V tomto príspevku sa venujem vešteckého výkonu, pri ktorom sa preniká do neurónov šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu a do šedej kôry mozočku.

Znovu sa musím uviesť do vhodného vešteckého stavu. Ide o stav, pri ktorom sa na diagnostikovanú osobu napojím cez vlastné bioenergie. Je absolútne jedno, kde sa vyšetrovaná osoba nachádza. Ľudské bioenergie vytvorené v bunkách vlastného tela sa vyznačujú schopnosťou pracovať mimo bežný čas a priestor. V momente koncentrácie sa ocitnú pri diagnostikovanej osobe a vytvárajú bioenergetické prepojenie. K dosahovaniu týchto bioenergetických výkonov je potrebné vládať Reiki techniky práce s vlastnými bioenergiami. K tejto technike sa pridáva technika vešteckého vytvárania vhodných znakov, ktorými sa získavajú požadované informácie o danej osobe. Potrebné je ovládať základy Vešteckej školy.

Ďalej sa uvediem do vešteckého stavu sugeráciou choroby, blokáciou vlastného ja, pri ktorom mám pocit, že som taký ako diagnostikovaná osoba. Prípadne si vsugerujem, že ľavá hemisféra pracuje ako pravá hemisféra. Takto vhodne veštecky naladený sa môžem pustiť do práce. Pri tejto diagnostike si musím predstaviť dotyčnú osobu vo veľkosti desiatich centimetrov a z tejto predstavy vychádza taká istá postava. Touto technikou môžem prenikať do vnútra neurónov u veštecky ošetrovanej osoby. V šedej kôre veľkého mozgu zvyčajne nachádzam postavy so zdravotnými a psychickými problémami. Zistil som vlastnou skúsenosťou, že tieto postavy charakterizujú psychický a zdravotný stav dotyčnej osoby. Terapeutickým zásahom je možné tieto postavy zlikvidovať a nastaviť iné neurónové prepojenie. Jednoducho sa v tejto oblasti vytvoria vhodnejšie postavy, ktoré sú fyzicky a psychicky zdravšie a vitálnejšie. Touto terapiou sa dosahujú dobré výsledky a to hlavne do oblasti psychickej.

Nasledujú ďalšie prieniky do šedej kôry mozočku. Tu vnímané astrologické konštelácie sú komplikovanejšie, ale vyjadrujú veľa o poslaní človeka v tomto živote tu a teraz. Skúmam, či dotyčná osoba je schopná žiť v súlade s podvedomím, či má výnimočné schopnosti. Tak isto skúmam určité formy poškodenia. Niektorí majú tu existujúce schémy ladené k deštrukcii a chorobnosti, často k čudáctvu. Aj tu sa dajú robiť terapeutické zásahy a pozmeniť neurónové schémy k vhodnejšiemu osudu. Bližšie o jednotlivých prípadoch píšem v Astrál sekcii. Pokračujem vo vešteckom prieniku do oblasti šedej kôry v talamuse a hypotalamuse. Tu vnímam astrologické schémy podobné planetárnemu systému okolo fyzickej planéty Zem. Teda akási planetárna sústava podobná našej slnečnej sústave.

Dajú sa tu vnímať postavy ľudí a zvierat, niekedy aj znaky. Potom sa pomocou astrológie skúma vplyv týchto predstáv na psychiku dotyčnej osoby. Keď si trochu naštudujete astrológiu, zvieratník a jednotlivé božstvá planét v astrologických knižkách, tak budete lepšie rozumieť, o aké schémy v neurónoch stredného mozgu ide. Podrobnejšie o tom pojednávam v Astrál sekcii. Jeden príklad za všetky ostatné: u dotyčnej sme v neurónoch mozgu zlikvidovali staré schémy agresívnych a neschopných ľudí za schopných a zdravých ľudí. V neurónoch mozočku sme vymenili bežné klasické schémy za šamanské schémy, ktoré prinesú alebo dávajú predpoklad pre jedinečné schopnosti.

Tak isto v neurónoch stredného mozgu sa vytvorila mimoriadne harmonická schéma všetkých planét a božstiev. Táto schéma sa podobá schémam arabských astrológov. Tieto schémy nemožno robiť svojvoľne, musia korešpondovať so snahou osoby zmeniť sa. Astrologické schémy sa dobre menia vtedy, keď dotyčná osoba už dlhšiu dobu pracuje na svojej osobnej zmene.

Pridaj komentár