako pri obrazovom bilborde. Podobnú technológiu môžete použiť aj pri vybudovaní hmatových bilbordov nad pravou a ľavou rukou.
Technika bilbordov spadá do Psyché školy, ktorá hovorí o type ľudského vedomia, ktoré je vysunuté nad povrch tela. Dovoľuje to neustála koncentrácia nad povrch tela a prísun dostatku bioenergie do daného miesta. Z Psyché školy viete o zvieracom vedomí a koncentrácii do neurónov brušného mozgu. Potom je tu vedomie primátov, to je v strednom mozgu. Vedomie náboženské a to je posunuté na povrch neurónov veľkého mozgu. Potom je tu vedomie kozmické a to tých, ktorí boli v kozmickom priestore mimo Zem viac týždňov. Vedomie je rozložené harmonicky v každom orgáne tela. Potom tu máme jogínske vedomie a to je vytesnenie vedomia do aurického obalu okolo fyzického tela. Aurický obal tvorí bioenergia ľudského tela.
V ďalšom cvičení používame techniku bilbordov s tým, že k nim používame rôzne hypnotické stavy. Pri každom bilborde skúšame, čo dopomôže k vyššej efektívnosti ovládania ľudskej psychiky. Treba skúšať rôzne hypnotické techniky. V predchádzajúcich článkoch sme sa im venovali dostatočne. Napríklad si navodzujete rôzne emocionálne stavy a skúmate, pri ktorom emocionálnom stave je technika bilbordu účinnejšia. Postupujeme tak ako hypnotizér pri prvých stretnutiach s osobou, ktorej má hypnotickými technikami pomôcť. Zisťuje, čo na dotyčnú osobu funguje a čo nefunguje. Verím, že dokážete pravidelnými cvičeniami ovládať svoje vnútro stále lepšie a lepšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.