Učebnica ezoteriky. Slabé energie tela. Nízke energie. Sexus. Asexus. 6 neurónových oblastí. Zmyslové centrá. Klasický veštec. Mediálny veštec. Astrál veštec. Objekty zasvätenia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku základov vešteckých výkonov, ktoré slúžia ezoterikom na vnímanie toho, čo sa deje počas rôznych meditačných stavov. Bežne sa veštectvo používa na hádanie a odhadovanie niečoho, čo si iný človek nosí uložené vo svojej mysli. Prípadne je to uložené v objekte, ktorého sa dotkol. Tak isto je informácia uložená v magmatických energiách zeme. Teda tam, kde sa udiala.

Bežné veštecké schopnosti, ktoré majú niektorí jedinci od narodenia alebo ich náhle a nečakane získali, stoja na rôznych fyzických alebo duševných poruchách. Objavenie vešteckých schopností možno považovať za predzvesť alebo súčasť chorobných stavov mysle a tela.

Inak je to v prípade dôsledného a pravidelného výcviku, kde sa veštecký a intuitívny výkon nezakladá na poškodení tela a mysle. Naopak vedie sa tu výcvik, ktorým sa uvediete do vešteckého stavu vtedy, keď to potrebujete a potom sa z neho dostávate, keď ste veštenie ukončili.

Ďalej veštecký výkon nerobíme na základe patológie a ani tak, ako by nám to najlepšie vyhovovalo. Robíme ho na základe všeobecne platných zákonitostí pre veštecký výkon, ktorý dôsledne dbá o to, aby sa človek vešteckým výkonom nedoničil. Potom nastáva skutočnosť, že na výcvik príde veštecky zdatná osoba, ale všetko robí tak, ako jej to vyhovuje. Nastane čas zbaviť sa nebezpečného druhu veštectva a začať si budovať základy pre veštecké výkony na základe všeobecných pravidiel a zákonitostí.

Veštecké výkony sú potrebné aj pre ezoterika, ktorý je na duchovnej ceste. No v tomto prípade je veštecký výkon zameraný na osobu ezoterika. Ezoterik veštec by sa mal naučiť kvalitné veštecké výkony do rôznych ezoterických stavov.

Potom do vešteckých výkonov vchádza teória ezoteriky, ktorá dáva ezoterike ďalší hlbší zmysel. Teoretická učebnica ezoteriky delí veštecké výkony do oblastí 6 neurónových zón ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Treba si uvedomiť, že každý z nás od narodenia riadi svoje psychické pochody a správanie z niektorej neurónovej oblasti. Treba u každého zistiť, z ktorej neurónovej oblasti trvale pôsobí.

Kvalitný ezoterik sa naučí koncentrovať cez spomienky ako sa koncentroval do každej zo 6 neurónových oblastí samostatne. Postupne dokáže riadiť veštecké výkony z každej neurónovej oblasti. Ezoterik je na duchovnej ceste a ovládnutie vešteckých výkonov z každej z neurónových oblasti je prirodzená samozrejmosť. Ako inak by chcel vnímať, čo sa deje počas meditácie v niektorej zo 6 neurónových oblastí? Potom si treba uvedomiť, že veštectvo sa dá robiť pod sexuálnym stavom. Aktivizujete dostatok erotických spomienok uložených v pamäti bez toho, aby sa zmenili na základe fantázie na nejaký iný obrázok. Na to si treba dávať pozor. Veštectvo sa dá robiť pod asexuálnym stavom, stačí blokovať všetky erotické spomienky a pocity.

Pri vešteckom výkone si treba dať pozor a čo najviac vešteckých výkonov treba robiť cez spomienky. Treba dať pozor u osôb s oslabenou intuíciou a odhadom, že ich vlastné neuróny môžu zmeniť spomienky na niečo úplne iné. Dotyčná osoba si spomenie na číslice, vyberie ich zo spomienok a vlastné neuróny ich zmenia na poriadnu blbosť. Napríklad na drobné rybičky. Vtedy treba podstúpiť terapiu a posilniť schopnosť koncentrácie na abstraktné objekty v mozgu.

Spomienky z mysle môžeme kombinovať, strihať a spájať, ale nikdy nemeniť na niečo iné. Tento výkon zo spomienok je základom úspechu vo veštectve. Čo najmenej fantázie a prerábania spomienok na niečo iné.

Doteraz sme realizovali veštecké výkony na základe poznatkov z literatúry a praktických skúseností z veštecky nadaných jedincov. Zvyčajne sa akéto osoby vešteckým výkonom dostatočne doničili a bolo ich treba liečiť či už psychicky, alebo zdravotne. Išli sme princípom pokusu a omylu, čo vytvorilo určitý druh meditácií.

Všetko sa zmenilo po tom, čo sme dokázali veštecky skúmať informačné polia mŕtvych, ktorí sa nejakým spôsobom venovali veštectvu a duchovnej ceste. Potrebovali sme, aby mali poškodenú nervovú sústavu a vytvárali v aure objekty. Tieto sme skopírovali do aury zasvätených osôb. Teraz je možné už postupovať na základe premostenia značného množstva objektov prevzatých počas zasvätenia. Tieto objekty sa spoločne zoskupili a pridali sa k nim talizmany. Talizmany slúžia v aure na stabilizáciu odkopírovaných objektov.

Máme tu klasický veštecký stav, ktorý riadia objekty zo zasvätenia rovnako pre všetkých spoločne. Nakreslíte si pred seba postavičku seba alebo osoby, ktorú chcete veštecky ošetrovať. Zoberiete si do ruky kúsok dreva veľkosti ceruzky a omotáte ho tenkým drôtikom. Potom na základe pokynov urobíte určité obrady. Paličku stlačíte v dlani. Potom si ju dáte medzi dva prsty a dáte pred tvár. Potom obkreslíte postavičku koncom drievka. Potom napravo hore obkreslíte 4 krížiky. Dáte ich do kruhu. Potom čiaru dole a pod postavičku. Potom sa po čiarach vrátite hore ku kruhu. Potom imaginárne kreslíte orgány ľudského tela. Tak ste naladení na veštecký výkon a spoluprácu s objektmi zasvätenia k spoločnému vešteckému výkonu.

Pre ezoterikov na duchovnej ceste je potrebné, aby dobre ovládali veštecké výkony voči sebe, aby mohli dobre vnímať to, čo sa odohráva vo vnútri ich duše. Bez vešteckých výkonov je ezoterická cesta nemožná a ťažko realizovateľná.

Potom je tu veštecký stav prútikára. Je tu možná spolupráca s objektmi zo zasvätenia. Len nesmiete aktívne pracovať v aure okolo tela a ani sa prepadať do seba do stavov spánku. V tomto prípade ide o veštecké výkony cez magmatické polia zeme. Ezotericky ladená osoba na duchovnej ceste sa naučila prestaviť svoje zmysly na vnímanie magmatických polí zeme, ktoré pôsobia aj v osobe ezoterika. V magmatických poliach je uložené všetko dianie na zemi v šírke celej histórie.

Objekty vhodne naladia každého pomocou ohnutého hrubšieho drôtu do tvaru písmena V. Zoberiete ohnutý drôt medzi palec a ukazovák pravej ruky a mierne stlačíte. Potom zoberiete konce prútika v tvare V do dvoch rúk. Konce držíte medzi palcom a ukazovákom a vytvárate najprv tlak dovnútra a k sebe. Potom tlak von od seba. Potom koncom drôtu obkreslíte postavičku. Ste pripravení robiť špeciálny veštecký výkon cez magmatické polia zeme.

Potom je tu stav špiritistického vešteckého výkonu, ktorý riadia objekty zo zasvätenia. Zo spomienok sa skoncentrujete do aury nad hlavou. Zo spomienok znamená, že sa tam nekoncentrujete fyzicky silou vôle alebo napätia vo svaloch, ale si spomeniete, ako ste sa tu už koncentrovali. Potom si želáte, aby sa vaša myseľ napojila na informačné polia mŕtvych osôb, ktoré mali veštecké schopnosti. No treba zobrať z informačných polí mŕtvych osôb iba do 70 percent záznamu, a nie všetko. Takto môžete využívať ich schopnosti a nestať sa špiritistom. Teda robíte veštecký výkon sám a zároveň ho robíte cez informačné polia mŕtvych veštíc. Zároveň veštecký výkon robíte aj cez objekty zo zasvätenia. Teda vydať na pomoc a možnosť veštecky do detailov preverovať, čo potrebujete.

Na dobré naladenie objekty zo zasvätenia chcú, aby ste si dali pred seba sklenený pohár a prstom naň tlačili. Potom na ňom kreslili prstom čiarky, krúžky a ľubovoľné znaky. Potom sa dotýkali prstom pohára a zároveň kresby alebo fotografie veštecky ošetrovanej osoby.

Ezotericky ladené osoby sa učia špiritistický veštecký výkon. Takto sa naučia vnímať svet mŕtvych informačných polí.

Potom je tu stav veštenia na základe znakov. Tu nám znovu pomôžu a navodia nás objekty z vešteckých zasvätení. Nakreslíte si pred seba na papier postavičku alebo dáte tam foto seba alebo osoby, ktorú veštecky ošetrujete. Dookola podávate drobné kúsky drievok. Spolupracujete s objektmi a tie vám dávajú všeobecné pokyny a to je vytvorte na postavičke pred sebou z drievok štvorec. Potom dajte do štvorca kúsok drievka a dvomi prstami ruky zatlačte. Potom dajte drievko zo stredu štvorca na jeho pravú stranu a na štvorec a drievko na boku položte ruku. Zrazu máte pocit, že ruka je pavúk a prstami silne tlačíte na podložku. Potom ruka klesne a tlak sa prenesie na spodnú časť dlane. Potom každým prstom ruky, ktorou ste tlačili o podložku, kreslíte ľubovoľné znaky. Takto ste sa dostatočne naladili na potrebný veštecký výkon na základe spolupráce s objektmi.

Potom pri postavičke pred sebou ukladáte z drievok ľubovoľné znaky a robíte veštecký výkon. Buď ho robíte vy, alebo ho robia objekty, prípadne robíte spoločne. Alebo vás objekty vhodne nalaďujú do vešteckého stavu. Pokiaľ ste ezoterik na duchovnej ceste do seba, tak vám s tým môžu pomôcť práve objekty zo zasvätenia. Podľa tohto systému môžu cvičiť aj osoby, ktoré neboli zasvätené.

Potom je tu mediálny veštecký stav, ktorý už nedovoľuje komunikovať s objektmi zo zasvätenia. V tomto stave sa ponárate do seba. Uvedomujete si, že v sebe v hĺbke psychiky je znovu všetko, čo ste prežili a po čom túžite, uložené špeciálnym spôsobom. Ide o záznam o vás, ktorý sa zachová v hrobných pozostatkoch. Až sem prenikáte a z tohto stavu budete robiť veštecké výkony. Dobrá je aj sugerácia silnej chorobnosti. Uveriť, že vám odchádza niektorý orgán.

Na začiatku stavu je ešte možná spolupráca s objektmi zo zasvätenia. No keď sa dostanete do aktívneho mediálneho stavu, tak objekty končia. Na začiatku využijete prítomnosť objektov a vyrobíte si pyramídu zo špajdlí alebo podobného materiálu. Tvar pyramídy nie je striktne a prísne určený. Urobíte si trochu vyššiu pyramídu. Potom vám objekty nadiktujú, čo máte robiť. Tieto rituály alebo pokyny objektov platia všeobecne. Môžete ich kľudne cvičiť. Položte prst na pyramídu. Potom prstom zbehnite po strane pyramídy dole, potom prstom obkreslite vnútorné hrany. Nakoniec na spodok nakreslite ľubovoľné tvary. Potom 2 cm voľne vo vzduchu kreslite znaky. Potom kreslite po vrstvách až po špic pyramídy. Koniec rituálu riadeného objektmi je, keď pritlačíte prst na spodok pyramídy a to presne v strede. Postavičku osoby, ktorú diagnostikujete, dáte pod pyramídu.

Potom je tu stav astrálneho vešteckého výkonu, ktorý sa realizuje už bez objektov. V tomto vešteckom stave už nemôžu fungovať objekty z vešteckých zasvätení. Tento stav je kvalitatívne iný ako predchádzajúce stavy. Ide o stavy ranej klinickej smrti, keď sú už neurónové oblasti príliš utíšené a do aury z niektorej neurónovej oblasti postupne vyteká špeciálna energia a nedovoľuje spoluprácu s objektmi zo zasvätenia. No zato je možné s týmto výronom hustej energie a vedomia prenikať do inej osoby, prenikať cez magmatické polia zeme na miesta, kde sa dialo niečo, čo vás zaujíma. Prípadne výron energie a vedomia toho, kto ste a čo chcete, otočíte do seba a zisťujete veštecky, čo sa nachádza v neurónových oblastiach. Prípadne sa napojíte na informačný záznam na mieste pozostatkov nejakej osoby a začnete komunikáciu s týmto záznamom bez toho, aby ste riskovali, že sa stanete špiritistom a poškodíte si psychiku.

Do tohto stavu sa dostanete pomocou kyvadielka, ktoré sa skladá zo sklíčka na špagátiku. Tentoraz nepoužijete kyvadielko na veštecký výkon, ale na hypnotizovanie. Teda pohyb kyvadla slúži na skľudnenie a maximálne stíšenie neurónových oblastí a dosiahnutie výronu energie do aury v podobe ramena chobotnice. To tohto stavu vás dobre uvedú aj spomienky na rôzne druhy hypnotických stavov. V tomto stave môžete aktívne robiť s tarotovými kartami, ktoré sa najlepšie použijú práve na tejto psychickej rovine. Zoberte ľubovoľné tarotové karty a robte pomocou nich veštecký výkon.

Pridaj komentár